Vanaf de industriële revolutie is economische groei gepaard gegaan met de ondoordachte exploitatie van natuurlijke grondstoffen. Experts hebben gewaarschuwd voor de gevaren van dergelijke exploitatie en de uitputting van grondstoffen in de toekomst. Samsung Electronics is zich bewust van deze waarschuwingen en maakt gebruik van een groot aantal verschillende maatregelen om hierop te reageren.
Tijdens de productontwikkeling en productie maken wij via technologische innovatie efficiënt gebruik van grondstoffen en vinden wij manieren om het afval en producten aan het einde van hun levensduur opnieuw te gebruiken. Wij zullen blijven proberen om betere producten te maken met minder grondstoffen en om e-waste om te zetten in nuttige grondstoffen.


Efficiënt gebruik van grondstoffen KPI

In de infographic worden de vooruitgang en doelstellingen weergegeven voor wereldwijde recycling van producten. Het gezamenlijke gerecyclede volume sinds 2009. Het doel voor 2030 is 7,5 miljoen ton wereldwijd.

Gebruik van gerecycled plastic

In de infographic worden de gebruiksdoelstellingen voor het gebruik van gerecycled plastic en het gezamenlijke gerecyclede volume sinds 2009 weergegeven. De doelstelling voor 2030 is 500.000 ton.

Gebruik van duurzame papierverpakking

In deze infographic wordt het toenemende gebruik van duurzame papieren verpakking weergegeven, en de doelstelling voor 2020 is 100%. Duurzame papieren verpakking refereert naar papier dat voortkomt uit gecertificeerde duurzame bossen en gerecyclede papierinhoud.

Verhouding afval tot recycling bij Samsung-locaties.

graphic geeft de vooruitgang en doelstellingen weer voor wereldwijde recycling van producten. Het gezamenlijke gerecyclede volume sinds 2009. Het doel voor 2030 is 7,5 miljoen ton wereldwijd.

Intensiteit waterverbruik

In deze infographic worden de doelstellingen voor de gebruiksintensiteit van gerecycled water weergegeven, genormaliseerd op basis van eenheid KRW. Het gezamenlijke doel voor 2020 is 50 ton/100 miljoen KRW.

Intensiteit waterverbruik

Wij streven naar een circulaire economie waarin grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt

Samsung doet er alles aan om het milieu te beschermen en grondstoffen efficiënter te gebruiken en wil dit bereiken door zich te focussen op een circulaire economie. Samsung probeert de conventionele gewoonte van het eenmalige gebruik maken van grondstoffen en deze vervolgens weggooien achter zich te laten en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt door deze terug te winnen, te hergebruiken en te recyclen aan de einde van de levenscyclus van het product. Door de gebruikte materiaaltypes te minimaliseren en de assemblagemethode te optimaliseren, hebben wij productiemethodes ontwikkeld die het gebruik van grondstoffen minimaliseren. Door producten te verzamelen die het einde van de levenscyclus hebben bereikt, kunnen we waardevolle materialen terughalen. Via deze circulaire economie verlaagt Samsung de hoeveelheid natuurlijke grondstoffen die nodig is voor de productie, worden broeikasgas en vervuiling door vuilverbranding verminderd en wordt de besmetting van de bodem en grondwater door stortplaatsen voorkomen.

De beste manier om grondstoffen te conserveren is het maken van kwalitatief hoogstaande producten die lang meegaan. Wij verbeteren voor de release de duurzaamheid van onze producten door deze eerst uitgebreid te testen op betrouwbaarheid en door handige reparatiediensten aan te bieden via de wereldwijde servicelocaties, inclusief doorlopende software-updates. Samsung verlengt op deze manier de levensduur van onze producten, zodat wij onze bijdrage leveren aan de circulaire economie en het behoud van grondstoffen.

Samsung Electronics maakt gebruik van de structuur van de circulaire economie

Dit is een beeld van het Re+-programma van Samsung Electronics. Re+ is het meest representatieve programma op het gebied van grondstoffenefficiëntie binnen Samsung Electronics.

Wij blazen nieuw leven in producten die het einde van de levenscyclus hebben bereikt

Recycling is belangrijk in een circulair economisch systeem en om te kunnen recyclen is het essentieel om gebruikte producten terug te halen. Het circulaire gebruik van grondstoffen is alleen mogelijk als producten aan het einde van de levenscyclus niet worden weggegooid, maar worden gebruikt om hier grondstoffen uit te halen, en deze vervolgens te sorteren en te verwerken. Samsung maakt wereldwijd gebruik van het Re+-programma voor het verantwoordelijk terughalen van producten aan het einde van de levenscyclus.
Als onderdeel van het Re+-programma hebben wij verzamelbakken geïnstalleerd op verschillende locaties die klanten regelmatig gebruiken. e-Waste kan gratis worden weggegooid en de verzamelde producten worden opnieuw gebruikt en gerecycled tot een product dat opnieuw kan worden gebruikt. We hebben in 2017 verzamelbakken geïnstalleerd bij Galaxy Studios in Chili, Australië en Zweden en e-waste verzameld uit deze markten. We hebben ook de tijd genomen om het Re+-programma aan bezoekers te introduceren en de nadruk te leggen op het belang van recycling. Om ervoor te zorgen dat de recycling zo efficiënt mogelijk wordt gedaan, heeft Samsung de hoogst mogelijke standaard voor de recyclingpartners en worden recyclingprestaties nauwlettend in de gaten gehouden in de landen waarin dit wordt uitgevoerd. Het resultaat is dat we van 2009 tot 2017 met succes 3,12 miljoen ton producten hebben teruggehaald.

Dit is een beeld van het Re+-programma van Samsung Electronics. Re+ is het meest representatieve programma op het gebied van grondstoffenefficiëntie binnen Samsung Electronics.

Zodra een grondstof is gebruikt, wordt deze teruggehaald, gerecycled en hergebruikt.

Samsung wil verder gaan dan de lineaire consumptie en het weggooien van grondstoffen, en doet daarom verschillende dingen om te zorgen voor een gesloten recyclingsysteem dat het mogelijk maakt om grondstoffen te gebruiken, terug te halen, te recyclen en te hergebruiken. Om dit mogelijk te maken, analyseren wij de samenstelling van de producten die we maken, analyseren we de risico’s vanuit verschillende perspectieven, inclusief de continuïteit van de toevoer, de impact op het milieu en de economische en sociale impact, zodat de recycling van grondstoffen kan worden verbeterd.

In deze afbeelding wordt de typische samenstelling van mobiele telefoons weergegeven, waarvan 35,1% bestaat uit plastic, 20,2% uit aluminium, 10,6% uit staal, 10,0% uit koper, 8,6% uit kobalt en 15,5% uit andere materialen.

Een van de meeste bekende recyclingactiviteiten van Samsung vindt plaats in het Asan Recycling Centre, dat is opgericht en wordt gebruikt door Samsung. Alle metaal en plastic die uit het recyclingcentrum komen worden opnieuw gebruikt voor elektronica. Het Asan Recycling Centre recyclet weggegooide elektronica al sinds de oprichting in 1998. Alleen al in 2017 zijn 357.000 koelkasten, wasmachines, airconditioners en IT-apparaten verwerkt, waarbij 25.365 ton belangrijke metalen (staal, koper, aluminium, enz.) en plastic zijn gescheiden voor recycling. Het plastic van weggegooide elektronica, gesorteerd in het Asan Recycling Centre, wordt geleverd aan plasticfabrikanten die deze herformuleren voor hergebruik. Door gebruik te maken van een gezamenlijk ontwikkelde technologie, heeft het Asan Recycling Centre een gesloten recyclingsysteem gecreëerd dat het mogelijk maakt om hernieuwd plastic in Samsung-producten te gebruiken. De 1.500 ton hernieuwd plastic dat via dit gesloten recyclingsysteem in 2017 is gerecycled, is gebruikt in koelkasten, airconditioners en wasmachines van Samsung. En als u ook het vernieuwde plastic verkregen uit andere kanalen in ogenschouw neemt, is er ongeveer 35.000 ton gebruikt voor het maken van huishoudelijke apparaten, tv’s, monitoren en laders voor mobiele telefoons. Koper wordt gescheiden van belangrijke componenten (draden, compressoren, enz.), gerecycled en gebruikt om andere elektronica te maken. Een ander voorbeeld is kobalt, een van de belangrijke grondstoffen voor de batterijen van mobiele telefoons. Voor het recyclen van kobalt, wordt het uit lithium-ion-batterijen gehaald en hergebruikt als grondstof voor batterijen. Daarnaast proberen we een gesloten recyclingsysteem mogelijk te maken voor belangrijke metaalgrondstoffen, zoals het gebruik van aluminium dat uit weggegooide mobiele telefoons is gehaald voor frames voor bepaalde tv-modellen in 2017.

Op deze afbeelding wordt het gesloten recyclingproces voor plastic bij het Asan Recycling Centre weergegeven.
  • Overzicht van instellingen voor terugname en recycling naar land 92 KB DOWNLOADEN
  • Overzicht van instellingen in Europese landen die verpakkingen en batterijen recyclen 166 KB DOWNLOADEN

We zetten productieafval om in grondstoffen

De hoeveelheid afval die via het productieproces voortkomt uit productontwikkeling is aanzienlijk. Zelfs voor complexe elektronische apparaten met verschillende onderdelen leidt de voor elk onderdeel weggegooide verpakking tot meer afval. Aan het einde van een project worden de vele pilotproducten weggegooid die zijn gebruikt voor verfijning van het product. Als deze worden verbrand of begraven, wordt het milieu vervuild en verdwijnen de grondstoffen. Door dit afval te verwerken via een milieuvriendelijk recyclingbedrijf, zorgt Samsung voor het terughalen van meer recyclebare materialen en is de recyclingdoelstelling van 95% al in 2016 bereikt, vier jaar eerder dan gepland.

Deze infographic toont het afvalverwerkingsproces. Afval wordt aangeboden voor verwerking, recycling, verbranding en de stort.

We streven ernaar milieuvriendelijke materialen te ontwikkelen
zodat we meer grondstoffen kunnen recyclen

Milieuvriendelijke materialen zijn eerder gebruikte grondstoffen die worden hergebruikt of alternatieve materialen die natuurlijke grondstoffen vervangen. Zo wordt het milieu minder zwaar belast. Samsung Electronics wil minder natuurlijke hulpbronnen gebruiken en meer afval recyclen. Daarvoor doen we onderzoek naar nieuwe toepassingen voor gerecyclede of plantaardige materialen.
Zo gebruiken we verpakkingsmateriaal van gerecycled papier, natuurlijke steenvuller en suikerriet, waardoor de milieu-impact nihil is als de verpakking wordt weggegooid. Voor producten waarvoor veel verpakkingsmateriaal nodig is vanwege hun omvang, zoals koelkasten, gebruiken we materiaal dat meer dan 40 keer gebruikt kan worden en het grondstofverbruik aanzienlijk vermindert. In 2016 werd bovendien 5% van onze totale plasticbehoefte voor nieuwe producten vervuld door gerecycled plastic ingezameld met elektronische afval.

Toepassing van milieuvriendelijke materialen
PCR-plastic

PCR-plastic
* PCR: Post Consumer Recycled (gerecycled na gebruik consument)

· Gebruikt voor alle slimme laders sinds de Galaxy Note 4 (20%)

Bioplastic folie met suikerrietextracten

Bioplastic folie met suikerrietextracten

· GHG-uitstoot verlaagd met 25% in vergelijking met vorige petroleum-gebaseerde plastic folie
· Gebruikt als verpakkingsmateriaal voor tv-accessoires

Foto van plastic met steenmeel

Plastic met steenmeel

· Polypropyleen (PP) is deels vervangen door natuurlijke steenvuller, resulterend in een 40% besparing op petroleum gebaseerde grondstoffen
· Besparing van circa 500 ton op petroleum gebaseerde grondstoffen per jaar
· Leidt naar verwachting tot 15% minder CO2 -uitstoot

Foto van herbruikbare koelkastverpakking

Herbruikbare koelkastverpakking

· Milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal met geëxpandeerd polypropyleen dat meer dan 40 keer gebruikt kan worden
· Geen tape en piepschuim meer nodig, resulterend in een 99,7% daling van de totale vluchtige organische stoffen (TVOC), een effect vergelijkbaar met het planten van 63.000 bomen

Verlenging van de levensduur van producten

Extra levensduur van producten via klantenservice en extra duurzaamheid.

Samsung Electronics doet er alles aan om de duurzaamheid van producten te verbeteren door tijdens de productontwikkelingsfase allerlei tests uit te voeren, zoals tests voor stevigheid, laten vallen en levensduur, zodat onze klanten langer kunnen genieten van betrouwbare prestaties. Wij testen ook de limieten van onze producten, wat verder gaat dan internationale standaarden, zoals vrije val-tests vanuit verschillende hoeken en op verschillende soorten vloermateriaal, en tests voor waterbestendigheid onder verschillende omstandigheden.
Samsung doet er alles aan om de vervanging van onderdelen en reparaties vanwege productfouten te minimaliseren. Daarnaast doen we er alles aan om de levensduur van producten te vergroten via snelle productdiagnoses en reparaties door experts. Daarom bieden wij handige serviceopties voor het ophalen van producten of het binnenlopen in een reparatiecentrum en zijn we continu bezig met het uitbreiden van het geautoriseerde netwerk Care Repair Centers van Samsung, zodat we betere en snellere diagnostische en reparatiediensten kunnen aanbieden.

Afbeelding duurzaamheidstesten mobiele telefoon
“Galaxy Upcycling”
- Oude mobiele telefoons transformeren naar nieuwe IoT-apparaten

Het Galaxy Upcycling-project begon met het idee van een medewerker om oude Galaxy-telefoons te upcyclen naar IoT-apparaten met nieuwe functies. In 2017 zijn verschillende IoT-concepten voorgesteld, zoals slimme CCTV’s, voerbakken voor huisdieren en deurbellen, en zijn 50 prototypes ontwikkeld. Het upcyclen van mobiele telefoons tot IoT-apparaten verlengt niet alleen de levensduur van de smartphone zelf, maar verlaagt ook de behoefte aan grondstoffen voor de productie van nieuwe IoT-apparaten, zodat uiteindelijk ook bestaande natuurlijke grondstoffen worden bespaard. Het eenvoudige, maar innovatieve Galaxy Upcycling-concept biedt mogelijkheden voor het oplossen van toekomstige afvalproblemen en is daarom in het begin van 2018 door de Environmental Protection Agency van de VS uitgeroepen tot de "Sustainable Materials Management Cutting Edge Champion".

Afbeelding van het gebruik van een oude mobiele telefoon als een nieuw IoT-apparaat

Behoud, hergebruik en recycling van waardevol water

Als reactie op het steeds grotere tekort aan water wereldwijd en als onderdeel van onze activiteiten op het gebied van milieubescherming, heeft Samsung Electronics de 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Strategy (verlaag, hergebruik, recycle) geïntroduceerd voor water. We hebben de verspilling van water voorkomen door oude kranen te vervangen (tegen lekken) en door innovatieve controle-eenheden te ontwikkelen die ervoor zorgen dat alleen de noodzakelijke hoeveelheid wordt gebruikt. Daarnaast hebben we onze processen aangepast, zodat water opnieuw kan worden gebruikt en waterverbruik wordt verminderd. Voorheen kon water dat voor een bepaald proces werd gebruikt niet meer voor een ander proces worden gebruikt, omdat elk proces water met een verschillende standaard vereiste. Echter, door water te standaardiseren, kunnen we het nu voor verschillende processen gebruiken. Dankzij dergelijke activiteiten hebben we in 2017 56.154 ton water kunnen hergebruiken, 16% meer dan het jaar daarvoor, en vormde hergebruikt water 46,6% van het totale waterverbruik.
Wij blijven op zoek naar nieuwe manieren om ons huidige intensiteit-gebaseerde waterverbruik van 60 (ton/KRW 100 miljoen) te verminderen tot een niveau 50 per 2020.

Deze infographic toont het waterbronnenbeleid. Boven wordt de basisfilosofie uiteengezet, onder staan de richtsnoeren. De basisfilosofie is dat Samsung Electronics erkent dat waterbronnen belangrijk zijn voor een duurzame samenleving en bedrijfsvoering, en dat een duurzaam waterbeleid en bescherming van deze bronnen onderdeel zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Richtsnoeren zijn 1) Streven naar minimaal gebruik van waterbronnen in de bedrijfsvoering, 2) Erkennen van het belang van waterbronnen als onderdeel van onze bedrijfscultuur, 3) Actief naleven van het beleid ten aanzien van openbare waterbronnen, en 4) Openheid geven over ons waterbronnenbeleid en onze activiteiten.
Onze milieubewuste bedrijfslocaties respecteren de natuur
Achtergrondafbeelding pagina milieubewuste bedrijfslocaties