ROBOT VR9000H me fshirje 10-fish më të fortë, 80W

VR20K9000UB/GE
Ngjyra BRANDEISBLUEBRANDEISBLUE

The item is in the cart.

80 W

Fuqia maks. e konsumit

0.7 ℓ

Kapaciteti i pluhurit

4.3 kg

Pesha e setit

378x135x362 mm

Përmasat e setit (GjxLxTh)

10-fish fshirje më e fortë*

Me forcën fshirëse të prodhuar nga motori i fuqishëm, aparati POWERbot Essential Wi-Fi i Samsung, mblidhet pluhuri dhe papastërtitë e tapetit dhe dyshemeve të forta, e madje edhe pluhuri i fshehur thellë brenda tapeteve të grumbulluara.

10x more powerful suction*

*Fuqia thithëse është testuar në aparatin POWERbot Essential të Samsung në krahasim me modelin konkret të markës kryesuese të fshesave robot me korrent. Testimi është kryer nga laboratori i pavarur (SLG) në bazë të metodës së testimit e cila ka ndryshuar në raport me standardin EN 60312-1.

Fuqi më konsekuente e fshirjes

Fshesa me korrent CycloneForce garanton fuqi të jashtëzakonshme të thithjes gjatë një periudhe të gjatë*. Ai prodhon një forcë të fuqishme centrifuge e cila nxjerr papastërtitë dhe lëndët e mbetura të ajrit në dhomën e jashtme. Kështu ruhet pastërtia e filtrit dhe ka më pak bllokime.

More consistent suction power†

*Testuar në aparatin POWERbot Essential i Samsung dhe në aparatin standard VR10BTATBB të Samsung. Bazuar në testimin e brendshëm.

Skanim i detajuar dhe pastrim i këndeve

FullView Sensor™ 2.0 me performanca të larta zbulon pengesa shumë të ngushta, e madje edhe pengesat e imëta në hapësira të mëdha. Kur vëren një kënd në dhomë, Powerbot e pastron tri herë me fshirje 10% më të fuqishme*.

Temeljno skeniranje i čišćenje uglova

*Bazuar në testimin e brendshëm. 10% fshirje më e fuqishme se regjimi Maksimum, Normal ose i Qetë.

Pastrim i shpejtë, efikas

Sistemi Visionary Mapping™ Plus krijon rrugën optimale për një pastrim më të shpejtë. Me anë të sensorëve me performanca të larta dhe kamerës së integruar digjitale, ky sistem përgatit hartën e shtëpisë suaj dhe llogarit rrugën më efikase të pastrimit.

Brzo, efikasno čišćenje

Pastrim edhe më i mirë

Aparati Samsung POWERbot Essential ka furçë të gjerë**, kështu që mund të pastrojë një sipërfaqe të madhe me më pak lëvizje. Furça është 311 mm e gjerë, që është rreth 107 mm më e gjerë se furçat klasike prej 204 mm, duke mundësuar kështu një pastrim më të shpejtë.

Još bolje čišćenje

**Në raport me fshesat me korrent klasike Samsung VR10BTATBB.

Rrota që mundësojnë lëvizje të lehtë

Rrotat Easy Pass™ thjesht kalojnë mbi shumicën e pengesave në rrugën e tyre, si kabllot dhe pragjet, kështu që fshesa me korrent punon në mënyrë të përsosur pa praninë tuaj. Rrotat e kësaj fshese me korrent kanë diametër të madh prej 105 mm, kurse lartësia e trupit të fshesës nga dyshemeja është zmadhuar gjithashtu nga 10 mm në 15 mm, kështu që ka më pak probabilitet të bllokohet.

Točkovi koji omogućavaju glatko kretanje

Pastroni si të doni ju

Në dispozicion keni 4 regjime pastrimi, kështu që mund të zgjidhni mënyrën më të mirë të pastrimit në rrethana të ndryshme. Mund të manovroni me fuqinë e fshirjes dhe të zgjidhni 3 stile regjimi të pastrimit, përfshirë regjimet Spot, Manual dhe Auto.

Čistite kako vam je volja

Gjithmonë i karikuar

Posa bateria të fillojë të dobësohet, fshesa automatikisht shkon në bazën e saj ku fillon të karikohet. Posa të mbarojë karikimi, ajo kthehet në vendin e mëparshëm dhe vazhdon pastrimin.

Uvek napunjen
  • 80 W Fuqia maks. e konsumit
  • 0.7 ℓ Kapaciteti i pluhurit
  • 4.3 kg Pesha e setit
  • 378x135x362 mm Përmasat e setit (GjxLxTh)

Si mund të stivoset

Karakteristikat, specifikimet dhe paraqitjet vizive të produkteve mund të ndryshojnë.