Milieubewuste producten

Onze milieubewuste producten dragen bij aan een gezonde planeet

Afbeelding pagina milieubewuste producten

Bij Samsung Electronics staat het milieu op de eerste plaats, vanaf de productplanning tot het einde van de levensduur van het product. Ons Eco-design Process, dat we sinds 2004 toepassen, analyseert het potentiële milieueffect van een product. We streven ernaar onze producten net zo milieubewust te maken als ze functioneel zijn, van behoud van hulpbronnen en het ontwikkelen van innovatieve producten tot waarborgen dat ze eenvoudig gerecycled kunnen worden aan het einde van hun levensduur. Daarom worden onze producten wereldwijd erkend als milieubewust.

Videoclip van Samsung Electronics' milieubewuste producten

2020 KPI: Ontwikkelen van milieubewuste producten

Ontwikkeling van milieubewuste producten

Deze infographic heeft betrekking op de 2020 KPI: Milieubewust beheer. De doelstelling is dat in 2020 90% van onze nieuw ontwikkelde producten milieubewust zijn.

Verbetering van de productenergie-efficiëntie

Deze infographic heeft betrekking op de 2020 KPI: Milieubewust beheer. De ten doel gestelde energiebesparing is 65%.

Het Eco-design Process bekijkt het milieueffect van een product vanaf de ontwerpfase

Het Eco-design Process is een milieuvriendelijke evaluatiemethode die wordt toegepast tijdens de productplanningsfase. We analyseren het milieueffect van een product voor elke stap, van het productontwerp tot logistiek, distributie en terugname. Middels deze methode stellen we vast wat de specifieke kenmerken van een product zijn en deze stemmen we af op milieubewuste praktijken, zoals minimaal grondstoffengebruik in de productie, achterwege laten van onnodige verpakking, efficiënte distributie en effectieve recycling van producten aan het einde van hun levensduur.
In het geval van koelkasten heeft het Eco-design Process ertoe geleid dat we ozonaantastende koelvloeistof hebben vervangen door een milieuvriendelijk koelmiddel. We hebben ook technologische vooruitgang geboekt door het gebruik van een compressor die energieverlies beperkt door snel precies genoeg gekoelde lucht te leveren om etenswaren vers te houden. Deze voorbeelden laten zien dat Samsung Electronics met het Eco-design Process producten kan aanbieden die het leven niet alleen comfortabeler maken, maar ook rekening houden met het milieu.

Toepassing van milieuvriendelijke designprocessen voor de Galaxy Note 8 en QLED tv’s

Galaxy Note8-innovaties hebben een revolutie teweeggebracht in de prestaties van smartphones. En milieuvriendelijke prestatie-innovatie was hier geen uitzondering op. Onze Galaxy Note 8 presteert dankzij ons milieuvriendelijke ontwerpproces beter dan ooit op het gebied van milieuvriendelijkheid. Dit proces voldoet niet alleen aan de milieuvereisten van verschillende landen, maar gaat nog veel verder in zijn kijk op de impact op het milieu. Samsung QLED tv’s maken gebruik van cadmiumvrije quantum dot-technologie die nog veel verder gaat dan de technische beperkingen van conventionele quantum dot-technologieën, die cadmium nodig hebben om efficiënt te werken. Het resultaat hiervan is dat de Galaxy Note 8 de Gouden beoordeling van EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) heeft gekregen en de QLED tv’s in januari 2017 de Cutting Edge Sustainable Materials Management Challenge Award van de EPA in de VS hebben gekregen.

Dit gaat over de milieubewuste smartphone, de Galaxy S8. In het midden staat een foto van de voorkant en achterkant van de Galaxy S8. Naast de afbeelding staan de gegevens over milieuvriendelijke technologie. Eronder staan de productgegevens. Allereerst is gerecycled plastic gebruikt – 20% in het oplaadhoesje (PC) en 30% in de inner tray (PS en PET). Ten tweede is 50% van de verpakking (naar gewicht) van gerecycled papier. Ten derde is plantaardige inkt gebruikt voor het bedrukken, bijvoorbeeld op basis van oplosmiddelvrije sojabonenolie. Ten vierde is het gebruik van milieuschadelijke stoffen zoals pvc, antimonium, broomhoudende vlamvertragers en chloorhoudende vlamvertragers zoveel mogelijk beperkt. Ten vijfde is de energie-efficiëntie van de oplader verbeterd: snellader (5V/2A, 9V/1,67A) met 0,02 stand-by vermogen. De oplader heeft een energie-efficiëntie van 86%. Voor de batterij met een vermogen van 3500 mAh zijn een ultra power-saving mode en adaptive fast charging-technologie toegepast voor een laag energieverbruik. Tot slot heeft de Galaxy 8 milieucertificeringen toegekend gekregen van onder andere het Britse Carbon Trust, het Russische Vitality Lear, het Braziliaanse Selo Colibri, het Amerikaanse UL en EPEAT, en het FSC-keurmerk voor gerecycled papier.
Dit gaat over de milieubewuste smartphone, de Galaxy S8. In het midden staat een foto van de voorkant en achterkant van de Galaxy S8. Naast de afbeelding staan de gegevens over milieuvriendelijke technologie. Eronder staan de productgegevens. Allereerst is gerecycled plastic gebruikt – 20% in het oplaadhoesje (PC) en 30% in de inner tray (PS en PET). Ten tweede is 50% van de verpakking (naar gewicht) van gerecycled papier. Ten derde is plantaardige inkt gebruikt voor het bedrukken, bijvoorbeeld op basis van oplosmiddelvrije sojabonenolie. Ten vierde is het gebruik van milieuschadelijke stoffen zoals pvc, antimonium, broomhoudende vlamvertragers en chloorhoudende vlamvertragers zoveel mogelijk beperkt. Ten vijfde is de energie-efficiëntie van de oplader verbeterd: snellader (5V/2A, 9V/1,67A) met 0,02 stand-by vermogen. De oplader heeft een energie-efficiëntie van 86%. Voor de batterij met een vermogen van 3500 mAh zijn een ultra power-saving mode en adaptive fast charging-technologie toegepast voor een laag energieverbruik. Tot slot heeft de Galaxy 8 milieucertificeringen toegekend gekregen van onder andere het Britse Carbon Trust, het Russische Vitality Lear, het Braziliaanse Selo Colibri, het Amerikaanse UL en EPEAT, en het FSC-keurmerk voor gerecycled papier.
Milieueffectbeoordeling van belangrijke producten

Samsung Electronics voert milieueffectbeoordelingen uit voor belangrijke producten. Daarbij worden strenge, internationaal goedgekeurde certificeringsnormen toegepast. We hanteren beoordelingscriteria van het Koreaanse overheidskeurmerk Eco-Label, de Amerikaanse EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) en de eveneens Amerikaanse AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers).
Als onderdeel van ons streven naar milieubewuste processen hebben we een indicator ontwikkeld die onze ontwikkeling van milieubewuste producten in een percentage uitdrukt, en deze cijfers publiceren we ook. Samsung Electronics blijft streven naar verdere verbetering, zodat in 2020 90% van onze nieuw ontwikkelde producten milieubewust zijn.

Milieuschadelijke stoffen worden in alle producten tot een minimum beperkt
om veilig gebruik te waarborgen

Volgens het principe “geen concessies als het gaat om het milieu” houdt Samsung Electronics strikt toezicht op het gebruik van milieuschadelijke stoffen. Conform de strengere internationale milieunormen hebben we 'Standards for Control of Substances Used in Products' (normen voor controle van stoffen gebruikt in producten) opgesteld en voeren we inspecties uit en houden we toezicht op alle componenten en grondstoffen die worden gebruikt. We hebben op eigen initiatief reductieplannen opgesteld voor het gebruik van stoffen waarvoor beperkingen gelden en ook andere potentieel milieuschadelijke stoffen zoals polyvinylchloride (PVC), broomhoudende vlamvertragers (BFR), beryllium en antimonium. We gebruiken steeds minder milieuschadelijke stoffen in producten.
Samsung Electronics houdt al sinds 2004 proactief en strikt toezicht op het gebruik van milieuschadelijke stoffen, dat was twee jaar voordat de EU-richtlijn RoHS (Restriction of Hazardous Substances) voor beperking van gevaarlijke stoffen werd uitgevaardigd. De implementatie van een strikt intern beheersysteem voordat de richtlijn werd uitgevaardigd, vloeide voort uit Samsung Electronics' managementfilosofie waarbij het milieu centraal staat. In 2005 begonnen we met de bouw van een lab om milieuschadelijke stoffen en vluchtige organische stoffen te analyseren en implementeerden we een zelfcontrolesysteem. We werden gecertificeerd als testlaboratorium door het Duitse BAM (instituut voor materiaalonderzoek en tests), waarmee we internationale erkenning kregen als geloofwaardig en deskundig laboratorium.
Samsung Electronics erkent het belang van het milieu voor de toekomst. Daarom hebben we eigen normen opgesteld, die strenger zijn dan de internationale vereisten als het gaat om controle en beheer van gevaarlijke stoffen. Onze normen voor gevaarlijke stoffen zijn onderverdeeld in vier klassen en worden toegepast om onze producten te onderzoeken en verbeteren, zodat ze veiliger en milieuvriendelijker zijn.

Foto van het beheer van de milieuschadelijke stof met behulp van XRF
Samsung Electronics' inspanningen op het gebied milieuschadelijke stoffen
2018 · Plannen om het gebruik van 4 soorten ftalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in alle componenten te beperken
2016 · Beperkt gebruikt van 4 soorten ftalaten (DEHP, BBP, DBP, DIBP) in nieuwe componenten
2015 · Verbod op het gebruik van hexabroomcyclododecaan (HBCD) en nonylfenol
2013 · Lancering van ftalaat- en antimoniumvrije producten (bepaalde componenten van laptops, tv's, beeldschermen en thuisbioscoopproducten)
2012 · Lancering van PVC-vrije producten (bepaalde componenten van laptops, tv's, beeldschermen en thuisbioscoopproducten)
· Verbod op het gebruik van chloorhoudende vlamvertragers in mobiele telefoons en mp3-spelers
2011 · Lancering mobiele telefoons volledig vrij van berylliumverbindingen
2010 · Verbod op het gebruik van kobaltchloride
· Lancering nieuw ontwikkelde mobiele telefoons, camera's en mp3-spelers volledig vrij van BFR en PVC
2008 · Verbod op het gebruik van perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en antimoniumverbindingen
Lancering van mobiele telefoons volledig BFR- en PVC-vrij (bepaalde modellen)
2006 · Plannen om gebruik van BFR en PVC te beperken
2005 · Verbod op het gebruik van PBB en PBDE in producten en van BFR in verpakkingsmaterialen
· Ontwikkeling van een technisch schema om het gebruik van BFR te verminderen (verbetering toeleveringsketen)
2004 · Cadmium (Cd), lood (Pb), kwik (Hg) en zeswaardig chroom (Cr6+) volledig verwijderd
2003 · Introductie van normen voor controle van stoffen gebruikt in producten
  • Normen voor controle van stoffen gebruikt in producten 1.26 MB DOWNLOADEN
  • REACH SVHC-verklaring 163 KB DOWNLOADEN

Samsung Electronics vindt dat milieuschadelijke stoffen binnen de volledige supply chain streng gecontroleerd moeten worden. Als leveranciers milieuschadelijke stoffen gebruiken in grondstoffen, componenten en producten die ze leveren en deze niet goed verwerken, dan zijn onze eindproducten niet milieuvriendelijk. Om te voorkomen dat onze leveranciers milieuschadelijke stoffen gebruiken en om strenge controle van stoffen mogelijk te maken, hebben we het Eco-Partner-certificeringssysteem ingevoerd.

Samsung Electronics blijft manieren onderzoeken om energie te besparen

Samsung Electronics blijft zich onvermoeibaar bezig houden met de productie van uitermate energiezuinige producten die minder energie gebruiken voor betere prestaties. Als een product nog betere prestaties met minder energieverbruik kan leveren, kunnen klanten besparen op energiekosten. Minder energie wordt gebruikt om vermogen te creëren, waardoor minder broeikasgas wordt uitgestoten. Vanwege de toepassing van innovatie, energiezuinige technologieën in onze producten, hebben we in vergelijking met 2008 het energieverbruik van onze producten verlaagd met 36%.이전보다 더 높은 성능의 제품을 이전보다 절반의 Dit betekent dat we een beter presterend product hebben gemaakt dat de helft van de energie gebruikt. Maar daar houdt ons werk niet op: we blijven innovatieve technologieën ontwikkelen die ons energieverbruik nog verder zullen verlagen.

Samsung Electronics' producten met milieubewuste technologie
Productafbeelding Led-tv

LED TV (UE65MU9000)

· EU-energielabel A+ (A++ tot E)
· Met energiebesparingsmodus
· Schroefloos ontwerp
(extra productiviteit, extra recyclebaar)
· 21% suikerriet voor accessoirezakjes gebruikt

Galaxy Note8-productafbeelding

Smartphone (Galaxy Note8)

· Maakt gebruik van zeer efficiënte laders (20% gerecycled plastic, 86% oplaadefficiëntie, 0.02W in stand-bymodus)
· Met ultra-batterijbesparingsmodus
· Maakt gebruik van biogebaseerde materialen
(Stekker koptelefoon_bio nylon, verpakking_suikerruit en bamboe-bijproducten)

Productafbeelding koelkast (DRF427500AP)

Koelkast (DRF427500AP)

· ENERGY STAR®-certificatie
· Drievoudige metalen koeling
· Flexibele temperatuurcontrole (koelkast ↔ vriezer)
· HFC-vrije koelstof (R600a)
- Eerste inbouwkoelkast in de VS die HFC-vrije koelvloeistof gebruikt.

Geheugen 20 nm 8 GB HBM2 DRAM-gebaseerde 2e gen. Productafbeelding Aquabolt

Geheugen (20 nm 8 GB HBM2 DRAM-gebaseerde 2e gen. Aquabolt)

∙ 2,7 keer efficiënter energieverbruik. (werkt tegen 2,4 Gb/s)
- Vergelijking: 8 Gb GDDR5 grafische DRAM, werkt tegen 8Gb/s
∙ Ontwikkeld als de eerste 2,4 Gb/s 8 GB HBM2 DRAM ter wereld
∙ Maakt gebruik van technologie die de signaaloverdracht optimaliseert en van hittecontroletechnologieën
∙ 1,5 keer snellere gegevensoverdrachtsnelheid dan 1e gen. HBM2
∙ De eerste ter wereld die een gegevensverwerkingssnelheid van 1,2 TB/s biedt, uitgerust met vier 8 GB modules

Productafbeelding Wasmachine Quick Drive

Wasmachine (Quick Drive)

· EU-energielabel A+++ (A+++ tot D)
∙ Verlaagt de wastijd met 51% door een roterende schrijf van een wasmachine die bovenin wordt ingeladen te combineren met een wasmachine die aan de voorkant wordt ingeladen
∙ Auto Optimal Wash meet de optimale hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter op basis van de stoffen die worden gewassen

Productafbeelding elektrische droger

Droger (DV90M53A0Q*)

∙ Zeer efficiënte omvormer hittepomp-droger
∙ 99,9% luchtsterilisatie van natte en droge was
∙ Eenvoudig te controleren waterniveau-indicator

De milieu-inspanningen van Samsung Electronics worden wereldwijd erkend

De producten van Samsung Electronics zijn in veel landen erkend voor hun milieuvriendelijkheid. Onder andere in de VS, China, Brazilië en verschillende Europese landen werden ze milieucertificeringen zoals eco-keurmerken en CO2-labels toegekend. Dit is te danken aan onze inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van producten die het milieu vooropstellen, en de toepassing van geavanceerde technologie. Maar ons werk gaat door – Samsung Electronics houdt vast aan de 'PlanetFirst'-visie en blijft de aarde en het milieu op de eerste plaats zetten. Ons doel is het leven comfortabeler te maken, maar dan wel op duurzame wijze.

Dit is een beeld van bekende internationale eco-keurmerken en CO2-labels toegekend aan Samsung Electronics. Samsung Electronics bezit onder andere certificeringen in Zuid-Korea, China, Taiwan, Rusland, de Verenigde Staten, Zweden en andere Europese landen, evenals in Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse landen. CO2-labels zijn toegekend in Zuid-Korea en door Carbon Trust in het Verenigd Koninkrijk. Het CO2-label in Zuid-Korea is gebaseerd op de CO2-uitstoot, CO2-arme producten en CO2-neutrale producten.
Dit is een beeld van bekende internationale eco-keurmerken en CO2-labels toegekend aan Samsung Electronics. Samsung Electronics bezit onder andere certificeringen in Zuid-Korea, China, Taiwan, Rusland, de Verenigde Staten, Zweden en andere Europese landen, evenals in Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse landen. CO2-labels zijn toegekend in Zuid-Korea en door Carbon Trust in het Verenigd Koninkrijk. Het CO2-label in Zuid-Korea is gebaseerd op de CO2-uitstoot, CO2-arme producten en CO2-neutrale producten.

Behoud, langer gebruik en hergebruik

Achtergrondafbeelding pagina hulpbronnenefficiëntie