Ekološki osviještene aktivnosti

Ekološki osviještene aktivnosti

Uzimajući u obzir sve faze
životnog ciklusa proizvoda,
sprovodimo aktivnosti
kako bismo smanjili njegov
uticaj na životnu sredinu

Uzimajući u obzir sve faze životnog ciklusa proizvoda, sprovodimo aktivnosti kako bismo smanjili njegov uticaj na životnu sredinu

Nastavili smo s različitim ekološkim inicijativama za svaku fazu lanca vrijednosti kako bismo minimizirali naš ekološki otisak kroz cijeli životni ciklus proizvoda, od razvoja proizvoda do kupovine, proizvodnje, distribucije, upotrebe i odlaganja.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i ekološki certifikati

Samsung Electronics je certificiran u skladu sa međunarodnim standardima za upravljanje životnom sredinom i sisteme upravljanja energijom. Od 2021. godine sva naša radilišta su dobila ISO 14001 (sistem upravljanja životnom sredinom) i ISO 50001 (sistem upravljanja energijom) certifikate.

Ekološke performanse naših puštenih proizvoda certificiran je kroz različite programe certifikacije (npr. US’ EPEAT, Korejska zelena tehnologija i ekološka oznaka, itd.) koji procjenjuju ekološke aspekte proizvoda.

Procjena ekoloških aspekata za proizvode

Samsung Electronics vrši procjene životne sredine na svojim proizvodima koristeći sopstveni sistem procjene. Da bismo stekli povjerenje javnosti u ovaj sistem, usvojili smo kriterije certifikacije Korejske ekološke oznake, standarde održivosti Sjedinjenih Država EPEAT ¹⁾, ENERGY STAR i AHAM ²⁾. Štaviše, da bismo analizirali uticaje na životnu sredinu tokom čitavog životnog ciklusa proizvodnje, upotrebe i odlaganja proizvoda, vršimo procjenu životnog ciklusa (LCA) na našim glavnim proizvodima, procjenjujući rezultate u deset potencijalnih kategorija uticaja na životnu sredinu ³⁾. Konkretno, analiziramo uticaj na globalno zagrijavanje u svakoj fazi i težimo razvoju proizvoda sa minimalnim GHG emisijama na osnovu rezultata.

 • Fusnota ¹⁾ EPEAT: Electronic Product Environmental Assessment Tool
 • ²⁾ AHAM: Association of Home Appliance Manufacturers
 • ³⁾ Kategorije uticaja na životnu sredinu: osiromašenje abiotskih resursa, globalno zagrijavanje, acidifikacija, eutrofikacija, oštećenje ozona, fotohemijska oksidacija, ljudska toksičnost, slatkovodna akvatična ekotoksičnost, morska akvatična ekotoksičnost, kopnena ekotoksičnost

Upravljanje opasnim i hemijskim supstancama u proizvodima

Nastavljamo sa smanjenjem osjetljivih supstanci

U skladu sa načelom „bez kompromisa pri očuvanju okoliša” Samsung Electronics kompanija veoma pažljivo upotrebljava ekološki osjetljive tvari.

Razvoj propisa o ekološki osjetljivim tvarima

  Primjenjujemo sistem certifikovanja ekoloških partnera za pažljivo upravljanje lancem snabdijevanja

  Samsung Electronics procjenjuje sve dobavljače koji isporučuju proizvode ili komponente svojim Eco-Partner sistemom certificiranja kako bi striktno osigurao da proizvodi i komponente ne sadrže supstance opasne po životnu sredinu. Dobavljači moraju dostaviti ekološki izvještaj o proizvodu koji otkriva upotrebu svih supstanci koje izazivaju zabrinutost, zajedno s podacima od svojih dobavljača koji obezbjeđuju sirovine. Samsung Electronics zatim vrši detaljnu procjenu posjetom proizvodnim lokacijama dobavljača kako bi provjerio dostavljene dokumente. Da bi se zadržao Eco-Partner certifikat, dobavljači se revidiraju svake dvije godine, a oni koji ne prođu reviziju se isključuju iz lanca snabdijevanja. Na ovaj način nastojimo uključiti naše dobavljače u naše inicijative zelenog upravljanja. Umjesto jednokratne procjene, obezbjeđujemo kontinuirano upravljanje i evaluaciju svih partnera u snabdijevanju kako bismo osigurali upravljanje održivim lancem snabdijevanja.

  Postupak certifikovanja ekološkog partnera

  • 01

   Dobavljači sirovina

   • 1. Podaci precizne analize
   • 2. Tabela o sastavu sirovina (MSDS)
  • 02

   Dobavljači komponenti

   • 1. Pismo o ekološkoj garanciji za proizvod
   • 2. Podaci precizne analize
   • 3. Tabela o sastavu sirovina
   • 4. Uzorci za odobrenje
  • 03

   Samsung Electronics

   • 1. Provjera dostavljenih dokumenata i uzoraka
   • 2. Procjena sistema upravljanja okolišem
  • 04

   Certifikacija Eco-Partner-a

  Pokretanje laboratorije Eco-Life za analizu elemenata koji se odnose na zdravlje i higijenu

  Kako bi ispunio očekivanja potrošača u razvoju, Samsung Electronics istražuje i ulaže u identifikaciju i rješavanje uzroka mirisa i mikroba.
  Godine 2004. osnovali smo „Environmental Analysis Lab“ kako bismo analizirali šest glavnih ograničenih supstanci koje je identificirao EU RoHS, koji je proširen 2007. da uključi volatilne organske hemikalije proizvedene iz proizvoda. Laboratorija za analizu okoliša preimenovana je u „Eco-Life Lab“ 2020. godine i opremljena je ekskluzivnim komorama za mirise i preciznim instrumentima za analizu za analitičke sposobnosti na glavnim mirisnim spojevima. Osim toga, angažovali smo stručnjake za mikrobe sa magistarskim i doktorskim titulama za mikrobnu analizu koja je poput nepoznatih voda u elektronici.
  Također vodimo laboratoriju za verifikaciju mikroba s novom infrastrukturom, uključujući komore za temperaturu i vlažnost zajedno sa analitičkim instrumentima.
  Sa svojim specijalizovanim sistemom analize, ekspertiza i kredibilitet Eco-Life Lab-a u analizi supstanci su prepoznati kroz dobijanje zvaničnih certifikata kao laboratorija iz Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) i TÜV Rheinland, međunarodnog certifikacionog tijela.

  History of Eco-Life Lab.

  History of Eco-Life Lab.

  Since 2004

  Since 2004

  Historija Eco-Life Lab-a.

  Od 2004.

  • 2004~
   Analiza preciznosti
   ekološki ograničenih supstanci
   (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, phthalate itd.)
  • 2007~
   Analiza preciznosti
   mirisnih jedinjenja
   (styrene, xylene itd.)
  • 2020~
   Analiza učinka antibiotika,
   antifungalne i antivirusne efikasnosti
   (E.coli, staphylococcus aureus itd.)
  • 2020~

   Osnovana laboratorija za mikrobnu analizu

   Analiza učinka
   antibiotske, antifungalne (’20)
   i antivirusne (‘22) efikasnosti

  • 2019

   Analiza preciznosti mirisa

  • 2007

   Analiza preciznosti VDOC-ova

  • 2006

   Kvalificiran kao test laboratorija za
   analizu preciznosti štetnih tvari

   KOLAS certifikacija
   Analiza preciznosti usporivača plamena

  • 2005

   Certificiran od strane UL službene
   stranice za testiranje

   UL certifikacija
   Analiza preciznosti
   RoHS supstanci

  • 2004

   Ekološka
   Laboratorija za analizu životne sredine

  Primjenjujemo stroge standarde za bezbjednu upotrebu hemijskih supstanci na licu mjesta

  Kako bi osigurao sigurnost, Samsung Electronics sistematski upravlja cijelim procesom koji uključuje hemijske supstance od kupovine do odlaganja.
  Zaposlenicima koji rukuju hemikalijama je dozvoljeno da ih kupuju samo nakon što zatraže prethodnu procjenu od strane ekspertske grupe i nakon što se hemikalije smatraju prikladnim za upotrebu.
  Osim toga, nakon što se hemikalije skladište, svi procesi se prate kako bi se nadzirala precizna upotreba i inventar do konačnog odlaganja.
  Sve hemikalije koje se koriste na lokacijama kompanije Samsung Electronics su strogo ograničene u njihovoj upotrebi na osnovu propisa svake zemlje o hemijskim supstancama i naše interne liste zabranjenih supstanci.

  Podrška aktivnostima očuvanja biološke raznolikosti

  Očuvanje ekosistema i zaštita prirode su ključni elementi za očuvanje zdravlja globalnog okoliša

  Svi članovi Samsung Electronics kompanije sudjeluju u aktivnostima za promovisanje zdravog ekosistema. Vodimo kampanje kojima dijelimo osnovna načela aktivnosti očuvanja biološke raznolikosti i naglašavamo njezinu važnost uz aktivno podsticanje angažmana našeg menadžmenta i zaposlenih.

  Propisi o očuvanju biološke raznolikosti Samsung Electronics kompanije

  Naša filozofija

  Samsung Electronics prepoznaje prednosti i važnost ekosistema i biodiverziteta. U cilju što većeg smanjenja efekata koji štete biodiverzitetu, aktivno učestvujemo u inicijativama za zaštitu ekosistema.

  Planovi rada

  • · Svi zaposlenici prepoznaju očuvanje biodiverziteta kao jednu od ključnih vrijednosti upravljanja okolišem.

  • · Pristup i analiza uticaja proizvoda na ekosistem i biodiverzitet kroz cijeli životni vijek i težnja ka smanjenjem svih negativnih uticaja.

  • · Davanje prioriteta regijama s velikim vrijednostima biodiverziteta na svim radnim pogonima u Koreji i inostranstvu te poduzimanje radnji za očuvanje biodiverziteta koje su u skladu s lokalnim potrebama.

  • · Stalna komunikacija sa zaposlenicima, lokalnim zajednicama, NVO i drugim zainteresovanim stranama te pružanje doprinosa jačanju napora lokalnih zajednica u vezi s očuvanjem biodiverziteta.