Feiten en cijfers

Belangrijkste statistieken, data en meer

Met trots delen we onze resultaten op het gebied van duurzaamheidsmanagement bij Samsung Electronics.

 
>
Productinnovatie 2015 2016 2017
Ontwikkeling milieuvriendelijke producten1) (in %) 74 86 94
Geschatte vermindering van broeikasgasuitstoot
in gebruiksfase product2)in mln3) (ton CO2-equivalent)
156 188 217
Geschatte vermindering4)
in energieverbruik bij producten 2) (in %)
47 49 36
Geaccumuleerde inzameling van producten 3) aan einde levensduur
(in 10 000 ton)
226 271 312
Productrecycling 5) (in ton) 73,678 82,8676) 92,195
Omgezet in grondstoffen 5)(in ton) 63,595 71,528 79,579
  • 1) Productontwikkelingsprojecten met het keurmerk Good Eco-Product of hoger
  • 2) Scope dataverzameling: acht belangrijkste productcategorieën (mobiele telefoons, notebooks, tv's, schermen, koelkasten, wasmachines, airconditioners en printers)
  • 3) Geaccumuleerd sinds 2009
  • 4) Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ten opzichte van gemiddeld jaarlijks energieverbruik in 2008
  • 5) Dataverzamelingsgebied: Korea
Milieuvriendelijke en veilige werkomgeving 2015 2016 2017
Investeringen in milieu en veiligheid 1)
(in 100 mln. KRW)
6,590 9,334 9,513
Broeikasgasuitstoot productieruimtes 2)
(in 1 000 ton CO2-equivalent)
10,192 11,600 13,585
Energieverbruik productieruimtes 3) (in GWh) 19,478 21,073 23,419
Waterverbruik (in 1000 ton) 92,414 104,253 120,619
Ratio waterhergebruik (in %) 50 46.6 46.6
Ratio herwinning ultragezuiverd water (in %) 42.5 41.1 36.7
Afvalproductie (in ton) 937,341 1,078,309 1,146,812
Omzetting van afval in grondstoffen (in %) 93 95 95
Consumption of chemicals4) (1 000 ton) 588 577 696
This graph is GHE emissions generated in the workplace.

  • 1) Gebaseerd op de berekeningscriteria die gelden in de landen waar de bedrijfsruimte is gevestigd
  • 2) Aanvullend rapport op basis van data uit 2014 en 2015
  • 3) Gebaseerd op productieruimtes wereldwijd. De cijfers van 2014 en 2015 zijn aangepast omdat rapporteringseenheid werd aangepast van TJ naar GWh
  • 4) Totaal verbruik ÷ totale verkoop wereldwijd, exclusief de verkopen van de Display Business-afdeling

Rapport downloaden

3