Efficiënt gebruik van grondstoffen

Behouden, langer gebruiken en hergebruiken

Een belangrijke visuele afbeelding van de pagina hulpbronnenefficiëntie

Vanaf de industriële revolutie is economische groei gepaard gegaan met de ondoordachte exploitatie van natuurlijke grondstoffen. Experts hebben gewaarschuwd voor de gevaren van dergelijke exploitatie en de uitputting van grondstoffen in de toekomst. Samsung Electronics is zich bewust van deze waarschuwingen en maakt gebruik van een groot aantal verschillende maatregelen om hierop te reageren.
Tijdens de productontwikkeling en productie maken wij via technologische innovatie efficiënt gebruik van grondstoffen en vinden wij manieren om het afval en producten aan het einde van hun levensduur opnieuw te gebruiken. Wij zullen blijven proberen om betere producten te maken met minder grondstoffen en om e-waste om te zetten in nuttige grondstoffen.

KPI voor hulpbronnenefficiëntie

Dit zijn afbeeldingen die de resultaten van 2019 weergeven. Cumulatieve terugname van wereldwijd e-afval: 403 miljoen ton Gebruik van gerecycled plastic: 24,5 miljoen ton Afvalrecyclingpercentage van Samsung-locaties: 95% Intensiteit watergebruik: 67ton/100miljoen KRW
Prestaties vanaf 2019 Cumulatieve terugname van wereldwijd e-afval: 403 miljoen ton Gebruik van gerecycled plastic: 24,5 miljoen ton Afvalrecyclingpercentage van Samsung-locaties: 95% Intensiteit watergebruik: 67ton/100miljoen KRW

Wij streven naar een circulaire economie waarin grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt

Samsung doet er alles aan om het milieu te beschermen en grondstoffen efficiënter te gebruiken en wil dit bereiken door zich te focussen op een circulaire economie. Samsung probeert de conventionele gewoonte van het eenmalige gebruik maken van grondstoffen en deze vervolgens weggooien achter zich te laten en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt door deze terug te winnen, te hergebruiken en te recyclen aan de einde van de levenscyclus van het product. Door de gebruikte materiaaltypes te minimaliseren en de assemblagemethode te optimaliseren, hebben wij productiemethodes ontwikkeld die het gebruik van grondstoffen minimaliseren. Door producten te verzamelen die het einde van de levenscyclus hebben bereikt, kunnen we waardevolle materialen terughalen. Via deze circulaire economie verlaagt Samsung de hoeveelheid natuurlijke grondstoffen die nodig is voor de productie, worden broeikasgas en vervuiling door vuilverbranding verminderd en wordt de besmetting van de bodem en grondwater door stortplaatsen voorkomen.
Bovendien is de beste manier om hulpbronnen te behouden door het maken van kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten. Door de duurzaamheid van onze producten te versterken voordat ze op de markt worden gebracht door middel van een reeks strenge betrouwbaarheidstesten en door handige reparatiediensten te bieden via de wereldwijde servicelocaties, inclusief continue software-updates,
Samsung breidt de levensduur van onze producten uit om verder bij te dragen aan de circulaire economie en het behoud van hulpbronnen.

Circulaire economische structuur ingevoerd
door Samsung Electronics

Het geeft weer wat Samsung doet binnen elk kader dat bijdraagt aan de circulaire economie door productontwikkeling, productie, distributie, productgebruik, reparatie/hergebruik en recycling van afval.
Consument Gebruik Gebruik energie-efficiënte producten om indirecte broeikasgasemissies te verminderen Productprestaties verbeteren, firmware upgraden en productgarantie verlengen Reparatie en hergebruik Voortdurend servicecentra wereldwijd uitbreiden Verleng de levensduur van producten door externe en deskundige diagnosediensten te bieden Elektronica van Samsung Ontwikkeling Plan producten die minder energie en middelen verbruiken Ontwerp producten die gemakkelijk te demonteren en te recyclen zijn Levensduurverlenging van het product Materialen en onderdelen kopen die geen gevaarlijke stoffen bevatten Het gebruik uitbreiden van duurzame hulpbronnen, zoals gerecyclede materialen Ondernemen met gecertificeerde ‘Eco Partners’ Productie Uitbreiding van het gebruik van hernieuwbare energie op werklocaties Minimaliseer het waterverbruik en verhoog het hergebruik Recycleer het afval van de werkplek tot hulpbronnen Gebruik chemische alternatieven op werklocaties Distributie Gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen en duurzaam geproduceerd papier Compacte en lichtgewicht verpakking Verminder de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van brandstof door de logistiek te optimaliseren Recyclingbedrijf Terughalen en recycling In elk land programma’s voor terugname uitvoeren Materiaal uit afvalproducten halen en hergebruiken Een gesloten kringloopsysteem toepassen voor de recyclage van afvalstoffen

Wij blazen nieuw leven in producten die het einde van de levenscyclus hebben bereikt

Een circulaire economie is een essentiële en fundamentele factor voor het minimaliseren van afval en het efficiënt gebruik van grondstoffen.
Voor dit doeleinde heeft Samsung Electronics het internationale Re+-programma gestart, een programma voor het verzamelen van e-waste. Producten aan het eind van de levenscyclus worden verzameld bij onze servicecentra en recyclinginitiatieven en het verzamelde e-waste wordt gerecycled via een milieuvriendelijke methode en hergebruikt als nuttige grondstoffen. We zijn er tussen 2009 en 2019 in geslaagd om een totaal van 4,03 miljoen ton afvalproducten te verzamelen.

Dit is een afbeelding van het Re+-programma van Samsung Electronics. Re+ is het meest representatieve programma voor efficiënt gebruik van hulpbronnen van Samsung Electronics.
Dit is een afbeelding van het Re+-programma van Samsung Electronics. Re+ is het meest representatieve programma voor efficiënt gebruik van hulpbronnen van Samsung Electronics.
  • Lijst van instellingen voor terugname en recycling per land 92 KB DOWNLOADEN
  • Lijst van instellingen voor verpakking en batterijrecycling in Europese landen 166 KB DOWNLOADEN

Zodra een grondstof is gebruikt, wordt deze teruggehaald, gerecycled en hergebruikt.

Samsung Electronics doet afstand van de oude grondstofverbruikende structuur, waarin grondstoffen werden weggegooid na een enkel gebruik, en er zijn verschillende activiteiten ondernomen op het gebied van een gesloten recyclingproces, wat gebruikte grondstoffen terughaalt, recyclet en hergebruikt. Als onderdeel van het vaststellen van een sociale structuur voor het recyclen van grondstoffen, analyseren we eerst de samenstelling van onze belangrijkste producten en analyseren we vanuit verschillende perspectieven opnieuw de impact van elke stof op de veiligheid van de toeleveringsketen, het milieu, de maatschappij en de economie.

In deze afbeelding wordt de typische samenstelling van mobiele telefoons weergegeven, waarvan 35,1% bestaat uit plastic, 20,2% uit aluminium, 10,6% uit staal, 10,0% uit koper, 8,6% uit kobalt en 15,5% uit andere materialen.

Een van de meeste bekende recyclingactiviteiten van Samsung vindt plaats in het Asan Recycling Centre, dat is opgericht en wordt gebruikt door Samsung. Alle metaal en plastic die uit het recyclingcentrum komen, worden opnieuw gebruikt voor elektronica. Het Asan Recycling Centre recyclet weggegooide elektronica al sinds de oprichting in 1998. Alleen al in 2019 zijn 338.000 koelkasten, wasmachines, airconditioners en IT-apparaten verwerkt, waarbij 24.524 ton belangrijke metalen (staal, koper, aluminium, enz.) en plastic zijn gescheiden voor recycling. Het plastic van weggegooide elektronica, gesorteerd in het Asan Recycling Centre, wordt geleverd aan plasticfabrikanten die deze herformuleren voor hergebruik. Door gebruik te maken van een gezamenlijk ontwikkelde technologie, heeft het Asan Recycling Centre een gesloten recyclingsysteem gecreëerd dat het mogelijk maakt om hernieuwd plastic in Samsung-producten te gebruiken. De 1.882 ton hernieuwd plastic dat via dit gesloten recyclingsysteem in 2019 is gerecycled, is gebruikt in koelkasten, airconditioners en wasmachines van Samsung. En als je kijkt naar het vernieuwde plastic dat van andere kanalen is aangekocht, dan wordt er ongeveer 30.753 ton gebruikt voor het maken van apparaten, tv’s, monitoren en mobiele telefoonladers. Koper wordt gescheiden van belangrijke componenten (draden, compressoren, enz.), gerecycled en gebruikt om andere elektronica te maken. Een ander voorbeeld is kobalt, een van de belangrijke grondstoffen voor de batterijen van mobiele telefoons.

Op deze afbeelding wordt het gesloten recyclingproces voor plastic bij het Asan Recycling Centre weergegeven.
Het gesloten recyclingproces voor plastic bij het Asan Recycling Centre

Wij moedigen het storten van nul afval en de hercirculatie van hulpbronnen aan

Volgens het doel van het revitaliseren van het circulatiesysteem voor hulpbronnen werkt Samsung Electronics aan de ontwikkeling van afvalverwerkingstechnologieën en uitbreiding van afvalscheiding om ervoor te zorgen dat er geen afval naar de stortplaats gaat. In 2019 verhoogden we het recyclingniveau door koper te recyclen met behulp van de technologie voor de productie van ruw koper (97% koper) met koper uit afvalslib en door het afzonderlijk weggooien van synthetische hars, dat vroeger werd verbrand. Als erkenning van dergelijke inspanningen kreeg de werkplek in Hwaseong in september 2019 de ‘Presidentiële verwijzing bij toonaangevende bedrijven in hulpbronnenrecirculatie’ van het Koreaanse ministerie van Milieu. Verder werken we momenteel aan het behalen van de ‘Zero Waste to Landfill’-certificering voor werklocaties in Korea en de inspanningen zullen binnenkort worden uitgebreid naar werklocaties buiten Korea.

Deze infografiek toont het afvalverwerkingsproces. Zodra grondstoffen en hulpstoffen tot producten worden verwerkt en na gebruik worden afgevoerd, worden ze naar het recyclingcentrum gestuurd en wordt het afval getransporteerd en afgevoerd om te worden gerecycled en verbrand.
Deze infografiek toont het afvalverwerkingsproces. Zodra grondstoffen en hulpstoffen tot producten worden verwerkt en na gebruik worden afgevoerd, worden ze naar het recyclingcentrum gestuurd en wordt het afval getransporteerd en afgevoerd om te worden gerecycled en verbrand.

We hebben het gebruik van plastic verpakkingsmaterialen voor eenmalig gebruik vervangen door ecovriendelijke materialen.

Sinds de invoering van een milieubewust beleid voor verpakkingsmaterialen in 2018 heeft Samsung Electronics plastic verpakkingsmaterialen voor eenmalig gebruik vervangen door milieuvriendelijke materialen zoals papier en bioplastic en is het van plan om 100% van het gebruikte papier in onze verpakkingen en handleidingen te vervangen door het papier dat in 2020 de certificatie voor duurzaam bosbeheer heeft verkregen. Bovendien introduceerden we voor onze lifestyle TV-producten, ‘The Frame’, ‘The Serif’ en ‘The Sero’ een ‘eco-pakket’ door het concept van upcycling toe te passen in de verpakkingsmaterialen. Golfkarton wordt meestal gebruikt in tv-verpakkingen om het product te beschermen. Samsung Electronics heeft de waarde van verpakkingsmaterialen volledig opnieuw geïnterpreteerd door golfkarton met een dot-matrixontwerp te ontwikkelen. Hierdoor kunnen klanten ze gemakkelijk afbreken en weer in elkaar zetten voor andere doeleinden met behulp van een handleiding die laat zien hoe je verschillende dingen kunt creëren, zoals huisdierartikelen en klein meubilair.

Toepassing voor milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen
Dit is een afbeelding van toepassingen van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen
Bestaand verpakkingsmateriaal voor smartphones - Plastic: Lader, hoofdtelefoon, oortjes, kabel Verpakkingsmateriaal voor Galaxy S10 - Papier: Hoofdtelefoon, oortjes, kabel - Non-verpakkingsmateriaal: Lader
Verlenging van de levensduur van producten

Extra levensduur van producten via klantenservice en extra duurzaamheid.

Samsung Electronics doet er alles aan om de duurzaamheid van producten te verbeteren door tijdens de productontwikkelingsfase allerlei tests uit te voeren, zoals tests voor stevigheid, laten vallen en levensduur, zodat onze klanten langer kunnen genieten van betrouwbare prestaties. Wij testen ook de limieten van onze producten, wat verder gaat dan internationale standaarden, zoals vrije val-tests vanuit verschillende hoeken en op verschillende soorten vloermateriaal, en tests voor waterbestendigheid onder verschillende omstandigheden.
Samsung doet er alles aan om de vervanging van onderdelen en reparaties vanwege productfouten te minimaliseren. Daarnaast doen we er alles aan om de levensduur van producten te vergroten via snelle productdiagnoses en reparaties door experts. Daarom bieden wij handige serviceopties voor het ophalen van producten of het binnenlopen in een reparatiecentrum en zijn we continu bezig met het uitbreiden van het geautoriseerde netwerk Care Repair Centers van Samsung, zodat we betere en snellere diagnostische en reparatiediensten kunnen aanbieden.

Afbeelding duurzaamheidstesten mobiele telefoon

Verminder, hergebruik en recyclage van waardevolle waterbronnen

Voor duurzame bedrijfsvoering richt Samsung Electronics zich op de 3R-strategie (Reduce, Reuse, Recycle) voor waterbronnen op basis van de overtuiging dat milieubescherming begint met een strikt beheer van waterbronnen. We proberen water zoveel mogelijk te hergebruiken door middel van systematische besparingsmaatregelen, zoals het optimaliseren van de werking van de werkplek, het vervangen van vervallen installaties, het verbeteren van de operationele richtlijnen en door structurele verbeteringsmaatregelen, zoals het verbeteren van productieprocessen en het opzetten van recyclingsystemen. Als gevolg hiervan steeg in 2019 de totale hoeveelheid hergebruikt water met 10% in vergelijking met het jaar ervoor naar 68.555.000 ton. Met name de werklocatie van de halfgeleiders, die grote hoeveelheden water gebruikt, overtrof zijn doel voor waterbehoud door procescontrolevariabelen te wijzigen, de afvalwaterverwerkingsmethode te wijzigen en de werking te optimaliseren. Bovendien heeft de werklocatie Pyeongtaek, die de afgelopen jaren onlangs grote waterfaciliteiten heeft geïnstalleerd, doelstellingen voor waterbehoud op middellange tot lange termijn vastgesteld die de bestaande doelstellingen voor natuurbehoud en een efficiënte werking van de faciliteit weerspiegelen. Samsung Electronics heeft voor het eerst in de halfgeleiderindustrie een ‘Water Footprint’-certificaat gekregen van de wereldwijd geaccrediteerde Carbon Trust in het Verenigd Koninkrijk als erkenning van onze inspanningen op het gebied van duurzaam waterbeheer en -behoud.

Deze infographic toont het waterbronnenbeleid. Boven wordt de basisfilosofie uiteengezet, onder staan de richtsnoeren. De basisfilosofie is dat Samsung Electronics erkent dat waterbronnen belangrijk zijn voor een duurzame samenleving en bedrijfsvoering, en dat een duurzaam waterbeleid en bescherming van deze bronnen onderdeel zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Richtsnoeren zijn 1) Streven naar minimaal gebruik van waterbronnen in de bedrijfsvoering, 2) Erkennen van het belang van waterbronnen als onderdeel van onze bedrijfscultuur, 3) Actief naleven van het beleid ten aanzien van openbare waterbronnen, en 4) Openheid geven over ons waterbronnenbeleid en onze activiteiten.
Deze infografiek toont het beleid inzake waterbronnen. Het voordeel is de basisfilosofie en de richtlijnen voor neerwaartse actie. De basisfilosofie is dat Samsung Electronics erkent dat waterbronnen belangrijk zijn voor het behoud van een duurzame samenleving en bedrijf, en dit draagt bij aan het vervullen van onze sociale verantwoordelijkheid als wereldwijd bedrijf om dergelijke bronnen te beschermen. Actierichtlijnen zijn 1) Streven naar het minimaliseren van risico’s op het gebied van waterbronnen in bedrijfsmanagementbeheer, 2) het belang van waterbronnen erkennen als onderdeel van onze bedrijfscultuur, 3) actief samenwerken bij het naleven van het beleid inzake openbare waterbronnen en 4) ons beleid en onze activiteiten op het gebied van waterbronnen openbaar maken.
Onze milieubewuste werklocaties bestaan in harmonie met de natuur
Een achtergrondafbeelding van de pagina milieubewuste werklocaties