Samen voor de toekomst! Mogelijkheden creëren.

 
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

Onze aandachtsgebieden

We willen positieve veranderingen mogelijk maken door onze MVO-programma's die gebaseerd zijn op maatschappelijke behoeften en afgestemd zijn op onze kerncompetenties als een internationaal toonaangevend technologieconcern.

 

Onderwijs

We geven studenten over de hele wereld toegang tot beter onderwijs door leerkansen te creëren binnen de IT-sector.

  Slimme school   Solve for Tomorrow
 

Werkgelegenheid en gemeenschap

We bieden beroepsonderwijs aan voor jonge mensen om hen voor te bereiden op een zinvolle baan en een betere toekomst.

  Tech Institute   Nanum Village