Beleid en documentatie

Integere informatie en heldere communicatie

Jaarlijks publiceren we ons duurzaamheidsrapport en de bijhorende beleidsmaatregelen om onze resultaten op het gebied van duurzaamheidsmanagement te delen met onze aandeelhouders.

 

De belangrijkste pilaren van duurzaamheid

Duurzaamheidsrapport

Nu de verwachtingen over de verantwoordelijkheid voor samenleving en milieu van ondernemingen toenemen, wordt de integratie van zakelijk beleid en duurzame ontwikkeling steeds belangrijker. Daarom hebben wij het proces verbeterd waarmee we ideeën van stakeholders verzamelen, een organisatiebrede visie formuleren en strategieën voor duurzame ontwikkeling uiteenzetten. We beschouwen onze verantwoordelijkheden op het gebied van economie, milieu en samenleving als de belangrijkste pilaren van ons duurzaamheidsbeleid. We zetten ons in om onze diverse stakeholders te erkennen, goede relaties met hen op te bouwen en uiteindelijk onze waarde te verhogen voor zowel het bedrijf als de stakeholders.

Meer bekijken Sluiten

Business Conduct Guidelines

In 2005 introduceerde Samsung Electronics de Global Code of Conduct als een handleiding voor een transparante, integere en verantwoordelijke bedrijfsvoering. In de loop der jaren zijn de verwachtingen van diverse partijen - zoals NGO's, overheden, klanten, aandeelhouders, leveranciers en werknemers - meegegroeid met onze verantwoordelijkheden als internationale maatschappelijk verantwoorde onderneming. Vanuit dit oogpunt heeft Samsung Electronics de Business Conduct Guidelines verbeterd en herzien, waardoor dit document de specifieke richtlijn is geworden voor ons duurzaamheidsbeleid. Het werd voor het eerst gepubliceerd in het duurzaamheidsrapport van vorig jaar.

Code of Conduct voor leveranciers

Samsung gaat samenwerkingsverbanden aan met de belangrijkste stakeholders zoals NGO's, overheden en lokale gemeenschappen om deze richtlijnen continu te verbeteren, en ervoor te zorgen dat deze overeenkomen met plaatselijke arbeidswetten en de Business Conduct Guidelines van Samsung.

Code of Conduct Guide voor leveranciers

Samsung Electronics rapportage verantwoorde mineralen

"
De laatste jaren zijn er aanhoudend problemen met mineralen uit conflictgebieden en risicogebieden. Op dat gebied eisen veel stakeholders “Verantwoorde sourcing” van bedrijven.
Voor de producten van Samsung worden verschillende componenten gebruikt die worden geproduceerd met mineralen als tantaal, tin, wolfraam, goud en kobalt om de werking van elektronica te waarborgen.
Daarom blijven we ons voortdurend inzetten om een zo beperkt mogelijke negatieve invloed te hebben op de maatschappij en de omgeving, door bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade door het winningsproces te minimaliseren. Met dit rapport willen wij graag onze inspanningen toelichten.
"

  • Samsung Electronics rapportage verantwoorde mineralen 1.23MB PDF DOWNLOADEN

Arbeidsbeleid