Klimaatactie

Nu handelen voor een duurzame,
koolstofarme toekomst

Een belangrijk visueel beeld van de pagina Klimaatverandering

Klimaatverandering, dat gedeeltelijk voortkomt uit toenemend gebruik van fossiele brandstoffen en de wereldwijde opwarming die dit heeft veroorzaakt, is een serieus probleem waar de hele wereld last van heeft. Samsung Electronics heeft de realiteit van deze crisis onderkend en probeert zich daarom op verschillende gebieden in te spannen. Dit geldt onder andere voor het ontwikkelen van uitermate energiezuinige producten, het installeren van apparatuur met minimale uitstoot van broeikasgassen (GHG) en het gebruik maken van nieuwe en vernieuwbare energie.

KPI klimaatverandering

Van 2009 tot 2019 werd 270 miljoen ton broeikasgassen verminderd.
Dit is een beeld van het gebruik van hernieuwbare energie in de Verenigde Staten, Europa en China. Op dit gebied wordt verwacht dat de conversieratio voor hernieuwbare energie in 2020 100% zal zijn.

We focussen ons op het beantwoorden van de klimaatcrisis

Er zijn richtlijnen voor milieuveiligheid opgesteld en deze worden gevolgd met betrekking tot milieukwesties die zeer relevant zijn voor Samsung Electronics, en we beheren ook de risico’s van klimaatverandering op basis van ons ‘Milieubeheersysteem’ en ‘Energiebeheersysteem’.

Strategieën en actieplannen voor de omgang met klimaatveranderingen
Strategieën en actieplannen voor de omgang met klimaatveranderingen
Verlaging van de GHG-uitstoot op werklocaties · F-gasemissiereductiefaciliteiten voor het productieproces van halfgeleiders gebruiken · Energiebesparende projecten beheren en de energie-efficiëntie verbeteren Uitbreiding van energiebeheer op werklocaties · Het opzetten van energiebeheersystemen op alle sites en het onderhouden van de certificering · Beheer van de energiekosten en -indicatoren van elke site Verlaging van GHG in productgebruiksfase - ontwikkeling en lancering van sterk energiezuinige producten Beheer van andere uitstoot van broeikasgassen · Beheer van uitstoot van broeikasgassen in de productlogistiek, zakenreizen, enz. Ondersteunende leveranciers - De uitstoot van broeikasgassen van leveranciers monitoren · Het stimuleren en ondersteunen van leveranciers om zich aan te sluiten bij de CDP-leveringsketen

We breiden ons emissiebeheer op alle niveaus uit

Probleemoplossing vereist nauwkeurige informatie. Om onze uitstoot van broeikasgassen nauwkeurig te meten en te beheren, hebben we ze onderverdeeld in drie scopes die worden gedefinieerd door het BKG-protocol op basis van hun nabijheid tot bedrijven en activiteiten. Het vinden van het exacte emissiepunt op elk niveau is de basis voor het optimaal beheer van broeikasgassen. Toepassingsgebied 1 verwijst naar broeikasgassen die worden uitgestoten wanneer producten worden geproduceerd op de sites van Samsung Electronics, terwijl Scope 2 indirecte emissies worden geassocieerd met de energie-aankopen van werklocaties om elektriciteit en stoom te genereren. Toepassingsgebied 3 omvat emissies buiten de werkplek, zoals die van logistieke activiteiten, zakenreizen, onze toeleveringsketen en het gebruik van onze producten. We gebruiken deze analyse om systematisch alle directe of indirecte emissies van onze sites, het gebruik van producten en onze leveranciers te beheren.

Deze infografiek gaat over de BKG-emissies in de respectievelijke toepassingsgebieden. Toepassingsgebied 1 verwijst naar de directe broeikasgasemissies, Toepassingsgebied 2 indirecte emissies van elektriciteit, stoom, enz. en Toepassingsgebied 3 alle andere indirecte emissies van logistiek, leveranciers, gebruik van producten, enz.
Deze infografiek gaat over de BKG-emissies in de respectievelijke toepassingsgebieden. Toepassingsgebied 1 verwijst naar de directe broeikasgasemissies, Toepassingsgebied 2 indirecte emissies van elektriciteit, stoom, enz. en Toepassingsgebied 3 alle andere indirecte emissies van logistiek, leveranciers, gebruik van producten, enz.
Toepassingsgebied 1 (directe broeikasgasemissies) &
Toepassingsgebied 2 (indirecte emissies uit elektriciteit)

· Maandelijkse analyse van wereldwijde uitstoot op de werkplek op basis van het BKG-beheersysteem
· Geïnstalleerde F-gasbehandelingsapparatuur in halfgeleiderverwerking, met een afbraakpercentage van 90% en hoger
· Geïnstalleerde hoogefficiënte apparatuur en omgebouwde binnenverlichting tot LED op wereldwijde werkplaatsen

Een panoramische foto van de site van Samsung Electronics.
Toepassingsgebied 3 (alle andere indirecte emissies van logistiek, leveranciers, gebruik van producten, enz.)

∙ de uitvoering van projecten voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen ter verbetering van energie-efficiëntie in de logistiek.
∙ projecten bekijken voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen via ondersteuning op locatie voor grote verkopers.
∙ het gebruik van videoconferencing vergroten en het aantal internationale zakenreizen verlagen.

Een foto van een logistieke vrachtwagen (veiligheidsvrachtwagen van Samsung Electronics)

We maken gebruik van geavanceerde technologie voor extra efficiënt energiegebruik

Dankzij geavanceerde producttechnologieën evolueert Samsung Electronics, terwijl we op zoek blijven naar mogelijkheden voor een meer milieuvriendelijke en zorgeloze manier van leven. Ten behoeve van dit doel maakt Samsung twee keer per jaar gebruik van milieugerichte groepsbijeenkomsten binnen het gehele bedrijf. Via deze bijeenkomsten deelt Samsung informatie over milieuvereisten en de ontwikkeling van innovatieve technologieën door milieu-experts van verschillende bedrijfsonderdelen, en onderzoekt het energiebesparende technologieën voor het ontwikkelen van producten die zeer efficiënt gebruik maken van energie. In 2019 hebben we het jaarlijkse energieverbruik met 42% verminderd in vergelijking met 2008 door gebruik te maken van zeer efficiënte compressoren voor koelkasten en zeer efficiënte warmtewisselaars voor airconditioners.

Voorbeeld van IoT-toepassing op wereldwijde werkplek

Samsung Electronics streeft niet alleen naar energie-efficiëntie via onze producten, maar ook via onze faciliteiten die op alle werkplekken worden gebruikt. We introduceerden een controlesysteem en een actieve besturingsomgeving op basis van IoT in de HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning) van het Yeongdeok Training Center in Korea en de werkplek in Ho Chi Minhstad, Vietnam. Door gebruik te maken van de IoT-technologie hebben we ook een energiebesparend algoritme ontwikkeld dat rekening houdt met het buitenklimaat, de HVAC-belasting en de capaciteit van de apparatuur, zodat de infrastructuurapparatuur optimaal kan worden beheerd. Hierdoor kon Samsung Electronics in Ho Chi Minhstad het energieverbruik met 12,4% verminderen. De technologie wordt volgens de planning toegepast op onze sites in Korea, de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië.

Voorbeeld van IoT-toepassing op wereldwijde werkplek

Bij Samsung Electronics breiden we ons gebruik van duurzame energie steeds verder uit.

In 2018 heeft Samsung Electronics verklaard dat de overgang naar 100% hernieuwbare energie in al onze vestigingen in de Verenigde Staten, Europa en China in 2020 zal plaatsvinden. Om het gebruik van hernieuwbare energie in Korea uit te breiden, beloofden we bovendien fotovoltaïsche en geothermische faciliteiten voor energieopwekking te installeren op nieuw gebouwde werkplekken, evenals op parkeerplaatsen en daken van bestaande sites in Suwon, Hwaseong en Pyeongtaek. Hiervoor hebben we uitvoeringsplannen op maat van elke regio opgesteld en gevolgd: in India hebben we stroomleveringscontracten afgesloten met wind- en fotovoltaïsche centrales; in Brazilië is een bepaald deel van de door het nutsbedrijf geleverde stroom hernieuwbare energie; en de Mexicaanse werf kocht duurzame energiecertificaten aan. Als gevolg hiervan is vanaf 2019 92% van de energie die in de Verenigde Staten, Europa en China wordt gebruikt hernieuwbare energie. Samsung Electronics zal het gebruik van hernieuwbare energie blijven uitbreiden in gebieden waar hernieuwbare energie kan worden beveiligd.

Foto’s van zonne-energie en geothermische faciliteiten op parkeerplaatsen, daken van gebouwen en nieuwe bouwplaatsen op onze bedrijfsterreinen in Suwon, Hwaseong en Pyeongtaek.

We zijn bezig met projecten ten behoeve van wereldwijde klimaatverandering.

Samsung Electronics is niet alleen bezig met projecten om de wereldwijde CO2-uitstoot te verlagen, maar ook om een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving.
Ongeveer 80% van de inwoners van Mombasa, Kenia, gebruikt houtskool als brandstof omdat er onvoldoende stroom aanwezig is. Het verbranden van houtskool produceert schadelijke stoffen en deze stoffen hebben gezorgd voor een toename in het voortijdig overlijden van inwoners van Kenia. Daarnaast zorgt het uitgebreide gebruik van houtskool voor meer luchtvervuiling en versnelt het de ontbossing.
Samsung Electronics heeft actie ondernomen om dit probleem op te lossen. Als onderdeel van de maatregelen tegen klimaatverandering hebben we samengewerkt met Green Development en manieren gevonden om de inwoners van Mombasa in een gezondere omgeving te laten leven. Gezien het feit dat bio-ethanol tegen lage kosten verkrijgbaar is vanwege het relatief hoge aantal suikerraffinaderijen in Kenia, heeft Samsung Electronics 1 miljoen euro geïnvesteerd in stoofjes aangedreven door bio-ethanol die worden gedistribueerd onder inwoners van Mombasa. Omdat de hitte-efficiëntie van bio-ethanol het zesvoudige van houtskool is, heeft dit een dubbel effect: de verlaging van de uitstoot van schadelijke stoffen en het veilige gebruik in de huishoudens. Via de distributie van stoofjes heeft Samsung Electronics een bijdrage kunnen leveren aan een gezonder en veiliger leven voor de inwoners van Mombasa, evenals een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen.
In samenwerking met Green Development blijft Samsung Electronics zich inzetten voor het revitaliseren van de regionale economie en verbetering van het milieu door inwoners in te lichten over het verkrijgen, produceren en verkopen van stoofjes en bio-ethanol.

Een foto van Samsung Electronics dat projecten uitvoert ten behoeve van wereldwijde klimaatverandering.
Een foto van Samsung Electronics dat projecten uitvoert ten behoeve van wereldwijde klimaatverandering.
Onze milieubewuste producten dragen bij aan een gezonde planeet
Een achtergrondafbeelding van de pagina milieubewuste producten