Sinds de industriële revolutie gaat economische groei hand in hand met de roekeloze exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Deskundigen waarschuwen al langer voor de gevolgen voor het milieu van dergelijke uitholling en het gevaar van uitputting van grondstoffen in de toekomst. Samsung Electronics neemt deze waarschuwingen ter harte en implementeert verschillende maatregelen.
In het ontwikkelings- en productieproces maken we efficiënt gebruik van hulpbronnen door technologische innovaties en vinden we manieren om onvermijdelijke afvalproducten en afgedankte producten te hergebruiken. We blijven ernaar streven om betere producten te maken met minder grondstoffen en om elektronisch afval om te zetten in bruikbare hulpbronnen.

2020 KPI: Hulpbronnenefficiëntie

Cumulatieve terugname van elektronisch afval wereldwijd

Deze infographic toont de doelstelling voor cumulatieve terugname van wereldwijd afval. Van 2009 tot 2016 liep dit op tot 2,64 miljoen ton. Het doel voor 2020 is 3,8 miljoen ton.

Recyclingpercentage van productieafval

Deze infographic toont het ten doel gestelde recyclingpercentage voor productieafval. In 2016 was de doelstelling al behaald, tot 2020 zal het percentage naar verwachting 95% zijn.

Intensiteit waterverbruik

Deze infographic toont de doelstelling voor de intensiteit van het waterverbruik. In 2016 was dit 60 ton per 100 miljoen KRW, het doel voor 2020 is 50 ton per 100 miljoen KRW.

We streven naar een circulaire economie waarbij grondstoffen voortdurend worden hergebruikt

Om het al kwetsbare milieu te beschermen en hulpbronnen efficiënter te gebruiken, wil Samsung Electronics toe naar een circulaire economie. Grondstoffen moeten niet maar één keer gebruikt worden, wij streven ernaar grondstoffen te hergebruiken door terugname en recycling van afval- en afgedankte producten. We zoeken naar manieren om meer te produceren met minder grondstoffen, door materialen samen te voegen en het assemblageproces aan te passen. Afgedankt producten worden kosteloos teruggenomen van consumenten en de materialen worden gerecycled. Dankzij dit circulaire economische systeem hoeft Samsung Electronics aanzienlijk minder nieuwe natuurlijke hulpbronnen aan te spreken, produceert het aanzienlijk minder broeikasgassen en verontreinigende stoffen door afvalverbranding en voorkomt het bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaakt door het storten van afval.
Maar de beste manier om hulpbronnen te behouden is door hoogwaardige en duurzame producten te vervaardigen. Voordat een product op de markt wordt gebracht, voert Samsung Electronics uitgebreide betrouwbaarheidstests uit om de duurzaamheid te waarborgen. We bieden reparatiemogelijkheden via onze wereldwijde servicecentra en we bieden voortdurende software-upgrades. Dankzij de langere levensduur van onze producten kunnen we hulpbronnen behouden.

We geven afgedankte producten een tweede leven

Recycling is belangrijk in een circulair economisch systeem, en voor recycling is terugname van gebruikte producten een vereiste. Circulair gebruik van grondstoffen is alleen mogelijk als afgedankte producten niet worden weggegooid maar worden hergebruikt. Daarom heeft Samsung Electronics het programma Re+ opgezet.
Als onderdeel van dit programma installeerden we verzamelbakken op verschillende locaties waar klanten vaak komen. Elektronisch afval kan daar kosteloos worden ingeleverd en de ingezamelde producten worden hergebruikt en gerecycled tot producten die weer kunnen worden gebruikt. In 2017 hebben we verzamelbakken geplaatst bij Galaxy Studio's in Chili, Australië en Zweden, om in die markten elektronisch afval in te zamelen. We lieten bezoekers kennismaken met het Re+-programma en benadrukten het belang van recycling. Om effectiever te recyclen, houden we het terugname- en recyclingpercentage in de gaten in landen waar Samsung Electronics aanwezig is. We zijn erin geslaagd 2,64 miljoen ton product in te zamelen tussen 2009 en 2016.

Dit is een beeld van het Re+-programma van Samsung Electronics. Re+ is het meest representatieve programma op het gebied van grondstoffenefficiëntie binnen Samsung Electronics.
Wereldwijde activiteiten terugname en recyclage
 • CanadaCanada
 • ColombiaColombia
 • EuropeEuropa
 • VietnamVietnam
 • TaiwanTaiwan
 • VSVS
 • PeruPeru
 • IndiaIndia
 • KoreaKorea
 • AustraliëAustralië
 • Costa RicaCosta Rica
 • BraziliëBrazilië
 • ChinaChina
 • JapanJapan
 • Zuid-AfrikaZuid-Afrika
* 2016
Korea

· Terugnamenetwerk (via logistieke centra) voor
· Asan Recycling Center
· Gratis ophaalservice

Japan

· Deelname aan terugname- en recyclageconsortia

China

· Terugname- en recyclagesysteem

Taiwan

· Deelname aan nationaal recyclagesysteem

Vietnam

· Vrijwillige inzamelbakken bij servicecentra

VS

· Terugnameprogramma's in alle 50 staten

Europa

· Terugname- en recyclagesysteem in 37 landen

India

· Vrijwillig terugnameprogramma
· Gratis ophaalservice

Australië

· Terugname en recyclage van televisies, computerss en printers
· Vrijwillig terugnameprogramma voor mobiele telefoons

Zuid-Afrika

· Vrijwillige inzamelbakken bij servicecentra

Canada

· Terugnameprogramma's in alle 10 provincies

Colombia, Peru, Costa Rica, Brazilië

· Vrijwillige terugnameprogramma's

 • Overzicht van instellingen voor terugname en recycling naar land 92 KB DOWNLOADEN
 • Overzicht van instellingen in Europese landen die verpakkingen en batterijen recyclen 166 KB DOWNLOADEN

We zetten productieafval om in grondstoffen

De hoeveelheid afval die wordt geproduceerd van de productontwikkeling tot en met het productieproces is aanzienlijk. Voor complexe elektronische apparaten met veel verschillende componenten telt elke weggegooide verpakking van elk onderdeel. Aan het eind van een project vormen de vele verschillende proefproducten die zijn vervaardigd om een product te verbeteren allemaal afval. Als deze worden verbrand of op een vuilnisbelt worden gestort, dan raakt het milieu verontreinigd en raken grondstoffen uitgeput. Om dergelijk afval opnieuw te kunnen gebruiken, verwerkt Samsung Electronics het met behulp van gespecialiseerde recyclers om de opbrengst van bepaalde recyclebare materialen te vergroten. En met succes: we bereikten al in 2016 onze doelstelling om 95% van het afval om te zetten in grondstoffen, vier jaar eerder dan het richtjaar 2020.

Deze infographic toont het afvalverwerkingsproces. Afval wordt aangeboden voor verwerking, recycling, verbranding en de stort.

We streven ernaar milieuvriendelijke materialen te ontwikkelen
zodat we meer grondstoffen kunnen recyclen

Milieuvriendelijke materialen zijn eerder gebruikte grondstoffen die worden hergebruikt of alternatieve materialen die natuurlijke grondstoffen vervangen. Zo wordt het milieu minder zwaar belast. Samsung Electronics wil minder natuurlijke hulpbronnen gebruiken en meer afval recyclen. Daarvoor doen we onderzoek naar nieuwe toepassingen voor gerecyclede of plantaardige materialen.
Zo gebruiken we verpakkingsmateriaal van gerecycled papier, natuurlijke steenvuller en suikerriet, waardoor de milieu-impact nihil is als de verpakking wordt weggegooid. Voor producten waarvoor veel verpakkingsmateriaal nodig is vanwege hun omvang, zoals koelkasten, gebruiken we materiaal dat meer dan 40 keer gebruikt kan worden en het grondstofverbruik aanzienlijk vermindert. In 2016 werd bovendien 5% van onze totale plasticbehoefte voor nieuwe producten vervuld door gerecycled plastic ingezameld met elektronische afval.

Toepassing van milieuvriendelijke materialen
Foto van PCM-plastic

PCM-plastic

· Gebruikt in alle opladers voor smart-apparaten sinds de Galaxy Note 4 (20%)
· Gebruikt in alle opbergetuis voor oortjes van de Galaxy S7, Note 5 en Note 7 (60%)

Foto van bioplastic folie met suikerrietextract

Bioplastic folie met suikerrietextract

· 25% minder CO2 -uitstoot vergeleken met eerdere op petroleum gebaseerde folie

Foto van plastic met steenmeel

Plastic met steenmeel

· Polypropyleen (PP) is deels vervangen door natuurlijke steenvuller, resulterend in een 40% besparing op petroleum gebaseerde grondstoffen
· Besparing van circa 500 ton op petroleum gebaseerde grondstoffen per jaar
· Leidt naar verwachting tot 15% minder CO2 -uitstoot

Foto van herbruikbare koelkastverpakking

Herbruikbare koelkastverpakking

· Milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal met geëxpandeerd polypropyleen dat meer dan 40 keer gebruikt kan worden
· Geen tape en piepschuim meer nodig, resulterend in een 99,7% daling van de totale vluchtige organische stoffen (TVOC), een effect vergelijkbaar met het planten van 63.000 bomen

Behoud, gebruik en hergebruik van waardevolle waterbronnen

In antwoord op de slinkende waterreserves wereldwijd, en als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van milieubescherming, heeft Samsung Electronics de 3R-strategie voor waterbronnen ontwikkeld. De drie R's staan voor Reduce, Reuse en Recycle (vermindering, hergebruik en recycling). We voorkomen waterverspilling door oude kleppen te vervangen om lekkages te stoppen en door geavanceerde regelsystemen die zorgen dat niet meer dan de benodigde hoeveelheid wordt gebruikt. We hebben onze processen ook aangepast zodat minder water wordt verbruikt en water kan worden hergebruikt. Voorheen kon water dat in het ene proces was gebruikt niet in een ander proces worden gebruikt, omdat voor elk proces water was vereist dat aan andere normen voldeed. Door het water te standaardiseren, kunnen we nu water hergebruiken in verschillende processen. Dankzij deze inspanningen werd in 2016 48.602 ton water hergebruikt, een toename van 5,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. 46,6% van het totale waterverbruik bestond uit hergebruikt water. We blijven zoeken naar manieren om ons op intensiteit gebaseerde waterverbruik in de resterende periode tot 2020 terug te dringen van 60 ton/KRW 100 miljoen tot 50 ton/ KRW 100 miljoen.

Deze infographic toont het waterbronnenbeleid. Boven wordt de basisfilosofie uiteengezet, onder staan de richtsnoeren. De basisfilosofie is dat Samsung Electronics erkent dat waterbronnen belangrijk zijn voor een duurzame samenleving en bedrijfsvoering, en dat een duurzaam waterbeleid en bescherming van deze bronnen onderdeel zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Richtsnoeren zijn 1) Streven naar minimaal gebruik van waterbronnen in de bedrijfsvoering, 2) Erkennen van het belang van waterbronnen als onderdeel van onze bedrijfscultuur, 3) Actief naleven van het beleid ten aanzien van openbare waterbronnen, en 4) Openheid geven over ons waterbronnenbeleid en onze activiteiten.
Onze milieubewuste bedrijfslocaties respecteren de natuur
Achtergrondafbeelding pagina milieubewuste bedrijfslocaties