Strategie

Onze duurzame aanpak

Als een internationale maatschappelijke onderneming nemen we onze sociale verantwoordelijkheid, brengen we innovatieve producten en diensten op de markt en creëren we economische, sociale en milieuvriendelijke waarde.

 

Bij Samsung is ons duurzaamheidsbeleid erop gericht om geïntegreerde waarden te creëren. We creëren niet alleen economische waarde door onze winsten en aandeelhouderswaarde te maximaliseren, als onderdeel van de internationale samenleving nemen we ook onze verantwoordelijkheid zeer serieus om sociale waarde te creëren. Door innovatieve producten en diensten te leveren in de waardeketen, die gebaseerd is op de kernwaarden van Samsung, genereren we ook waarde op het gebied van economie, samenleving en milieu. We controleren de financiële en niet-financiële impact die we in deze processen op de samenleving hebben, voor een maximale positieve bijdrage en minimale negatieve invloed.

Samsung Sustainability Management System

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Winsten en aandeelhouderswaarde maximaliseren (innovatieve producten en diensten) of Economische waarde.
 • The mean is Bijdragen aan een duurzame samenleving (behalen van duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN) of Sociale waarde.

Economische waarde creëren

Onze inspanningen om innovatieve technologie en producten op de markt te brengen stellen ons in staat om winsten te genereren en nieuwe groeifactoren te waarborgen. We streven ernaar om innovatie in onze bedrijfscultuur te verweven en tegelijkertijd synergieën te creëren met behulp van externe bronnen, met open innovatie als uiteindelijk doel. Zo komen we steeds dichter bij een ecosysteem waarin we innovatieve producten ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften van de snel veranderende markt.

 

Sociale waarde creëren

Als internationale maatschappelijke onderneming creëren we sociale waarde in overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. We streven met name doelen na die zeer relevant zijn voor onze bedrijfsvoering. In dit proces analyseren we onze positieve/negatieve impact. Bovendien zullen we de bedrijfskansen die we in de toekomst signaleren en die bijdragen aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen uitgebreid onderzoeken.

 
 
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel einde aan armoede Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel einde aan honger Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en bevorder duurzame landbouw
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel goede gezondheid Verzeker een goede gezondheid en bevorder welvaart voor alle leeftijden
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel goed onderwijs Verzeker gelijke toegang tot degelijk onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel vrouwen en mannen gelijk Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen Verzeker toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel duurzame energie Verzeker toegang tot duurzame energie voor iedereen
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel fatsoenlijke banen en economische groei Bevorder duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel innovatie en infrastructuur Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder duurzame industrialisering
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel minder ongelijkheid Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel duurzame steden en gemeenschappen Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel duurzame consumptie Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel klimaatverandering aanpakken Onderneem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel bescherming van zeeën en oceanen Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel bescherming van het aardoppervlak Bescherm het ecosysteem en behoud biodiversiteit (bossen, woestijnen, land, etc.)
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel vrede, veiligheid, rechtvaardigheid Stel een eerlijk rechtssysteem in voor iedereen
 • Representatieve afbeelding van duurzaam ontwikkelingsdoel partnerschappen voor de doelen Versterk de implementatiemiddelen en stimuleer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling
 • Representatieve afbeelding van duurzame ontwikkelingsdoelen
* Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN: in september 2015 bedacht de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de duurzame ontwikkelingsdoelen om wereldwijd sociale duurzaamheid te bereiken. Ze zijn de opvolgers van de milenniumdoelen die met name gericht waren op ontwikkelingslanden, maar deze doelen zijn universeel. Dat houdt in dat ze voor alle landen gelden, zowel ontwikkelde als onderontwikkelde landen, en dat ze daarom de volledige inzet van de samenleving, private bedrijven, overheden en experts wereldwijd vereisen.

Waarde creëren door middel van duurzaamheidsbeleid

Bij Samsung hebben we ons ten doel gesteld sociale, milieuvriendelijke en economische waarde te creëren door middel van ons duurzaamheidsbeleid: we streven ernaar bij te dragen aan een betere samenleving, wereldwijd. Omdat sociale en milieuvriendelijke waarden lastig in getallen uit te drukken zijn, hebben we gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit bij het formuleren en beheren van onze duurzame beleidsdoelen. Sinds 2016 maken we echter gebruik van de True Value-methode van KPMG, waarmee we sociale en milieuvriendelijke indicatoren kunnen meten en we de gecreëerde waarden kunnen visualiseren.
De positieve (+) en negatieve (-) cijfers van deze indicatoren geven de totale sociale waarden weer die we hebben gecreëerd of hebben laten dalen in het afgelopen jaar, gemeten op 31 december 2019. Deze aanpak stelt ons in staat verder te kijken dan uitsluitend de financiële waarde die onze bedrijfsvoering genereert, en neemt sociaal-economische en sociale waarden in ogenschouw. Zo komt uiteindelijk het totaalbeeld tot stand van de True Value die we bij Samsung creëren.

Waarde duurzaamheidsbeleid in 2019

Unit (in biljoenen KRW)

 • Inkomsten : Financiële waarde (44,344,857)
 • Sociaal-economisch : Investeerderswaarde (10,741,967), Leveranciersondersteuning (833,900), Ontwikkeling van lokale gemeenschappen (46,451)
 • Milieu : Broeikasgasuitstoot (-715,558), Impact op atmosfeer en milieu (-4,118), Impact op zeeën en oceanen (-745,482), Impact van afval op milieu (-3,632)
 • Werkelijke winst : True value (54,498,385)
 • Bij Samsung Electronics hechten we veel belang aan respect voor de planeet en de maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat een constructieve dialoog met het maatschappelijk middenveld een cruciale rol speelt als het gaat om duurzaamheid, en daarom streven we ernaar voortdurend contact te houden met onze stakeholders.

  We begrijpen dat het soms moeilijk lijkt om het juiste kanaal te vinden om ons te benaderen. Om ervoor te zorgen dat we vlot toegankelijk zijn voor alle maatschappelijke organisaties die contact willen opnemen met ons bedrijf, hebben we een one-stop communicatiekanaal gecreëerd dat toegankelijk is voor iedereen: civilsociety@samsung.com .

  Wat gebeurt er met uw bericht?
  Zodra u contact opneemt met Samsung Electronics via civilsociety@samsung.com , bevestigen we binnen de tien dagen de ontvangst van uw bericht. Een lid van ons duurzaamheidsteam zal vervolgens zorgen voor de opvolging van uw bericht. Waar mogelijk behandelen we de informatie die met ons wordt gedeeld vertrouwelijk.