Waardesysteem voor eco-beheer

Samsung Electronics legde de basis voor eco-beheer als een filosofie voor de 21e eeuw in de Samsung Milieuverklaring in 1992. Sindsdien hebben we meer bereikt dan alleen een passieve naleving van de milieuvoorschriften en -wetten. We hebben eco-beheer in de praktijk gebracht, waarbij we onze klanten milieuvriendelijke oplossingen bieden en de weg wijzen naar een duurzame toekomst. Een gezonde omgeving is essentieel voor onze toekomst.

 
Filosofie: We dragen bij aan het behoud van het menselijk leven en het wereldwijde milieu door middel van zakelijke praktijken die mensen en de natuur respecteren. Visie: We bieden nieuwe duurzame ervaringen aan klanten via innovatieve milieubewuste producten en technologieën, en leiden de duurzame toekomst van de wereldwijde samenleving ‘PlanetFirst’: Een slogan die onze toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheidsbeheer uitdrukt door middel van bedrijfspraktijken die prioriteit geven aan milieubescherming. De ronde vorm van het logo staat voor de aarde en een nieuw begin, en de groene en blauwe kleuren staan voor een vruchtbare aarde en water die generaties lang meegaan.

Klimaatactie

Klimaatverandering beïnvloedt elk deel van de wereld.
Door middel van broeikasgasreducties en gerelateerde initiatieven is onze reactie op klimaatverandering gericht op verandering voor een duurzame, groene toekomst.

Een belangrijke visuele afbeelding van de klimaatactie-pagina

Milieubewuste producten

Elektronica kan milieuvriendelijker worden gemaakt.
Bij Samsung Electronics houden we altijd rekening met het milieu bij het ontwikkelen van al onze producten, beginnend in de planningsfase.
We streven naar het gebruik van geavanceerde technologie die het leven gemakkelijker en milieuvriendelijker maakt.

Een belangrijke visuele afbeelding van de pagina voor milieubewuste producten

Efficiënt gebruik van grondstoffen

De beperkte hulpbronnen van de aarde moeten worden behouden, langer worden gebruikt en gerecycled.
Samsung Electronics zet zijn onderzoek voort om de efficiëntie van hulpbronnen te maximaliseren.

Een belangrijke visuele afbeelding van de pagina Hulpbronnenefficiëntie

Milieubewuste werklocaties

De werklocaties waar de producten worden gemaakt, vormen geen uitzondering op de focus op het milieu.
Mens en natuur leven in harmonie met elkaar op de milieubewuste werklocaties van Samsung Electronics.

Een belangrijke visuele afbeelding van de pagina voor milieubewuste werklocaties

Gegevens voor het milieu

Samsung Electronics publiceert zijn milieubeleid en prestaties op een transparante manier.
Om het milieu te beschermen, houdt eco-beheer rekening met zelfs de kleinste stemmen waardoor communicatie en betrokkenheid voor iedereen toegankelijk zijn.

Een belangrijke visuele afbeelding van de pagina Milieugegevens