Održivi opskrbni lanac

Održivi opskrbni lanac

Osiguravamo da naši
materijali imaju etičko i
odgovorno porijeklo

Osiguravamo da naši materijali imaju etičko i odgovorno porijeklo

Podržavamo svoje dobavljače u jačanju konkurentske prednosti kako
bi se uspostavio zdrav korporativni ekosistem i održivi opskrbni lanac

Podržavamo svoje dobavljače u jačanju konkurentske prednosti kako bi se uspostavio zdrav korporativni ekosistem i održivi opskrbni lanac

U saradnji s našim dobavljačima širom svijeta, kontinuirano radimo na održivom poslovnom ekosistemu zasnovanom na filozofiji poštenja, otvorenosti i međusobnog prosperiteta.
Pružamo podršku svojim dobavljačima da rade u skladu s globalnim zakonima i standardima kako bi ispunili svoje ekološke i socijalne odgovornosti. Također upravljamo sistemom upravljanja rizicima kako bismo minimizirali povrede ljudskih prava i uticaje na okruženje u procesu iskopavanja ruda u područjima visokog rizika.

Strategija upravljanja opskrbnim lancem

Ekonomska

Osiguravamo sveobuhvatnu konkurentsku prednost u troškovima, isporuci, kvalitetu, tehnologiji i ljudskim resursima kako bismo maksimizirali sinergiju, brzinu i učinkovitost s našim dobavljačima i stvorili korporativni ekosistem koji omogućava održivi rast.

Ikona grafikona sa stubovima iznad kojeg je strelica koja ilustrira ekonomski rast. Ikona grafikona sa stubovima iznad kojeg je strelica koja ilustrira ekonomski rast.

Društvena

Zahtijevamo poštovanje međunarodnih standarda i propisa u području upravljanja ljudskim pravima, radnog okruženja, etike i problema s konfliktnim mineralima s ciljem izgradnje otvorenog i transparentnog sistema odgovornosti upravljanja koji uključuje sve zainteresirane strane opskrbnog lanca.

Ikona globusa koja ilustrira društveni menadžment. Ikona globusa koja ilustrira društveni menadžment.

Ekološka

Sarađujemo samo s dobavljačima s certifikatom Eco partnera kako bismo mogli procijeniti i upravljati uticajem na okolinu koji se može pojaviti u njihovim komponentama, sirovinama i proizvodnom procesu.

Ikona malog lista na stabljici koja ilustrira upravljanje okolinom. Ikona malog lista na stabljici koja ilustrira upravljanje okolinom.
 • Rad sa
  dobavljačima

 • Saradnja s
  cartnerima

 • Radna okolina
  dobavljača

 • Upravljanje konfliktnim
  mineralima

Rad sa dobavljačima

Samsung Electronics nastoji izgraditi strateška partnerstva s dobavljačima s najboljim performansama zasnovana na uzajamnom povjerenju. Zbog toga usvajamo pravičan i transparentan postupak upravljanja našim sistemom registracije dobavljača za nove dobavljače, dok provodimo godišnje procjene kako bismo pomogli našim dobavljačima u jačanju njihove konkurentske prednosti i minimiziranju relevantnih rizika. Svaka kompanija koja želi predstaviti vaše različite tehnološke mogućnosti i želi poslovati s kompanijom Samsung, uvijek može objaviti svoje nove poslovne prijedloge na našem portalu Pružanje podrške dobavljačima (www.secbuy.com). Naš Međunarodni centar za nabavke (IPC) služi kao središte nabavki, a IPC nam omogućuje da identifikujemo izvanredne dobavljače u strateški važnim regijama širom svijeta.

Koreanac i bijelac koji nose poslovna odijela stoje napolju i rukuju se. Bijelac drži aktovku u drugoj ruci. Koreanac i bijelac koji nose poslovna odijela stoje napolju i rukuju se. Bijelac drži aktovku u drugoj ruci.

Zahtjevi za registraciju novog dobavljača

 • Okolina i sigurnost

  Zahtijevajte od dobavljača da zadovolje kriterije postavljene u 22 člana, koji se odnose na zaštitu na radu, opremu za zaštitu od požara, zaštitu zdravlja na radu, opasne tvari i ustanove za zaštitu okoline. Devet obaveznih stavki o usklađenosti : Oprema za zaštitu od požara, opasnosti i otpad, kanalizacija i postrojenja za otpadne vode itd.

 • Radna prava

  Zahtijevajte od dobavljača da zadovolje kriterije postavljene u 20 članaka, uključujući dobrovoljni rad, poštovanje propisa o radnom vremenu i zabranu
  diskriminacije. Tri obavezne stavke o usklađenosti : zabrana rada djeteta,
  zagarantovana minimalna plaća i zabrana nehumanog postupanja.p>

 • Eco-Partner

  Pregledajte politike o uticaju proizvoda na okolinu, obrazovanje i obuku i upotrebu opasnih tvari. Poslujte samo s Eco-Partner cerificiranim dobavljačima.

Godišnji postupak procjene dobavljača i kriteriji

 • 01

  Godišnja
  samoprocjena

  Dobavljači izvršavaju
  samoprocjenu na osnovu
  stavki procjene koje
  su povezane s poslovnom
  konkurentnošću i
  održivošću.

 • 02

  Sopstveno
  poboljšanje

  Dobavljači sami prepoznaju
  potrebna poboljšanja
  i uvode ih.
  Samsung nadzire
  rizike i
  nudi povratne
  informacije

 • 03

  Procjena

  Dobavljači se o konačnim
  ishodima procjene
  obavještavaju na
  kraju svake godine

 • 04

  Upravljanje
  radnim mjestima

  Dobavljači razvijaju
  i provode planove
  poboljšanja, a kompanija
  Samsung osigurava pomoć

Stavke procjene poslovne konkurentnosti

 • Tehnologija

  Vlasništvo nad
  tehnološkim patentima
  i ulaganje u
  istraživanje i razvoj

 • Kvalitet

  Stope kvarova i
  certifikacija sistema
  upravljanja kvalitetom

 • Prilagođavanje

  Angažman u našim
  politikama i aktivnostima
  inovacija

 • Isporuka

  Na vrijeme isporuka i
  Na vrijeme dostava

 • Trošak

  Stopa povećanja
  vrijednosti transakcije
  i konkurentnost
  troškova

Stavke procjene održivosti

 • EHS

  Sigurnost na radnom
  mjestu i međunarodna
  certifikacija

 • Finansije

  Kreditni rejting i
  udio duga

 • Pravo (društveno)

  Radna i ljudska prava
  na radnom mjestu i
  borba protiv korupcije

Podrška našim partnerima da budu najbolji što je moguće

Da bismo živjeli prema našoj poslovnoj filozofiji da ‘naša konkurentska prednost u kompaniji Samsung Electronics dolazi od konkurentske prednosti naših dobavljača’, dalje pomičemo granicu naših inicijativa upravljanja na obostranu korist, uključujući domaće i strane dobavljače Omogućavamo širok spektar programa za podršku finansiranju, obrazovanju i inovacijama kako bismo osigurali da naši dobavljači postanu globalno konkurentni.

 • KRW

  974

  milijarde

  laganje u Fond za
  saradnju na obostranu
  korist

  Finansiranje

  Kreirajte fondove u vrijednosti od 1 milijarde
  KRW kod komercijalnih banaka

 • 16,756

  osoba

  Polaznici obuke
  dobavljača

  Izgradnja kapaciteta zaposlenika

  Osigurajte vodstvo, stručnost za posao, globalne i
  druge kurseve koristeći
  našu opremu za obuku samo za dobavljače

 • 375

  kompanija

  Dobavljači koji su dobili
  podršku za Pametnu tvornicu

  Innovation initiatives

  Support 1,000 suppliers and SMEs without
  business relationships
  with Samsung across the
  nation in improving their manufacturing
  capacity

[Ishodi naših ključnih programa na obostranu korist za 2020. godinu]

* Pomažemo dobavljačima prvog i drugog nivoa u izražavanju pritužbi putem naše direktne telefonske linije (+82-80-200-3300), e-poštom (ssvoc@samsung.com), putem mrežnog sistema uzbunjivanja na portalu Pružanje podrške dobavljačima (www.secbuy.com), uz savjetovanja s dobavljačima na licu mjesta i putem raznih sastanaka za razmjenu.

Kodeks ponašanja dobavljača i smjernice

Usklađujemo Kodeks ponašanja dobavljača s RBA i dijelimo ažuriranja s našim dobavljačima. Također osiguravamo vodič koji će im pomoći u pridržavanju Kodeksa i stavljanju menadžmenta usklađenosti u primjenu.

Osiguravanje sigurnog radnog mjesta za sve

Redovno nadgledamo sve svoje dobavljače u skladu sa standardima za provjeru RBA (Savez za odgovorno poslovanje) kako bismo identifikovali probleme i napravili potrebna poboljšanja. Dok potičemo naše dobavljače prvog nivoa da kreiraju sigurno radno mjesto, takva predanost sigurnosti na radnom mjestu proteže se i na naše dobavljače drugog nivoa putem dobavljača prvog nivoa.

Samoprocjena

Godišnja samoprocjena svih dobavljača prvog nivoa pomoću popisa sa stavkama na osnovu 85 RBA kriterija

Revizija na licu mjesta

Revizije na licu mjesta visoko rizičnih
dobavljača radi utvrđivanja poboljšanja zadataka.

Visokorizični dobavljači: Visok uticaj
zasnovan na obimu poslovanja ili
zavisnosti, smješten u visokorizičnom
geopolitičkom području, nizak stepen samoprocjene
ili uključen u navode

Kvadratni korijen ukupnog broja
zaposlenih ispitanih dobavljača

Nezavisne revizije

Nezavisne RBA-certifikovane revizorske
kuće metodom slučajnog odabira biraju
dobavljače i na osnovu RBA kriterija provode
Početne revizije

Objavite samo izbor cilja i
nemojte dijeliti određeni raspored
  kako biste osigurali preciznije revizije
od 2015. godine

Poduzmite neposredne aktivnosti na
zadacima koji se mogu odmah riješiti.
Rezultati potvrđeni Detaljnijim revizijama

Naši dobavljači

Odgovorno nabavljanje minerala

Samsung Electronics vodi sistem upravljanja mineralima prema 'Smjernicama o detaljnoj analizi odgovornih opskrbnih lanaca minerala sa visokorizičnih područja pogođenih sukobima OECD-a' i putem dobavljača s kojima sarađuje upravlja topionicama u opskrbnom lancu. Aktivno dijelimo popis topionica s raznim zainteresiranim stranama, uključujući naše klijente. Pored toga, ohrabrujemo dobavljače da se udruže s topionicama koje je certificirao RMAP (Postupak osiguranja odgovornih minerala) i zahtijevamo da necertificirane talionice u našem opskrbnom lancu certificira RMAP. Izvještaj o odgovornim mineralima, uključujući popis topionica i druge informacije, opisuje napore kompanije Samsung Electronics na smanjenju negativnih društvenih i ekoloških uticaja rudarskih radova, koji su podložni kršenju ljudskih prava i uništavanju okoline.

Proces dužne pažnje prema mineralima kompanije Samsung Electronics zasnovan na Smjernicama o dužnoj pažnji OECD-a

Krupni kadar nečijih ruku sa debelim rukavicama, koje drže malu gomilu sirovih minerala sive boje. Krupni kadar nečijih ruku sa debelim rukavicama, koje drže malu gomilu sirovih minerala sive boje.
 • Izvještaj o odgovornim mineralima kompanije Samsung Electronics
  1.2 MB

Popis topionica i rafinerija

(Krajem decembra, 2020. godine)

Certifikacija
završena
Certifikacija
u toku
Ukupno
Tantalum
(Ta)
38 - 38
Kalaj
(Sn)
53 - 53
Volfram
(W)
42 - 42
Zlato
(Au)
107 - 107
※ Kobalt
(Co)
- - 27