Deze videoclip schetst een beeld van Samsung Electronics' milieubeheer. “We gaan verder dan naleving van milieuvoorschriften en -wetten. We brengen milieubewust beheer in de praktijk, bieden onze klanten milieuvriendelijke oplossingen en leiden de weg naar een duurzame toekomst. Een gezond milieu is essentieel voor onze toekomst.”

“PlanetFirst”

Uit ons motto blijkt al dat Samsung Electronics' de aarde en het milieu vooropstelt. Milieubewust beheer vormt het fundament van Samsung Electronics' visie voor de 21e eeuw, zoals ook te lezen is in de Samsung Milieuverklaring uit 1992. Sindsdien hebben we meer gedaan dan alleen milieuvoorschriften en -wetten naleven. We hebben milieubewust beheer toegepast in onze dagelijkse bedrijfsvoering, bieden onze klanten milieuvriendelijke oplossingen en leiden de weg naar een duurzame toekomst. Een gezond milieu is essentieel voor onze toekomst.

Milieubewust beheersysteem

Deze afbeelding geeft de basisfilosofie van milieubewust beheer weer. Dat is “Bijdragen aan de ontplooiing van de mensheid en instandhouding van het milieu door zaken te doen met respect voor de mensheid en natuur, met respect voor het leven.”
Deze afbeelding geeft de visie op basis van milieubewust beheer weer. Dat is “Klanten nieuwe milieubewuste ervaringen bieden en de weg leiden naar een duurzame toekomst voor de wereldgemeenschap door innovatieve en milieubewuste producten en technologieën.”
Deze afbeelding geeft het motto van milieubewust beheer weer. Het motto is “PlanetFirst” en dat houdt in “Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzaam beleid voeren door de aarde voorop te stellen in onze activiteiten.”

2020 KPI: Green Management

Bij Samsung Electronics hebben we de volgende Green Management-doelstellingen gekozen voor het verminderen van broeikasgassen, het produceren van producten met een minimale impact op het milieu en het leveren van onze bijdrage aan een circulaire economie.

CO2-reductie tijdens gebruiksfase product

Deze infographic heeft betrekking op de 2020 KPI: Milieubewust beheer. De doelstelling is om van 2009 tot 2020 een cumulatieve CO2-reductie van 250 miljoen ton CO2 tijdens de gebruiksfase van producten te realiseren.

Naleving van nieuw ontwikkelde producten met Eco-Label-normen

Deze infographic heeft betrekking op de 2020 KPI: Milieubewust beheer. Het doel is dat 90% van de nieuw ontwikkelde producten voldoet aan de Eco-Label-normen.

Wereldwijd ingezamelde afvalproducten

Deze infographic heeft betrekking op de 2020 KPI: Milieubewust beheer. De doelstelling is om van 2009 tot 2020 cumulatief 3,08 miljoen ton afvalproducten in te zamelen.

Emissie-intensiteit van broeikasgassen

Deze infographic heeft betrekking op 2020 KPI: Milieubewust beheer. De ten doel gestelde emissie-intensiteit van broeikasgassen voor de wereldwijde bedrijfslocaties is 1,55 ton CO2-uitstoot/100 miljoen KRW.

Verhouding afval tot recycling bij Samsung-locaties

Deze infographic heeft betrekking op de 2020 KPI: Milieubewust beheer. Het ten doel gestelde recyclingpercentage voor productieafval is 95%.

Intensiteit waterverbruik

Deze infographic heeft betrekking op de 2020 KPI: Milieubewust beheer. De doelstelling voor de intensiteit van het waterverbruik is 50 ton/100 miljoen KRW.

Klimaatverandering aanpakken

Klimaatverandering raakt elk deel van de wereld.
Door CO2 -reductie en gerelateerde initiatieven gaan we de strijd met klimaatverandering aan en richten we ons op een duurzame, groene toekomst.

Afbeelding pagina Klimaatverandering

Milieubewuste producten

Elektronica kunnen milieubewust gemaakt worden.
Bij Samsung Electronics houden we rekening met het milieu bij de ontwikkeling van onze producten, meteen vanaf de planningsfase.
We streven ernaar geavanceerde technologieën toe te passen om het leven comfortabeler te maken, met respect voor de natuur.

Afbeelding pagina milieubewuste producten

Hulpbronnenefficiëntie

We moeten zuinig omspringen met de beperkte hulpbronnen van de aarde. Ze moeten langer worden gebruikt en worden hergebruikt.
Samsung Electronics blijft onderzoek doen voor nog meer grondstoffenefficiëntie.

Afbeelding pagina hulpbronnenefficiëntie

Milieubewuste bedrijfslocaties

Ook de productielocaties moeten rekening houden met milieubelangen.
Op de milieubewuste bedrijfslocaties van Samsung Electronics werken mens en natuur naast elkaar.

Afbeelding pagina milieubewuste bedrijfslocaties

Duurzame supply chain

Door het belang van milieubeheer te delen met onze partners,
werken we samen aan een veiligere en milieubewustere toeleveringsketen.

Afbeelding pagina Duurzame supply chain

Communicatie & betrokkenheid

Samsung Electronics is transparant over het milieubeleid en publiceert de prestaties op milieugebied.
Om het milieu in stand te houden, wordt bij milieubeheer naar elke stem geluisterd en streven we naar een open communicatie en een betrokken samenleving.

Afbeelding pagina communicatie en betrokkenheid