Milieubewuste werklocaties

Onze milieubewuste werklocaties bestaan in harmonie met de natuur

Een belangrijke visuele afbeelding van de pagina voor milieubewuste werklocaties

Alle werklocaties van Samsung Electronics hebben een milieubeheersysteemcertificering verkregen en hebben als zodanig het Eco-beheer toegepast. Maar onze inspanningen voor het milieu stoppen niet bij de grenzen van de werklocatie. Op al onze werklocaties identificeren we milieuproblemen en bieden we oplossingen. Door de oorzaak van het probleem te achterhalen en preventieve actie te ondernemen in het hele systeem van de werkplek, zorgen we ervoor dat deze oplossingen niet alleen tijdelijk of ‘te weinig, te laat’ zijn. Buiten de werklocaties zijn we enthousiast betrokken bij het behoud van de biodiversiteit en werken we samen met lokale gemeenschappen om het ecosysteem te behouden.

Door het invoeren van het milieubeheersysteem bij alle
werklocaties hebben we geïntegreerd beheer ingevoerd

Om eco-beheer te kunnen toepassen, heeft Samsung Electronics werklocaties beheerd op basis van internationale normen voor milieubeheer. Al onze werkplekken over de hele wereld hebben de certificering van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, ISO 14001, en de certificering van het energiebeheersysteem, ISO 50001. Bedrijven die deze certificeringen hopen te behalen, moeten milieubewuste richtlijnen hebben voor hun bedrijfsvoering, evenals concrete milieudoelstellingen en actieplannen.
Bedrijven moeten een zorgvuldige evaluatie maken van de verschillende uitvoeringscapaciteiten, zoals het vermogen om middelen toe te wijzen voor de uitvoering van een gedetailleerd actieplan en het vermogen om relevante taken efficiënt uit te voeren. Bovendien moeten bedrijven, om de certificeringen te behouden, elk jaar een controle-audit krijgen en elke 3 jaar een hercertificeringsaudit. Alle productielocaties van Samsung Electronics hebben al deze strenge certificeringsprocedures met succes doorlopen, maar in plaats van de status quo te accepteren, hebben we normen opgesteld die nog strenger zijn dan deze internationale certificeringseisen en beheren we onze productielocaties op basis daarvan. Daarnaast hebben we het Global EHS (Environment, Health & Safety) Center en het Global CS (Customer Satisfaction) Center onder de directe leiding van de CEO om de organisatie in staat te stellen systematisch en autonoom te werken.

Milieubewuste werklocaties KPI

Certificeringspercentage milieubeheersysteem
De afbeelding geeft weer dat in 2019 100% certificering voor milieubeheersystemen werd behaald. Dit betekent met name ISO 14001, OHSAS 18001-certificering van 36 wereldwijde productielocaties.
36 wereldwijde productielocaties met ISO 14001- en OHSAS 18001-certificeringen

Door op alle bedrijfslocaties hetzelfde milieubeheersysteem in te voeren
waarborgen we geïntegreerd beheer

Om milieubewust te werken en ondernemen, heeft Samsung Electronics een beheersysteem ingevoerd dat is gebaseerd op internationale normen voor milieubeheer. Al onze bedrijfslocaties, over de hele wereld, beschikken over de milieubeheercertificering ISO 14001 en de energiebeheercertificering ISO 50001. Bovendien heeft Samsung Electronics eigen nomen vastgesteld, die nog een stap verder gaan dan de internationale certificeringen en zich uitstrekken tot alle aspecten van de bedrijfslocaties. Daarnaast zijn er het Global EHS (Environment, Health & Safety – Milieu, Gezondheid en Veiligheid) Center en het Global CS (Customer Satisfaction – Klanttevredenheid) Center die direct onder de CEO vallen zodat de organisatie systematisch en organisch kan opereren.

Wij creëren beleid voor uitstootverlaging van broeikasgas
en brengen dit in de praktijk

Er zijn acties ten behoeve van klimaatverandering die op bedrijfsniveau kunnen worden genomen. Een zo’n maatregel is het objectief en transparant beoordelen van de huidige prestaties en het identificeren van potentiële interne verbeteringen. Om dit mogelijk te maken wordt jaarlijks de uitstoot van broeikasgas door een derde partij gecontroleerd. Daarnaast, op basis van de diagnose van interne onderzoekers, zijn we op zoek geweest naar manieren om onze uitstoot te verlagen en hebben we continu stappen ondernomen om onszelf te verbeteren. Een van onze belangrijkste aandachtsgebieden voor het verlagen van de uitstoot van broeikasgas is het continu verlagen van F-Gas-uitstoot, dat de grootste impact heeft op de klimaatopwarming. Dit heeft geleid tot aanzienlijke vooruitgang, vooral voor de productie van halfgeleiders.

Geaccumuleerde F-gasreductie Status van de Samsung-locaties in Korea en 2019 Reductie van de uitstoot van broeikasgassen
Op deze infographic wordt de verlaging van F-Gas voor Samsung-locaties in Korea weergegeven, waar het grootste deel van onze productie van halfgeleiders zich bevindt. De verlaging van F-Gas is per jaar verbeterd van 1,98 miljoen Co2eq in 2015 tot 3,63 miljoen Co2eq in 2016 tot 5,48 miljoen Co2eq in 2017, tot 7,37 miljoen Co2eq in 2018. De verlaging over de afgelopen 4 jaar is in totaal 7,37 miljoen CO2eq.

We werken nauw samen met leveranciers om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Om het gebruik van hernieuwbare energie door leveranciers te ondersteunen, sloot Samsung Electronics zich in 2019 aan bij de CDP Supply Chain. Sindsdien hebben we bijgedragen aan een gezonder milieu door de top 200 leveranciers (op basis van aankoophoeveelheid) te adviseren om doelen te stellen voor het gebruik van hernieuwbare energie. We hebben training gegeven over het invullen van de CDP Climate Change-vragenlijst, en hebben de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van hernieuwbare energie onderzocht voor leveranciers die 80% van hun omzet van Samsung Electronics genereren. Veel leveranciers hebben een antwoord op de vragenlijst ingediend en leveranciers die vrijwillig doelstellingen voor broeikasgasreductie hebben vastgesteld, kregen stimulansen. Samsung Electronics zal ondersteuning blijven bieden en nauw samenwerken met leveranciers, zodat zij interesse kunnen hebben in een koolstofarme economie en zich kunnen aansluiten bij hun inspanningen.

De afbeelding van een dennenbos

Om de aarde gezond te houden,
ondersteunen we initiatieven voor het behoud van de biodiversiteit

Het bestuur en de medewerkers van Samsung Electronics nemen deel aan activiteiten om een gezond ecosysteem te creëren. Samsung Electronics deelt de basisfilosofie achter de activiteiten voor het behoud van de biodiversiteit, voert campagnes om het belang ervan onder de aandacht te brengen en stimuleert actieve deelname van onze leidinggevenden en medewerkers.

Deze infografiek toont de basisfilosofie en actieplannen die Samsung Electronics heeft om de biodiversiteit te beveiligen. De basisfilosofie is ‘Samsung Electronics erkent de voordelen en het belang van het ecosysteem en van biodiversiteit. Om de effecten op de biodiversiteit te minimaliseren, nemen we actief deel aan initiatieven voor het behoud van het ecosysteem.’ Voor de actieplannen 1) alle werknemers erkennen het behoud van biodiversiteit als een van de kernwaarden van eco-management, 2) de impact van een product op het ecosysteem en de biodiversiteit gedurende de levenscyclus beoordelen en analyseren en ernaar streven om eventuele negatieve effecten te minimaliseren, 3) voorrang geven aan regio’s met een hoge biodiversiteitswaarde op alle werkplekken in Zuid-Korea en daarbuiten, en activiteiten voor biodiversiteit ondernemen die tegemoetkomen aan de lokale behoeften, en 4) voortdurend communiceren met werknemers, lokale gemeenschappen, NGO’s, en andere belanghebbenden en dragen bij aan het verbeteren van de inspanningen voor het behoud van de biodiversiteit van lokale gemeenschappen.
Deze infografiek toont de basisfilosofie en actieplannen die Samsung Electronics heeft om de biodiversiteit te beveiligen. De basisfilosofie is ‘Samsung Electronics erkent de voordelen en het belang van het ecosysteem en van biodiversiteit. Om de effecten op de biodiversiteit te minimaliseren, nemen we actief deel aan initiatieven voor het behoud van het ecosysteem.’ Voor de actieplannen 1) alle werknemers erkennen het behoud van biodiversiteit als een van de kernwaarden van eco-management, 2) de impact van een product op het ecosysteem en de biodiversiteit gedurende de levenscyclus beoordelen en analyseren en ernaar streven om eventuele negatieve effecten te minimaliseren, 3) voorrang geven aan regio’s met een hoge biodiversiteitswaarde op alle werkplekken in Zuid-Korea en daarbuiten, en activiteiten voor biodiversiteit ondernemen die tegemoetkomen aan de lokale behoeften, en 4) voortdurend communiceren met werknemers, lokale gemeenschappen, NGO’s, en andere belanghebbenden en dragen bij aan het verbeteren van de inspanningen voor het behoud van de biodiversiteit van lokale gemeenschappen.
Bescherming van de habitats van bedreigde soorten

We hebben bedreigde soorten en hun habitats geïdentificeerd in regio’s waar onze productielocaties zich bevinden, en we voeren campagnes voor het behoud van de biodiversiteit uit met relevante organisaties, waaronder lokale gemeenschappen, openbare instellingen en de academische wereld.

Deze infografiek toont bedreigde soorten per regio op binnenlandse bedrijfslocaties. Er is één type amfibieën in het Suwon-complex. Het complex van Hwaseong heeft 12 soorten vogels, 2 soorten amfibieën, 1 soort insecten en 2 soorten planten. Er zijn 2 zoogdieren, 1 vogel, 1 vis, 1 insect en 2 planten in het Gwangju-complex. Er zijn 2 soorten amfibieën en 1 soort insecten in het Yongin-complex. Het Asan-complex heeft 5 vogelsoorten, 2 amfibieën en 1 andere soort in Asan. Tot slot heeft het Gumi-complex 1 zoogdier, 1 vogel, 1 vis, 1 insect, 1 plant en 1 andere soort.
Deze infographic gaat over bedreigde diersoorten in de buurt van werklocaties in Zuid-Korea. In Suwon City zijn er 1 zoogdier, 6 vogels, 2 amfibieën en 1 plant. In Hwaseong City 1 zoogdier, 26 vogels, 3 amfibieën, 1 insect en 2 planten. In Gwangju zijn 5 zoogdieren, 6 vogels, 1 vis en 1 plant bedreigd. In Yongin City zijn 2 amfibieën en 1 insect, in Asan City zijn 1 zoogdier, 19 vogels, 3 amfibieën en 2 anderen in een kritieke toestand. In Gumi City zijn 2 zoogdieren, 7 vogels, 1 vis en 3 planten bedreigde diersoorten.

Bescherming van witnekkraanvogels – het herstel van Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong Wetlands)
In 2013 werd de werklocatie van Samsung Electronics in Gumi in de provincie Gyeongsangbuk-do, de eerste in Korea die een partnerschap voor het behoud van de biodiversiteit met de centrale en lokale overheden en universiteiten ondertekende. Sindsdien hebben we de kunstmatige inseminatie ondersteund van twee paar bedreigde witnekkraanvogels (Koreaans natuurmonument nr. 203) die vanuit Nederland werden binnengebracht. In april 2016 was het Bird Ecological Environment Research Institute in staat om de vogels met succes te kweken. Dit zal helpen om het ecosysteem van de Haepyeong Wetlands te herstellen, een habitat voor trekvogels, en is een belangrijke bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit.

Behoud van kustzandduinen
Op onze Onyang-werklocatie in de provincie Chungcheongnam-do werken we sinds 2008 samen met het Geum River Basin Environmental Office om de zandduinen aan de kust te behouden, die de thuisbasis zijn van twee bedreigde soorten, de Chinese zilverreiger en de Mongoolse racerunner. Op dit moment ondersteunen we in Boyreong City activiteiten zoals het reinigen van de oceaan, het verwijderen van invasieve exotische planten en het beschermen van de zandduin van Sohwang, terwijl we in Asan het kweken van zilvergras ondersteunen.

Uitroeiing van buitenlandse vissoorten/planten
Onze werklocaties Giheung en Hwaseong in de provincie Gyeonggi-do voeren elk jaar activiteiten inzake ecosysteembehoud uit in de Osan- en Woncheonri-stromen, waarbij vreemde soorten worden uitgeroeid, wilde dieren worden gevoed en campagnes worden gestart om het milieu te beschermen.

We streven ernaar het milieu te beschermen op basis van strikte en transparante richtlijnen.
De banner met milieugegevens