Radna i ljudska prava

Radna i ljudska prava

Nastojimo da se
pridržavamo
najviših standarda

Nastojimo da se pridržavamo najviših standarda

Poštujemo slobodu i osnovna prava koja imaju svi ljudi

Svim našim zaposlenicima i podnosiocima zahtjeva osiguravamo jednake mogućnosti i ne tolerišemo nikakvu diskriminaciju. Također poštujemo slobodu udruživanja svih naših zaposlenika. Nadalje, u svoje poslovanje nastojimo da ugradimo i integrišemo poštovanje ljudskih prava kako bismo zaštitili i promovisali prava naših zaposlenika i ljudi u našem opskrbnom lancu.

Naš okvir za radna i ljudska prava

Snažnom podrškom Vodećim principima o poslovanju i ljudskim pravima UN-a (UNGP-ovi), uspostavili smo i ugradili vlastiti okvir za ljudska prava kako bismo identifikovali, spriječili, ublažili i obrazložili bilo kakav štetan uticaj ljudskih prava na naše poslovne aktivnosti.

Također nastojimo osigurati da naši prvorazredni dobavljači u svom poslovanju poduzimaju isti nivo ispitivanja rizika po ljudska prava pri svojim operacijama. Nadalje, obvezujemo ih da njihovi dobavljači ili poddobavljači kompanije Samsung primjenjuju isti nivo naših politika o radnom okruženju.

Dijagram šest prava i principa prikazanih u prstenu šestougaonih oblika: Politike, Dubinsko analiziranje, Pristup pravnom lijeku, Transparentnost i Izvještavanje, Angažovanost zainteresovanih strana i Upravljanje. Dijagram šest prava i principa prikazanih u prstenu šestougaonih oblika: Politike, Dubinsko analiziranje, Pristup pravnom lijeku, Transparentnost i Izvještavanje, Angažovanost zainteresovanih strana i Upravljanje.

Uprava

Naš Odbor za globalna pitanja rada (GLI) upravlja uticajima i rizicima na radna i ljudska prava. GLI odbor, koji se saziva svake dvije sedmice radi diskusije o pitanjima u vezi radnih i ljudskih prava, čine izvršne pozicije i zaposlenici na radnom nivou sa šest funkcija (Tim za ljudske resurse, Pravna kancelarija, Centar za saradnju s partnerima, Centar za korporativnu održivost, centar Global EHS, Tim za odnose s investitorima). Sve važne stvari prosljeđuju se Vijeću za održivost, koje se sastoji od ključnog izvršnog osoblja, a zatim se podnosi izvještaj najvišem rukovodstvu.

Ilustrativni prikaz okvira u obliku piramide. Upravni odbor, Komisija za upravljanje, Vijeće za održivost, Komisija za GLI (Global Labor Issues - globalni problemi u vezi s radom) postavljeni su odozgo ka dolje. Ilustrativni prikaz okvira u obliku piramide. Upravni odbor, Komisija za upravljanje, Vijeće za održivost, Komisija za GLI (Global Labor Issues - globalni problemi u vezi s radom) postavljeni su odozgo ka dolje.

Politike

Uspostavili smo robustan set politika o radnim i ljudskim pravima na osnovu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Vodećih principa Ujedinjenih nacija o poslovanju i ljudskim pravima (UNGP); Smjernice Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) za multinacionalna preduzeća; Konvencije o pravima djeteta UN-a (UNCRC); Deklaracija Međunarodne organizacije rada (ILO) o osnovnim principima i pravima na radu. Pridržavamo se Kodeksa ponašanja Saveza za odgovorno poslovanje (RBA) i poštujemo zakone i propise zemalja u kojima poslujemo.

Prikaz iz blizine ruku muškarca koje kucaju na laptopu s ilustriranim prikazom dokumenta s popisom sa stavkama koji je projektovan ispred ekrana kompjutera. Prikaz iz blizine ruku muškarca koje kucaju na laptopu s ilustriranim prikazom dokumenta s popisom sa stavkama koji je projektovan ispred ekrana kompjutera.

Globalni kodeks ponašanja i smjernice

Svi zaposlenici dužni su se pridržavati ‘Globalnog kodeksa ponašanja’ i ‘Smjernica poslovnog ponašanja’, koji su dio naših napora da budemo odgovorniji u našim poslovnim aktivnostima.

Politike o radu

Razvijamo i provodimo niz politika posvećenih zaštiti ranjivih skupina.

Svojim zaposlenicima osiguravamo programe obuke prilagođene svakom radnom mjestu, s ciljem poštovanja naših politika o ljudskim pravima i podizanja svijesti o poštovanju ljudskih prava. U saradnji s agencijama UN-a, kao i organizacijama specijaliziranim za obrazovanje o poslovanju i ljudskim pravima, nastojimo da povećamo njihove sposobnosti obrađivanjem tema o radnim i ljudskim pravima nudeći obuku prilagođenu radnim funkcijama. Nakon razvijanja materijala za obuku prilagođenih poslovnim odgovornostima svih zaposlenika u saradnji s BSR-om, pokrenuli smo sveobuhvatni program obuke o radnim i ljudskim pravima 2020. godine. Nastavit ćemo pružati prilagođeni trening za sve relevantne teme.

Dužna pažnja

Upravljamo sistemom opremljenim internim i vanjskim protokolima kako bismo identifikovali i nadzirali rizike po ljudska prava na našim radnim mjestima i u cijelom našem opskrbnom lancu.

Muškarac koji nosi neonski sigurnosni prsluk i žena koja nosi poslovno odijelo stoje pored polica u velikoj hali za pakovanje i pregledaju spisak iz međuspremnika. Muškarac koji nosi neonski sigurnosni prsluk i žena koja nosi poslovno odijelo stoje pored polica u velikoj hali za pakovanje i pregledaju spisak iz međuspremnika.

Naši radni pogoni

Procjenjujemo nivo usklađenosti s radnim i ljudskim pravima i nadgledamo aktivnosti za poboljšanje pomoću tri različita protokola; RBA revizija na licu mjesta, Unutarnja procjena rizika kompanije Samsung Electronics, Procjena uticaja na ljudska prava (HRIA).

Prikaz iz blizine ruku u rukavicama koje stavljaju pametne telefone Galaxy S21 u crne kutije na zelenoj radnoj površini. Prikaz iz blizine ruku u rukavicama koje stavljaju pametne telefone Galaxy S21 u crne kutije na zelenoj radnoj površini.

Revizija na licu mjesta Saveza za odgovorno poslovanje

Kao član Saveza za odgovorno poslovanje (RBA), primjenjujemo RBA kodeks ponašanja na naše upravljanje radnim pogonima. Na osnovu rezultata RBA SAQ (Upitnik za samoprocjenu) naših radnih pogona, svake godine odabiremo šest ili sedam njih i primjenjujemo RBA protokol revizije na licu mjesta kako bismo identifikovali rizike radnog okruženja u tim radnim pogonima. Prema protokolu, revizorska kuća treće strane koju je odobrio RBA provodi reviziju u pogledu rada, zdravlja i sigurnosti, okruženja, etike i sistema upravljanja. Ako se utvrdi bilo koji nalaz, radni pogoni će predati i provesti plan korektivnih mjera.

Proces Unutarnje procjene rizika kompanije
Samsung Electronics

 • 01. Odaberite ciljeve procjene

  Odaberite šest do sedam radnih pogona svake godine koja su potrebna za povećanje sposobnosti i uvođenje cjelokupnih
  poboljšanja na
  osnovu rezultata procjene sistema praćenja.

  Naš sistem praćenja
  radnog pogona

  Podržava provođenje standarda radnih
  i ljudskih prava i upravljanje usklađenosti, kao
  sistem praćenja za procjenu našeg
  radnog okruženja, kulture
  na
  radnom mjestu, predstavničkih tijela i upravljanja dobavljačima itd.

 • 02. Postavljanje tima revizora

  Organizovanje grupe stručnjaka koja će se sastojati od kvalifikovanih zaposlenika, uključujući certificirane revizore RBA.

 • 03. Samoprocjena

  Samoprocjena mjesta zasnovana na popisu sa stavkama inspekcije

 • 04. Revizija na licu mjesta

  Provođenje revizije na licu mjesta na osnovu standarda kompanije Samsung Electronics

 • 05. Upravljanje naknadnom kontrolom

  Podjela rezultata inspekcije s upravljačkim timom odgovarajućeg radnog pogona

  Uspostavljanje budućih planova poboljšanja i mjera za sprečavanje ponavljanja u roku od jedne sedmice od
  završetka inspekcije

  Provođenje zadatke poboljšanja
  formiranjem radne grupe koja će se
  sastojati od stručnjaka za ljudske resurse i sigurnosti okruženja

  Pratite napredak poboljšanja zadataka putem sistema praćenja radnog pogona na mjesečnoj osnovi

Procjena uticaja na ljudska prava (HRIA)

Provodimo procjene uticaja na ljudska prava radi identifikovanja stvarnih i potencijalnih rizika i štetnih uticaja na ljudska prava, koje smo možda prouzrokovali, koji su povezani s njima ili kojima smo doprinijeli. Naša prva procjena uticaja na ljudska prava izvršena je u Vijetnamu 2018. godine. Kako bismo zadržali objektivan stav u tom postupku tada smo sarađivali s BSR (Poslovanje za društvenu odgovornost), neprofitnom organizacijom specijalizovanom za poslovanje i ljudska prava.

Postojećim korektivnim mjerama, mjerama ublažavanja i prevencije, uključujući razvoj i reviziju politika, osiguranjem programa za izgradnju kapaciteta i poboljšanjem radnih procesa u svim našim operacijama nastojimo riješiti probleme identifikovane detaljnom analizom.

Opskrbni lanac

Kodeks ponašanja dobavljača usklađujemo s RBA kodeksom ponašanja i dijelimo ažuriranja s dobavljačima. Također osiguravamo vodič koji će im pomoći da se pridržavaju Kodeksa ponašanja i implementiraju upravljanje usklađenošću u svom poslovanju. U skladu sa standardima provjere RBA, redovno nadgledamo sve svoje dobavljače kako bismo bili sigurni da prepoznaju probleme i izvrše potrebna poboljšanja. Naši dobavljači prvog nivoa također su dužni ohrabrivati svoje dobavljače ili poddobavljače kompanije Samsung da osiguraju sigurno radno okruženje.

Prikaz iz blizine muškarca koji nosi sigurnosnu kacigu, sigurnosne naočale i guste rukavice. Vani je i drži mali komad sirovog metalskog materijala ispred lica prema kameri. Prikaz iz blizine muškarca koji nosi sigurnosnu kacigu, sigurnosne naočale i guste rukavice. Vani je i drži mali komad sirovog metalskog materijala ispred lica prema kameri.

Pristup pravnim lijekovima

Naš postupak rješavanja pritužbi zasniva se na “Kriterijima efektivnosti nesudskih mehanizama za pritužbe” utvrđenim u 31. klauzuli Vodećih principa o poslovanju i ljudskim pravima UN-a. Svako može podnijeti formalnu žalbu i ne smije biti diskriminisan niti se suočiti s odmazdom zbog podnošenja žalbe. Nastojimo osigurati transparentnost postupka i poštovanje prava uključenih u svim koracima postupka. Također garantujemo anonimnost svakoga ko podnese pritužbu.

Prikaz iz blizine ruku 3-4 osobe koje su isprepletene, a dlanovi su poredani jedan na drugi i pokazuju gestikulaciju brižne grupe. Prikaz iz blizine ruku 3-4 osobe koje su isprepletene, a dlanovi su poredani jedan na drugi i pokazuju gestikulaciju brižne grupe.

Kanali podnošenja žalbe

Radimo na različitim kanalima pritužbi uzimajući u obzir karakteristike radnog pogona i lokalnih situacija.

01. Na mreži

Intranet kompanije

02. Van mreže

Sandučići za prijedloge smješteni u prostoru bez CCTV-a

03. Dežurna linija

Poziv ili e-pošta

04. Odbor

Radničko vijeće, Odbor zaposlenih

05. Mobilno

Intranet aplikacija kompanije

06. SNS

Komunikacijski kanal kompanije

※ Kanali za vanjske zainteresirane strane : https://sec-audit.com | račun e-pošte: civilsociety@samsung.com

※ Kanali za vanjske zainteresirane strane :
    https://sec-audit.com
    račun e-pošte: civilsociety@samsung.com

Postupak rješavanja žalbe

 • 01

  Podnošenje žalbe

  Obavještenje o
  prijemu
  u roku od 24
  sata

  Zaposlenici i
  vanjske
  zainteresirane
  strane prijavljuju
  sve
  pritužbe u
  vezi s kompanijom

  Određuje se menadžer predmeta

 • 02

  Potvrda i pregled
  žalbe

  U roku od 5 dana
  od prijema

  Potvrda detalja i
  činjenica
  podnesene
  pritužbe

  Slušanje podnosioca
  pritužbe
  o željenim
  mjerama

  Pregled korektivne
  mjere
  prema
  potvrđenim
  detaljima

 • 03

  Obavještenje o rezultatima

  U roku od 7 dana
  od prijema

  Dostava rezultata
  pregleda i
  prikupljanje
  povratne informacije
  od podnosioca pritužbe

 • 04

  Rješavanje žalbe

  Razlikuje se od slučaja do slučaja

  Pritužba se rješava
  mjerama poput obuke,
  disciplinske
  mjere protiv
  optuženika, osiguranjem
  korisnih informacija ili podrške,
  te poboljšanjem
  infrastrukture,
  povezanih
  politika i postupaka

※ Ako svaki korak iz razumnog razloga nije
obrađen u vremenskom okviru, podnosilac pritužbe
će biti obaviješten o specifičnom razlogu

Transparentnost i izvještavanje

Detaljno izvještavamo o tome kako poštujemo radna i ljudska prava u svojim poslovnim aktivnostima u našem Izvještaju o održivosti, koji se između ostalog zasniva na GRI standardu.

Pored toga, prema Aktu o modernom ropstvu UK-a, svoje godišnje izvještaje podnosimo Registru modernog ropstva.
Jedna smo od odabranih kompanija po dva najuticajnija Industrijska mjerila; Mjerilo korporativnih ljudskih prava (CHRB) i Poznavanje lanca (KTC). Dok se CHRB fokusira na poređenje i procjenu kompanija u smislu ljudskih i radnih prava, KTC pomno proučava pitanja prisilnog rada.

Prikaz iz ptičije perspektive laptopa, šoljice kafe te uvezanog i odštampanog primjerka Izjave kompanije Samsung Electronics o savremenom zakonu o ropstvu koji stoji na stolu. Prikaz iz ptičije perspektive laptopa, šoljice kafe te uvezanog i odštampanog primjerka Izjave kompanije Samsung Electronics o savremenom zakonu o ropstvu koji stoji na stolu.

Angažman dioničara

Nastavljamo saradnju sa svjetskim zainteresiranim stranama, kako bismo poticali kulturu poštovanja ljudskih prava ne samo u našem poslu nego i u našoj industriji. Pri razvijanju politika i programa obuke sarađujemo s organizacijama ili agencijama specijaliziranim za ljudska prava i sudjelujemo u raznim multilateralnim inicijativama.

Od 2018. godine svake godine smo domaćini foruma različitih zainteresiranih strana u Vijetnamu. U 2020. godini održali smo 3. forum u saradnji s VCCI (Vijetnamska trgovačka i industrijska komora) i VGCL (Vijetnamska opća federacija rada) i imali smo raspravu na temu ""Krizno upravljanje i protumjere za Covid-19, Upravljanje ljudskim resursima i tehnološke promjene nakon pandemije uzrokovane Covid-19"". Forum je iskazao dobrodošlicu više od 200 zainteresiranih strana, uključujući stručnjake i goste iz nevladinih organizacija, medija i akademskih ustanova.

Fotografija predsjednika Samsunga u Vijetnamu koji govori na Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forumu: “Upravljanje krizom na društveno odgovoran način: Iskustvo dijeljenja u vezi s borbom protiv pandemije COVID-19” u Hanoiju, Vijetnam. Fotografija predsjednika Samsunga u Vijetnamu koji govori na Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forumu: “Upravljanje krizom na društveno odgovoran način: Iskustvo dijeljenja u vezi s borbom protiv pandemije COVID-19” u Hanoiju, Vijetnam.

U saradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) bili smo domaćini nekoliko radionica o Modernom ropstvu i etičkom zapošljavanju, na kojima sudjeluju naši zaposlenici, dobavljači i poslovni partneri u radnim pogonima u Mađarskoj, Slovačkoj i Maleziji. Radionice su poslužile kao posebna prilika za podizanje svijesti o zaštiti ljudskih prava radnika migranata i dijeljenje važnosti iskorjenjivanja prisilnog rada.

Surađujući s Njemačkom razvojnom agencijom (GIZ) i partnerima poput BMW Group i BASF-a, pokrenuli smo „Kobalt za razvoj (C4D)“, pilot projekat u zanatskom rudniku kobalta u Demokratskoj Republici Kongo. Kao dio projekta provodimo različite aktivnosti kako bismo lokalnoj zajednici pomogli da ostvare stvarni napredak, poput pružanja obuke iz zaštite na radu za lokalne rudare i izgradnje novih osnovnih i srednjih škola za lokalnu djecu.