Corporate Citizenship

Corporate Citizenship

Together for Tomorrow!
Enabling People

Together for Tomorrow! Enabling People

Një grup fëmijësh të veshur me bluza të verdha me logon blu të Samsung po luajnë së bashku dhe buzëqeshin. Njëri mban një glob plastik lart në ajër. Një grup fëmijësh të veshur me bluza të verdha me logon blu të Samsung po luajnë së bashku dhe buzëqeshin. Njëri mban një glob plastik lart në ajër.

Sipas vizionit të CSR Samsung Së Bashku për të nesërmen! Aftësimi i njerëzve: fuqizojmë brezin e ardhshëm për të aftësuar plotësisht potencialin vetjak dhe bëhemi nismëtarë të ndryshimeve pozitive sociale.

  • Vizion

  • Së Bashku për të nesërmen!!
    Aftësimi i njerëzve

  • Tema

  • Arsimim
    i brezave të ardhshëm

Misioni ynë

Fuqizojmë dhe mbështesim brezin e ardhshëm për të aftësuar plotësisht potencialin e vet dhe bëhemi nismëtarë të ndryshimeve pozitive sociale

Rinia ka potencial të pakufizuar.
Mund të krijojë inovacione që do të mbahen mend në histori. Për këtë brez që mund të ndryshojë botën, Samsung Electronics do të përqëndrohet tek arsimimi.

Vlerat tona

Vlera themelore më e rëndësishme e Samsung është zhvillimi i njerëzve

Njerëz dhe prosperitet i përbashkët.
Kjo është në qendër të filozofisë së korporatës Samsung. Ndjekim vazhdimisht inovacionin në dobi dhe për prosperitetin e njerëzve.

Puna jonë

Fuqizojmë brezin e ardhshëm
nëpërmjet arsimimit


Krijimi i një bote më të mirë i jep kuptim inovacionit. Me qëllim që të ballafaqohemi ndryshe me problemet dhe për gjetur zgjidhje, brezit të ardhshëm do t’i duhet të jetë më shumë krijues. Prandaj Samsung përqëndrohet tek arsimimi.

Gjatë bashkëpunimit me qeveritë dhe organizatat e ndryshme në rajone dhe vende të ndryshme, Samsung Electronics ofron programe arsimimi në botë.

Ndihmojmë studentët që idetë e tyre t’i bëjnë realitet

Solve for Tomorrow

Edukimi i novatorëve të brezit të ardhshëm

Një grup prej katër nxënësish të shkollës së mesme po buzëqeshin ndërsa punojnë së bashku në një klasë me pajisje shkencore dhe një tabelë të bardhë. Një grup prej katër nxënësish të shkollës së mesme po buzëqeshin ndërsa punojnë së bashku në një klasë me pajisje shkencore dhe një tabelë të bardhë.

Ofrojmë arsimim themelor ICT për t’i ndihmuar të rinjtë të përgatiten më mirë për të ardhmen dhe karrierat
e tyre

Innovation Campus

Projektimi i një të ardhme më të mirë

Një pamje nga lart e një grupi studentësh të moshës së shkollës së mesme të cilët janë ulur së bashku në një rreth të ngushtë dhe diskutojnë diçka. Një pamje nga lart e një grupi studentësh të moshës së shkollës së mesme të cilët janë ulur së bashku në një rreth të ngushtë dhe diskutojnë diçka.

Ofrojmë teknologji bashkëkohore dhe zgjidhje arsimore për shkollat rurale me pak mundësi të përdorimit të arsimimit dixhital.

Smart School

Bërja e arsimimit të disponueshëm për këdo kudo

Një burrë dhe një djalë i ri po shikojnë një pajisje elektronike të teknologjisë së lartë. Burri duket se po e shpjegon pajisjen ndërsa nëna e djalit qëndron në sfond. Një burrë dhe një djalë i ri po shikojnë një pajisje elektronike të teknologjisë së lartë. Burri duket se po e shpjegon pajisjen ndërsa nëna e djalit qëndron në sfond.

Corporate Citizenship

Një djalë i ri po mban një fjalim, me një mikrofon në njërën dorë dhe një pajisje plastike në dorën tjetër, përpara një tabele artikujsh në gazetë. Një djalë i ri po mban një fjalim, me një mikrofon në njërën dorë dhe një pajisje plastike në dorën tjetër, përpara një tabele artikujsh në gazetë.