Milieubewuste producten

Onze milieubewuste producten dragen bij aan een gezonde planeet

Een belangrijke visuele afbeelding van de pagina voor milieubewuste producten

Samsung Electronics geeft de hoogste prioriteit aan het milieu, vanaf het moment dat de productplanning begint totdat een product definitief wordt weggegooid. Ons Eco-designproces, in gebruik genomen in 2004, analyseert de potentiële impact van een product op het milieu grondig. We doen al het mogelijke om onze producten net zo milieubewust als functioneel te maken, van het besparen van grondstoffen en het maken van nieuwe innovatieve producten tot ervoor zorgen dat ze eenvoudig kunnen worden gerecycled aan het eind van de levensduur. Daarom worden onze producten wereldwijd gezien als milieubewust.

Ontwikkelen van milieubewuste producten KPI

Milieubewuste productontwikkeling is 97% in 2019
Vanaf 2019 is het aantal wereldwijde env’t-label certificeringsmodellen meer dan 900.
Milieubeoordelingen van belangrijke producten

Samsung Electronics voert in de productontwikkelingsfase met behulp van het beoordelingssysteem milieubeoordelingen uit op al haar producten. Om het vertrouwen van het publiek in het beoordelingssysteem te winnen, hebben we certificatiecriteria van Eco-Label in gebruik genomen, de certificatie die aan milieuvriendelijke producten wordt gegeven door het Ministerie voor Milieu van Korea, de Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) Certification van de Verenigde Staten en de Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) Certification van de Verenigde Staten.

Milieu-impact van producten – Levenscyclusbeoordeling

Om de potentiële milieu-impact van onze producten gedurende hun gehele levenscyclus te beoordelen, zoals productie, gebruik en verwijdering, voert Samsung Electronics een levenscyclusbeoordeling (LCA) uit en geeft het de resultaten in productontwikkeling weer. In 2019 werd LCA uitgevoerd op 24-inch monitors en de resultaten werden geloofwaardig door het verkrijgen van UL Environmental Product Declaration (EPD)-certificering in de Verenigde Staten. Samsung Electronics analyseerde de impact van de monitor voor de opwarming van de aarde tijdens elke fase van zijn levenscyclus, zoals voorproductie, productie, distributie, gebruik en verwijdering in 12 milieu-impactgebieden¹)
De resultaten toonden aan dat 76% van de impact werd gemaakt tijdens de ‘gebruiksfase’. Dit komt doordat de opwekking van stroom die tijdens het ‘gebruik’ van de monitor wordt verbruikt, aanzienlijke broeikasgassen veroorzaakt. In de toekomst zullen we het resultaat in de ontwikkelingsfase weergeven om te proberen het stroomverbruik en de standby-stroom te minimaliseren.

Het is een afbeelding die de resultaten weergeeft van de impactbeoordeling van de opwarming van de aarde van een 24-inch monitor(S24E650PL) 21,7%: Voorproductie 0,3%: Productie 0,7%: Distributie 75,6%: Gebruik 1,7%: Verwerking
Resultaten van de impactbeoordeling van de opwarming van de aarde van een 24-inch monitor(S24E650PL) 21,7%: Voorproductie 0,3%: Productie 0,7%: Distributie 75,6%: Gebruik 1,7%: Verwerking

Milieugevoelige stoffen in alle producten
worden strikt beheerd om ze veilig te gebruiken

Op basis van het principe ‘geen compromissen op het gebied van milieuproblematiek’ blijft Samsung Electronics nauwlettend milieugevoelige stoffen in de gaten houden. In navolging van striktere internationale milieuregelgeving, hebben we de ‘Standards for Control of Substances Used in Products’ (standaarden voor de controle van gebruikte stoffen in producten) samengesteld en hebben we uitgebreid voorlopige inspecties en opvolgingsbeheer uitgevoerd voor alle componenten en grondstoffen die worden gebruikt. We hebben vrijwillig plannen geformuleerd voor het verminderen van het gebruik van niet alleen stoffen met beperkingen, maar ook mogelijk milieugevoelige stoffen, zoals polyvinyl chloride (PVC), broomhoudende vlamvertragers (BFRs), beryllium en antimoon. Ondertussen blijven we het gebruik van milieugevoelige materialen in producten verlagen.
Samsung Electronics gaat al sinds 2004 proactief om met milieugevoelige stoffen, twee jaar voor de RoHS-richtlijn (Beperking van gevaarlijke stoffen) van de EU. De stimulans voor het intern vaststellen van een strikt beheersysteem voordat de EU deze richtlijn uitgaf was de managementfilosofie van Samsung Electronics met een nadruk op het milieu. Vanaf 2005 hebben we een laboratorium gebouwd voor het analyseren van milieugevoelige stoffen en onstabiele organische samenstellingen en hebben we een zelfcontrolesysteem opgezet. Bovendien kreeg ons laboratorium voor milieuanalyse de certificering van het Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS), wat de betrouwbaarheid van onze data-analyse en experimentele capaciteit in 2019 verhoogde.

Een foto van het beheer van de milieugevoelige stof
Een foto van het beheer van de milieugevoelige stof
Dit is een afbeelding van de classificatie van stoffen die betrekking hebben op productproductie. Beperkte stoffen: Stoffen worden beheerd door regelgeving of conventie en vrijwillige uitfasering vanwege de mogelijk negatieve effecten op het milieu of de gezondheid. Stoffen met mogelijk risico: Stoffen die voortdurende observatie vereisen van stoffen waarvan verwacht wordt dat ze in de toekomst gereguleerd zullen worden.
Indeling van stoffen met betrekking tot de productie van producten Beperkte stoffen: Stoffen worden beheerd door regelgeving of conventie en vrijwillige uitfasering vanwege de mogelijk negatieve effecten op het milieu of de gezondheid Stoffen met mogelijk risico: Stoffen die voortdurende observatie vereisen van stoffen waarvan verwacht wordt dat ze in de toekomst gereguleerd zullen worden.
De geschiedenis van Samsung Electronics op het gebied van het beheer van milieugevoelige stoffen
Dit is een afbeelding over de geschiedenis van het beheer van gevaarlijke stoffen van Samsung Electronics. 2019: - Verbod op het gebruik van nog eens acht soorten ftalaten (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP)     - Verbod op het gebruik van sterilisatoren/anticorrosiemiddelen voor producten met filters voor airconditioners en luchtreinigers (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018: Verbod op het gebruik van 4 soorten ftalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in alle onderdelen 2016: Verbod op het gebruik van 4 soorten ftalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in alle nieuwe onderdelen 2015: Verbod op het gebruik van hexabroomcyclododecaan (HBCD) en nonylfenol 2013: Uitgebrachte ftalaat- en antimoonvrije producten (bepaalde onderdelen van laptops, tv’s, monitoren en thuistheaterproducten) 2012: - Uitgebrachte PVC-vrije producten (bepaalde onderdelen van laptops, tv’s, monitoren en thuistheaterproducten).     - Verbod op het gebruik van chloorhoudende vlamvertragers in mobiele telefoons en MP3-spelers 2011: Mobiele telefoons volledig vrij van beryllium-samenstellingen uitgebracht 2010: - Verbod op het gebruik van kobaltchloride     - Nieuw ontwikkelde mobiele telefoons, camera’s en MP3-spelers, volledig vrij van BFRs en PVC 2008: - Verbod op het gebruik van perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en antimoonsamenstellingen     Mobiele telefoons volledig vrij van BFRs en PVC (sommige modellen) uitgebracht 2006: Plannen gemaakt voor het verminderen van het gebruik van BFRs en PVC 2005: - Verbod op het gebruik van PBB en PBDE in producten en BFRs in verpakkingsmaterialen     - Een technologische boomgrafiek samengesteld voor het verminderen van het gebruik van BFRs (verbetering toeleveringsketen) 2004: Volledig verwijderd cadmium (Cd), geleidingsdraad (Pb), kwik (Hg) en hexavalent chroom (Cr6+) 2003: Standaarden voor controle van gebruikte stoffen in producten geïntroduceerd.
2019: - Verbod op het gebruik van nog eens acht soorten ftalaten (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP) - Verbod op het gebruik van sterilisatoren/anticorrosiemiddelen voor producten met filters voor airconditioners en luchtreinigers (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018: Verbod op het gebruik van 4 soorten ftalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in alle onderdelen. 2016: Verbod op het gebruik van 4 soorten ftalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in alle nieuwe onderdelen. 2015: Verbod op het gebruik van hexabroomcyclododecaan (HBCD) en nonylfenol 2013: Uitgebrachte ftalaat- en antimoonvrije producten (bepaalde onderdelen van laptops, tv’s, monitoren en thuistheaterproducten). 2012: - Uitgebrachte PVC-vrije producten (bepaalde onderdelen van laptops, tv’s, monitoren en thuistheaterproducten). - Verbod op het gebruik van chloorhoudende vlamvertragers in mobiele telefoons en MP3-spelers. 2011: Mobiele telefoons volledig vrij van beryllium-samenstellingen uitgebracht 2010: - Verbod op het gebruik van kobaltchloride - Nieuw ontwikkelde mobiele telefoons, camera’s en MP3-spelers, volledig vrij van BFRs en PVC. 2008: - Verbod op het gebruik van perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en antimoonsamenstellingen Mobiele telefoons volledig vrij van BFRs en PVC (sommige modellen) uitgebracht 2006: Plannen gemaakt voor het verminderen van het gebruik van BFRs en PVC 2005: - Verbod op het gebruik van PBB en PBDE in producten en BFRs in verpakkingsmaterialen - Een technologische boomgrafiek samengesteld voor het verminderen van het gebruik van BFRs (verbetering toeleveringsketen). 2004: Volledig verwijderd cadmium (Cd), geleidingsdraad (Pb), kwik (Hg) en hexavalent chroom (Cr6+) 2003: Standaarden voor controle van gebruikte stoffen in producten geïntroduceerd.
 • Standaarden voor controle van gebruikte stoffen in producten 475.3 KB DOWNLOADEN
 • REACH SVHC-verklaring 185.2 KB DOWNLOADEN

We implementeren het Eco-Partner certificatiesysteem om de toeleveringsketen nauwzettend te beheren

Samsung Electronics voert een Eco-partnerevaluatie uit op alle leveranciers van producten en onderdelen om niet alleen producten maar ook onderdelen nauwkeurig te onderzoeken.
We verlenen certificering door te beoordelen of ze voldoen aan onze normen voor controle van stoffen die in producten worden gebruikt en het milieukwaliteitsbeheersysteem van de leverancier. Leveranciers dienen een milieurapport in met bewijs van hun informatie over gevaarlijke stoffen, samen met gegevens van het grondstoffenbedrijf. Samsung Electronics voert vervolgens een grondige beoordeling uit door de productielocaties van de leveranciers te bezoeken om de ingediende documenten te verifiëren. Om de Eco-Partner-certificering te behouden, moeten leveranciers om de twee jaar worden gecontroleerd en degenen die niet slagen voor de audit worden uitgesloten van de toeleveringsketen. Op deze manier streven we ernaar om onze leveranciers te integreren in onze Green Management-initiatieven. In plaats van een eenmalige beoordeling bieden we continu beheer en evaluatie om duurzaam beheer van de toeleveringsketen te garanderen.

Een foto van het certificeringsproces voor ecopartners

Samsung Electronics blijft manieren onderzoeken om energie te besparen

Samsung Electronics blijft zich onvermoeibaar bezig houden met de productie van uitermate energiezuinige producten die minder energie gebruiken voor betere prestaties. Als een product nog betere prestaties met minder energieverbruik kan leveren, kunnen klanten besparen op energiekosten. Minder energie wordt gebruikt om vermogen te creëren, waardoor minder broeikasgas wordt uitgestoten. Vanwege de toepassing van innovatie, energiezuinige technologieën in onze producten van 2019, hebben we in vergelijking met 2008 het energieverbruik van onze producten verlaagd met 42%. Dit betekent dat we een beter presterend product hebben gemaakt dat de helft van de energie gebruikt. Maar daar houdt ons werk niet op: we blijven innovatieve technologie ontwikkelen die ons energieverbruik nog verder zal verlagen.

Een foto van een energie-efficiënt product

De milieubewuste activiteiten van Samsung Electronics worden wereldwijd erkend

De producten van Samsung Electronics zijn erkend voor hun milieuvriendelijkheid in een groot aantal landen, zoals in de VS, Europa, China en Brazilië, waar ze ecocertificaten hebben gekregen zoals ecokeurmerken en CO2-uitstootlabels. Dit is mogelijk gemaakt door het bestuderen en ontwikkelen van producten die het milieu respecteren, met behulp van geavanceerde technologie. Maar ons werk is nog niet klaar. Samsung Electronics zal een ‘PlanetFirst’ visie blijven nastreven, waarbij de planeet en het milieu prioriteit krijgen. We zullen ons best doen om het leven comfortabel en milieuvriendelijk te maken.

Dit is het wereldwijde env’t-label en het productverklaringslabel van Samsung Electronics. Het wereldwijde env’t-label heeft geen label van Korea, China, Zweden, Noord-Europa, Rusland, de Verenigde Staten en Brazilië. Env’t productverklaringslabel bevat de Britse Carbon Trust, de Koreaanse watervoetafdruk en de Amerikaanse UL EPD.
Dit is het wereldwijde env’t-label en het productverklaringslabel van Samsung Electronics. Het wereldwijde env’t-label heeft geen label van Korea, China, Zweden, Noord-Europa, Rusland, de Verenigde Staten en Brazilië. Env’t productverklaringslabel bevat de Britse Carbon Trust, de Koreaanse watervoetafdruk en de Amerikaanse UL EPD.
Behouden, langer gebruiken en hergebruiken
Een achtergrondafbeelding van de pagina hulpbronnenefficiëntie