Odaberite svoju lokaciju i jezik.
Globalne novosti

Da li su podaci sigurni na vašem uređaju?

Sigurnost podataka korisnika je u središtu svake odluke kompanije Samsung

19/10/2021
Da li su podaci sigurni na vašem uređaju? Da li su podaci sigurni na vašem uređaju?

Svakodnevno se oslanjamo na digitalni svijet, ušao je u mnoge sfere naših života, postao naša važna podrška. S druge strane, prenio je informacije sa papira u elektronsku formu i one su sada postale postale meta hakera i cyber kriminalaca. Rezultat je intezivni razvoj novih tehnologija koje imaju ulogu da zaštite korisnike uređaja, njihove podatke i informacije od značaja, pa samim tim uvijek moraju biti korak ispred opasnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=FP6NdBp5lwY

Zahvaljujući modernim tehnologijama, stilu života, pa i pandemiji, korištenje mobilnih uređaja u cijelom svijetu je zabilježilo veliki "skok". Sama upotreba mobilnih telefona se za vrijeme pandemije povećala za 70%, zdravstvene usluge koje se obavljaju preko telefona su porasle za 500%, a skok od 50% prati i upotrebu platnih transakcija. Kako sve ove aktivnosti podrazumijevaju "samovoljno" unošenje ličnih podataka na različite platforme, a koji potencijalno mogu biti zloupotrijebljeni, prijetnja od cyber napada u čitavom svijetu neprestano raste, te nije više pitanje da li će se on desiti, nego kada će to biti.  

Zaštita i sigurnost nemaju kompromis

Kako je sigurnost korisnika uvijek na prvom mjestu, kompanija Samsung zauzima proaktivan pristup kroz neprestanu inovaciju sigurnosnih sistema. Na ovaj način gradi se odnos povjerenja, ali se prije svega korisnicima nudi adekvatna zaštita podataka prilikom korištenja mobilnih uređaja i omiljenih aplikacija.

https://www.youtube.com/watch?v=bQHFZt_Tpu8

U saradnji sa mnogobrojnim partnerima, kompanija Samsung neprekidno unapređuje snažan sigurnosni sistem koji pomoću različitih softvera primjenjuje na svojim uređajima i svim njihovim dijelovima, od čipa pa sve do operativnog sistema. Veliki korak u ovoj oblasti napravila je i kompanija Google, koja je još 2018. godine obnovila svoju politiku privatnosti i uvela pristupačniju kontrolnu tablu za korisnike prilikom kontrole podataka, koji su povezani sa Google nalozima. Pomoću sigurnosnog čipa Google Titan M, sigurnost na mobilnim uređajima je podignuta na viši nivo, a Android je postao operativni sistem koji je dizajniran za sigurnost korisnika. Dodatnu sigurnost Google ostvaruje i pomoću poboljšane zaštite aplikacija u okviru Google Play prodavnice, kroz koju je i korisnicima Samsung mobilnih uređaja zagarantovana sigurnost uz izbjegavanje potencijalnih opasnosti.

Sigurnost podataka u svakom trenutku

Najbolja demonstracija napora kompanije Samsung kada je riječ o sigurnosti korisnika jeste platforma Samsung Knox koja je kreirana još 2013. godine, a koja se svakako neprestano unapređuje. Prvobitno, platforma je predstavljala rješenje za sigurnost kompanija, a s vremenom je "evoluirala" u holističku sigurnosnu platformu koja danas broji mnoge pohvale i certifikate, a oni potvrđuju njenu ulogu u oblasti zaštite koju kompanija Samsung nudi svojim korisnicima. Najveća prednost ove platforme jeste zaštita u realnom vremenu, što je danas i više nego neophodno. Podaci neprekidno protiču kroz naše uređaje, a hakeri su uvijek spremni za napad, međutim, Samsung Knox nikada ne spava i zbog toga su vaši podaci sigurni uvijek i u svakom trenutku. 

Priznanja potvrđuju kvalitet i funkcionalnost

Da je ova sigurnosna platforma bolja u kategoriji sigurnosti od bilo koje druge aktivne platforme, potvrđuje i nagrada koju je ponijela 2020. godine na dodjeli Global Mobile (GLOMO) Awards. Platforma Knox je dobila ocjenu 27, od ukupno 30, na Gartner’s May, nagradu GLOMO 2020 za najbolju mobilnu inovaciju u građevinarstvu, ocjenu 6+, kao najveću ocjenu ikada za Evaluation Assurance Level, kao i ocjenu 5+ za sigurnosni procesor, kao i Knox Vault, što ovu platformu čini veoma pouzdanom kada je riječ o sigurnosti i zaštiti podataka svojih korisnika.

 

Samsung je u neprekidnom procesu inovacija u svim sferama svog poslovanja, pa i u oblasti sigurnosti. Kompanija je razvila i softvere koji dodatno štite već dobro zaštićene podatke i svrstava ih u posebne baze. U skladu sa tim, Samsung Pay šifruje podatke o plaćanju i čuva ih u zasebnom trezoru, Samsung Health izoluje lične, zdravstvene podatke, pomoću Digital Keya, automobilskog ključa, telefon može otključati automobil, a Intelligent Wi-Fi analizira obrasce mrežnog saobraćaja i upozorava na rizik, što može da se aktivira i deaktivira u Wi-Fi postavkama u bilo kojem trenutku.

 

Bez obzira na to da li mobilni telefon koristimo u privatne ili poslovne svrhe, jasno je da su oni naša svakodnevnica. Pored toga što sadrže veliki broj ličnih podataka, informacije koje razmjenjujemo sa drugim korisnicima sa kojima smo povezani ostaju zauvijek zabilježeni u virtuelnom prostoru. Iz tog razloga, važno je da budemo sigurni u usluge koje koristimo, a Samsung, kao odgovorna kompanija, teži ka optimizaciji i konstantnom napretku tehnologije koja će njenim korisnicima pružiti maksimalnu podršku i zaštitu.