Zašto moj POWERbot ne radi ili se ne može napuniti ispravno?

Većina poteškoća vezana za POWERbot ne smatraju se kvarom uređaja. Preporučuje se da provjerite sljedeća rješenja prije nego što posjetite ovlašteni Samsung servisni centar.

Provjerite da je prekidač za nuždu uključen

Kako biste mogli koristiti POWERbot, prekidač za nuždu na dnu kućišta uređaja mora biti uključen. Ako je prekidač za nuždu isključen, čak i ako je POWERbot je spojen na punjač, neće raditi jer se ne može napuniti.

 uključite prekidač za nuždu

Napomena: 

  • Ako daljinski upravljač ne radi, zamijenite baterije (tip AAA).
  • Kada se ne koristi dulje vrijeme zbog poslovnog puta ili odmora, isključite prekidač za nuždu na POWERbot-u i odspojite punjač.

Provjerite zaslon POWERbot-a

Zaslon ne radi kada se POWERbot ne puni. Ako se na zaslonu statusa pojavi kod Lo, napunite POWERbot tako da ga izravno spojite na punjač. Prilikom ručnog punjenja, tipka na kućištu neće raditi kada je pritisnete.Nakon punjenja od 10 do 20 minuta, indikator napajanja može se aktivirati uključivanjem na zaslonu statusa.

 

Nakon završetka načina djelomičnog čišćenja, POWERbot će se zaustaviti

 

Ako je postavljen na način djelomičnog čišćenja, jer čisti samo određeno područje, neće se vratiti u jedinicu za automatsko punjenje. Nakon završetka djelomičnog čišćenja, morate otkazati način djelomičnog čišćenja kako bi se uređaj vratio u jedinicu za automatsko punjenje. 

provjerite prikazuje li powerbot kod lo

Napomena: 

  • Napunjenost POWERbot-a se smanjuje kad je odvojen od punjača.
  • Kad ga ne koristite, uvijek ga držite u punjaču.

OPREZ: Način rada za uštedu energije (funkcija se primjenjuje samo u SAD-u)

 

Ako se POWERbot ne vrati u jedinicu za punjenje, automatski se prebacuje u način rada za uštedu energije. Kako biste prekinuli način rada za uštedu energije, pritisnite i držite tipku na uređaju ili daljinskom upravljaču.

Kada se POWERbot ne vrati u jedinicu za punjenje

Provjerite mjesto instalacije jedinice za punjenje

 

Preporučuje se da se jedinica za punjenje instalira na otvorenom i lako dostupnom mjestu. Ako je jedinica za punjenje instalirana u tamno obojenom području ili u kutu, automatsko punjenje neće raditi i morat ćete uređaj puniti ručno.

 

Postavite jedinicu za punjenje na ravnu površinu i ne postavljajte nikakve predmete 0,5 m lijevo i desno te 1 m ispred nje. Ako je instalirana ili postavljena na pod od punog drveta, preporuča se da je instalirate ili postavite u smjeru vlakana poda.

Savjeti za ispravno punjenje POWERbot-aKlikom Proširi

Pokretanje postupka čišćenja s jedinice za punjenje POWERbot-a

 

Kad POWERbot napusti jedinicu za punjenje, pamti lokaciju i ide najkraćim putem do jedinice za punjenje kada se treba napuniti. Ako je udaljenost između punjača i POWERbota 5 m ili više, povratak može dugo trajati.

 

Provjerite napajanje i status čišćenja jedinice za punjenje

 

Ako dođe do prekida napajanja ili je jedinica za punjenje isključena, POWERbot neće moći pronaći jedinicu za punjenje i neće se moći automatski napuniti. Uvijek uključite jedinicu za punjenje. Pazite da na priključku za punjenje nema stranih tvari, obrišite priključke za punjenje POWERbot-a i jedinice za punjenje suhom krpom.

Napomena: Koristite napajanje od 100 V-220 V ~ ili više.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Ne nalazite ono što tražite? Ovdje smo kako bismo vam pomogli

Online

Postoji nekoliko različitih načina da nas kontaktirate putem Live Chata, E-pošte, Twittera, Facebook Messengera i još mnogo toga.


SAZNAJTE VIŠE >

Nazovite

Razgovarajte s jednim od naših stručnjaka.SAZNAJTE VIŠE >

Trebate popravak?

Bez obzira na to je li Vaš proizvod u garanciji ili je izvan garancije, mi smo tu da Vam pomognemo.REZERVIRAJTE POPRAVAK S NAMA >

PRONAĐITE CENTAR ZA PODRŠKU >

Obratite Nam Se