In deze videoclip ziet u de 10-jarige geschiedenis van Samsung na de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. "Samsung Electronics heeft in 2009 van green management strategie gemaakt. Het onderstaande laat de 10 jaar geschiedenis voor klanten en het milieu zien.".

“PlanetFirst”

Uit ons motto blijkt al dat Samsung Electronics' de aarde en het milieu vooropstelt. Milieubewust beheer vormt het fundament van Samsung Electronics' visie voor de 21e eeuw, zoals ook te lezen is in de Samsung Milieuverklaring uit 1992. Sindsdien hebben we meer gedaan dan alleen milieuvoorschriften en -wetten naleven. We hebben milieubewust beheer toegepast in onze dagelijkse bedrijfsvoering, bieden onze klanten milieuvriendelijke oplossingen en leiden de weg naar een duurzame toekomst. Een gezond milieu is essentieel voor onze toekomst.

Milieubewust beheersysteem

Deze afbeelding geeft de basisfilosofie van milieubewust beheer weer. Dat is “Bijdragen aan de ontplooiing van de mensheid en instandhouding van het milieu door zaken te doen met respect voor de mensheid en natuur, met respect voor het leven.”
Deze afbeelding geeft de visie op basis van milieubewust beheer weer. Dat is “Klanten nieuwe milieubewuste ervaringen bieden en de weg leiden naar een duurzame toekomst voor de wereldgemeenschap door innovatieve en milieubewuste producten en technologieën.”
Deze afbeelding geeft het motto van milieubewust beheer weer. Het motto is “PlanetFirst” en dat houdt in “Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzaam beleid voeren door de aarde voorop te stellen in onze activiteiten.”

KPI: Green Management

Bij Samsung Electronics hebben we de volgende Green Management-doelstellingen gekozen voor het verminderen van broeikasgassen, het produceren van producten met een minimale impact op het milieu en het leveren van onze bijdrage aan een circulaire economie.

CO2-reductie tijdens gebruiksfase product

CO2-reductie tijdens gebruiksfase product

Naleving van nieuw ontwikkelde producten met Eco-Label-normen

Naleving van nieuw ontwikkelde producten met Eco-Label-normen

Wereldwijd ingezamelde afvalproducten

Wereldwijd ingezamelde afvalproducten

Emissie-intensiteit van broeikasgassen

Emissie-intensiteit van broeikasgassen

Verhouding afval tot recycling bij Samsung-locaties

Verhouding afval tot recycling bij Samsung-locaties

Intensiteit waterverbruik

Intensiteit waterverbruik

Klimaatverandering aanpakken

Klimaatverandering raakt elk deel van de wereld.
Door CO2 -reductie en gerelateerde initiatieven gaan we de strijd met klimaatverandering aan en richten we ons op een duurzame, groene toekomst.

Afbeelding pagina Klimaatverandering

Milieubewuste producten

Elektronica kan milieuvriendelijker worden gemaakt.
Bij Samsung Electronics houden we altijd rekening met het milieu bij het ontwikkelen van al onze producten, beginnend in de planningsfase.
We streven naar het gebruik van geavanceerde technologie die het leven gemakkelijker en milieuvriendelijker maakt.

Een belangrijke visuele afbeelding van de pagina voor milieubewuste producten

Hulpbronnenefficiëntie

We moeten zuinig omspringen met de beperkte hulpbronnen van de aarde. Ze moeten langer worden gebruikt en worden hergebruikt.
Samsung Electronics blijft onderzoek doen voor nog meer grondstoffenefficiëntie.

Afbeelding pagina hulpbronnenefficiëntie

Milieubewuste werklocaties

De werklocaties waar de producten worden gemaakt, vormen geen uitzondering op de focus op het milieu.
Mens en natuur leven in harmonie met elkaar op de milieubewuste werklocaties van Samsung Electronics.

Een belangrijke visuele afbeelding van de pagina voor milieubewuste werklocaties

Duurzame supply chain

Door de waarde van ecomanagement met onze partners te delen,
bouwen we een veiligere en milieuvriendelijkere toeleveringsketen.

Afbeelding pagina Duurzame supply chain

Communicatie & betrokkenheid

Samsung Electronics is transparant over het milieubeleid en publiceert de prestaties op milieugebied.
Om het milieu in stand te houden, wordt bij milieubeheer naar elke stem geluisterd en streven we naar een open communicatie en een betrokken samenleving.

Afbeelding pagina communicatie en betrokkenheid