Communicatie & betrokkenheid

We streven naar een transparante en open communicatie

Belangrijk beeld van communicatie en betrokkenheid

Elk jaar formuleert Samsung Electronics strategieën en doelstellingen voor milieubeheer. We spelen volledig open kaart over onze initiatieven op het gebied van milieubeheer, zoals uitstoot van broeikasgassen, milieuvriendelijke productinformatie, milieuvriendelijke MVO-activiteiten en communicatieprogramma's voor aandeelhouders. Bovendien communiceren we via verschillende kanalen zodat alle betrokkenen gemakkelijk toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben, in verstaanbare taal. Een van de communicatiekanalen is de pagina Milieu op de Samsung-website, waar we met verschillende specialisten communiceren op basis van een methodologie (materiality analysis) die prioriteiten stelt met betrekking tot milieu- en duurzaamheidskwesties.

We leiden campagnes die het belang van het milieu onderstrepen

Van milieu-educatie voor toekomstige generaties tot participatie-activiteiten voor consumenten, Samsung Electronics leidt verschillende milieuvriendelijke campagnes om de samenleving te doordringen van het belang van het milieu en een breder draagvlak te creëren.

De kenmerkende onderwijscampagne voor milieubewustzijn van Samsung, eerst de “First Planet School” en later de "Green Challenge", begon in 2012 en werd in 2017 online gelanceerd. De Green Challenge, waar leerlingen van basisscholen in heel Korea aan kunnen meedoen, spoort kinderen aan om via verschillende milieugerichte missies dagelijks activiteiten uit te voeren die onze planeet beschermen. Samsung zal deze onderwijscampagne voor milieubewustzijn voor toekomstige generaties blijven uitvoeren, zodat onze kinderen het belang van het behoud en bescherming van het milieu beter begrijpen.

Een foto van kinderen die meedoen aan de PlanetFirst Green School

Voor het derde jaar op rij heeft Samsung Electronics America de Climate Superstars Challenge gesponsord. Bij dit evenement werd samengewerkt met de Boys and Girls Club of America (BCGA) en het USEPA ENERGY STAR-programma om te zorgen voor bewustzijn over energiezuinigheid en milieuproblemen, en om jonge mensen de mogelijkheden te bieden om eenvoudig actie te ondernemen voor bescherming van het milieu. In 2017 hebben 162 Clubs uit de hele VS meegedaan (een toename van 8% ten opzichte van 2016) en hebben kinderen tussen de 11 en 13 jaar 1499 eco-uitdagingen ondernomen.

Een foto van jonge mensen die meedoen aan de Climate Superstars Challenge in Noord-Amerika

"Deel het licht - Een moment in het donker creëert een licht van hoop voor anderen en onze planeet."

Op 21 maart 2018 nam het Suwon Complex van Samsung, evenals 44 productie- en verkooplocaties, deel aan de “Global Village Lights Off”-campagne. Het doel hiervan was om mee te doen aan het verlagen van de uitstoot van broeikasgas en het bieden van hoop aan regio’s met stroomtekorten.

Door gebruik te maken van de kosten die zijn bespaard door de campagne om de lichten uit te zetten en donaties van werknemers, hebben we 1.000 LED-patroonsets op zonne-energie gemaakt. Deze sets zijn in elkaar gezet door werknemers van Samsung
en gedoneerd aan de mensen van het eiland Mactan in de Filipijnen en Phitsanulok in Thailand,
zodat de dorpelingen en studenten ’s nachts kunnen profiteren van de mogelijkheid tot het gebruik van licht.

Een foto van Koreaanse werkplekken waar wordt deelgenomen aan “Turn Off Your Lights”

We zijn actief betrokken bij wereldwijde initiatieven

In deze tijd van snelle veranderingen voor de aarde en het milieu worden over de hele wereld duurzaamheidsinitiatieven gelanceerd. Samsung Electronics ondersteunt deze initiatieven en is actief betrokken bij diverse projecten.

 

Carbon Disclosure Project (CDP)
Het CDP verzamelt en publiceert informatie over hoe ondernemingen omgaan met klimaatverandering. Samsung Electronics scoort al zeven jaar op rij (van 2010 t/m 2016) de hoogste waardering, Leadership A, voor de manier waarop de onderneming openheid geeft over de omgang met klimaatverandering.

Responsible Business Alliance (RBA)
Als lid van de RBA houdt Samsung Electronics zich aan de RBA Gedragscode en de daarin opgenomen normen met betrekking tot het milieu, gezondheid en veiligheid, en arbeid als onderdeel van het beheer van onze locaties en de eisen die we stellen aan onze leveranciers. Alle leveranciers van Samsung Electronics bewaken hun werkwijzen aan de hand van RBA-criteria om problemen te signaleren en verbeteringen door te voeren.

Clean Energy Ministerial (CEM)
Als ondertekenaar van Clean Energy Ministerial, een wereldwijd forum om beleid te bevorderen en best practices te delen voor een snellere wereldwijde overgang naar schone energie, heeft Samsung zich verbonden om de emissie-intensiteit van broeikasgassen (genormaliseerd naar omzet) van onze wereldwijde locaties met 70 procent terug te dringen - met 2008 als basisjaar - en om een ISO 50001-certificering te behouden voor alle internationale productielocaties.


Elke stem die opkomt voor het milieu telt.
Mail ons gerust (eco.sec@samsung.com) als u vragen of opmerkingen hebt over het milieubeleid van Samsung Electronics.

Foto van een Samsung Electronics-smartphone in gebruik