Communicatie & betrokkenheid

We streven naar een transparante en open communicatie

Belangrijk beeld van communicatie en betrokkenheid

Elk jaar formuleert Samsung Electronics strategieën en doelstellingen voor milieubeheer. We spelen volledig open kaart over onze initiatieven op het gebied van milieubeheer, zoals uitstoot van broeikasgassen, milieuvriendelijke productinformatie, milieuvriendelijke MVO-activiteiten en communicatieprogramma's voor aandeelhouders. Bovendien communiceren we via verschillende kanalen zodat alle betrokkenen gemakkelijk toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben, in verstaanbare taal. Een van de communicatiekanalen is de pagina Milieu op de Samsung-website, waar we met verschillende specialisten communiceren op basis van een methodologie (materiality analysis) die prioriteiten stelt met betrekking tot milieu- en duurzaamheidskwesties.

We leiden campagnes die het belang van het milieu benadrukken

Van voorlichting voor toekomstige generaties over het milieu tot activiteiten waar klanten aan mee kunnen doen, organiseert Samsung Electronics verschillende ecovriendelijke campagnes voor het verhogen van sociaal bewustzijn van het belang van het milieu en het opbouwen van een bredere consensus.

Samsung Electronics-leidinggevenden en werknemers hebben ter ere van Earth Day wereldwijd milieugerelateerde activiteiten met consumenten georganiseerd.
Deze campagne werd voor het eerst in 2015 gevoerd met leidinggevenden en werknemers van Samsung Electronics en wordt ieder jaar op een vast tijdstip georganiseerd om het bewustzijn van mensen op het gebied van het milieu en de recycling van grondstoffen te verhogen en heeft in de afgelopen 4 jaar al gezorgd voor de recycling van 2400 mobiele telefoons die niet meer werden gebruikt.
De verzamelde mobiele telefoons worden naar bedrijven gestuurd die zijn gespecialiseerd in recycling en die belangrijke grondstoffen terugwinnen, zoals goud, zilver en brons, en sommige Galaxy-telefoons worden zelfs gebruikt voor CSR-activiteiten zoals het maken van oftalmoscopen, wat is gekoppeld aan upcycling.
Deze campagne wordt elk jaar op verschillende momenten uitgevoerd, niet alleen om het milieu te beschermen, maar ook om onze sociale verantwoordelijkheid als bedrijf te nemen. In 2019 begon de campagne op Earth Day en is inmiddels uitgebreid naar werklocaties in de VS, Spanje, Rusland en anderen in het buitenland.

"Deel het licht - Een moment in het donker creëert een licht van hoop voor anderen en onze planeet."

Op 20 maart 2019 nam het Suwon Complex van Samsung, evenals 38 productie- en verkooplocaties (7 nationaal, 31 internationaal), deel aan de “Global Village Lights Off”-campagne. Het doel hiervan was om mee te doen aan het verlagen van de uitstoot van broeikasgas en het bieden van hoop aan regio’s met stroomtekorten.

Door gebruik te maken van de kosten die zijn bespaard door de lichten uit te zetten en donaties van werknemers, hebben we 1.000 LED-lantaarns gemaakt. Deze sets zijn in elkaar gezet door werknemers van Samsung
en gedoneerd aan de inwoners van Huoi Do – Chieng Noi Village in de provincie Son La in Vietnam
zodat de dorpelingen en studenten ’s nachts kunnen profiteren van de mogelijkheid tot het gebruik van licht.

Een foto van de "Global Village Lights Off"-campagne

We zijn actief betrokken bij wereldwijde initiatieven

In deze tijd van snelle veranderingen voor de aarde en het milieu worden over de hele wereld duurzaamheidsinitiatieven gelanceerd. Samsung Electronics ondersteunt deze initiatieven en is actief betrokken bij diverse projecten.

 

Carbon Disclosure Project (CDP)
Het CDP verzamelt en publiceert informatie over hoe ondernemingen omgaan met klimaatverandering. Samsung Electronics scoort al zeven jaar op rij (van 2010 t/m 2016) de hoogste waardering, Leadership A, voor de manier waarop de onderneming openheid geeft over de omgang met klimaatverandering.

Responsible Business Alliance (RBA)
Als lid van de RBA houdt Samsung Electronics zich aan de RBA Gedragscode en de daarin opgenomen normen met betrekking tot het milieu, gezondheid en veiligheid, en arbeid als onderdeel van het beheer van onze locaties en de eisen die we stellen aan onze leveranciers. Alle leveranciers van Samsung Electronics bewaken hun werkwijzen aan de hand van RBA-criteria om problemen te signaleren en verbeteringen door te voeren.

Clean Energy Ministerial (CEM)
Als ondertekenaar van Clean Energy Ministerial, een wereldwijd forum om beleid te bevorderen en best practices te delen voor een snellere wereldwijde overgang naar schone energie, heeft Samsung zich verbonden om de emissie-intensiteit van broeikasgassen (genormaliseerd naar omzet) van onze wereldwijde locaties met 70 procent terug te dringen - met 2008 als basisjaar - en om een ISO 50001-certificering te behouden voor alle internationale productielocaties.


Elke stem die opkomt voor het milieu telt.
Mail ons gerust (eco.sec@samsung.com) als u vragen of opmerkingen hebt over het milieubeleid van Samsung Electronics.

Foto van een Samsung Electronics-smartphone in gebruik