Supplychain

Verantwoord beheer van de supplychain

We zorgen ervoor dat onze leveranciers competitief sterker staan door ze te ondersteunen en met hen samen te werken. Zo creëren we een degelijk, gezond zakelijk ecosysteem en een duurzame supplychain.

 

Met onze filosofie van eerlijkheid, openheid en win-winsamenwerking als drijfveer runnen we onze supplychain met circa 2.500 leveranciers wereldwijd. We helpen hen allemaal te handelen volgens onze Samsung Supplier Code of Conduct en te opereren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en internationale standaarden. Door evaluatie van onze leveranciers beheersen we de supplychainrisico's op het gebied van duurzaamheid, zoals milieu, mensenrechten, financiën, etc. Bovendien stimuleren we onze leveranciers continu in hun wederzijdse competitiviteit en groei.

Supplychainmanagementstrategie en vijf criteria

 •  

  Economie

  We waarborgen een integrale competitiviteit als het gaat om kosten, leveringen, kwaliteit, technologie en human resources om de synergie, snelheid en efficiëntie van onze leveranciers te maximaliseren en een zakelijk ecosysteem te creëren dat duurzame groei mogelijk maakt.

 •  

  Sociaal

  We vragen dat de internationale standaarden en regelgeving gerespecteerd worden op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, ethiek en problematiek omtrent conflictmineralen, met als doel een open en transparant systeem voor managementsverantwoording op te bouwen waarin alle aandeelhouders van de supplychain betrokken zijn.

 •  

  Milieu

  We werken uitsluitend samen met leveranciers met Eco-Partnercertificering zodat we de milieu-impact die voortvloeit uit hun bedrijfsonderdelen, ruwe grondstoffen en productieproces kunnen evalueren en beheersen.

Infographic over het creëren van waarde door middel van duurzaam beheer
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Prijscompetitie (economie).</li> <li>List 2) Tijdige levering (economisch).</li> <li>List 3) Competitie tussen leveranciers (economie, sociaal, milieu).</li> <li>List 4) Reactie op risico's (economie, sociaal, milieu).</li> <li>List 5) human resources-capaciteiten (economie)</li> </ul>
Dit is een afbeelding van strategie supplychainmanagement en vijf criteria, aanvullende uitleg in grafische weergave in Duurzaamheid > Supplychain.

Leveranciersoperatie

Bij Samsung streven we naar strategische partnerschappen met leveranciers die topresultaat bieden. Hieraan ligt wederzijds vertrouwen ten grondslag. Daarom verloopt ons leveranciersregistratiesysteem voor nieuwe leveranciers volgens een eerlijk en transparant proces. Bovendien voeren we jaarlijkse evaluaties uit om onze leveranciers te ondersteunen in hun competitieve koers en de relevante risico's te beperken.
Eender welk bedrijf dat zijn gedifferentieerde technologische capaciteiten onder de aandacht wil brengen en in zee wenst te gaan met Samsung mag steeds zijn nieuwe businessvoorstellen posten op ons aanbestedingsportaal (www.secbuy.com). Ons International Procurement Center (IPC) dient als bemiddelingscentrum, en het stelt ons in staat in contact te komen met uitmuntende leveranciers overal ter wereld in regio's die van strategisch belang zijn.

Belangrijkste evaluatiefactoren van ons nieuwe leveranciersregistratiesysteem

 
Milieu en veiligheid
Leveranciers opdragen om te voldoen aan de criteria in 22 artikelen over o.a. veiligheid op de werkvloer, brandveiligheid en blusmaterialen, gezondheid op de werkvloer, gevaarlijke stoffen en milieuvriendelijke gebouwen.
Acht verplichte compliancefactoren zijn: brandveiligheid en blusmaterialen, gevaarlijke stoffen en afval, riool- en afvalwaterfaciliteiten, etc.
 
Labour Rights
Ter plekke verplichte audits uitvoeren van 20 artikelen, waaronder vrijwilligerswerk, naleving van voorschriften over werkuren en verbod op discriminatie.
Drie verplichte compliancefactoren: verbod op kinderarbeid, garantie van minimumloon en verbod op onmenselijke behandeling.
 
Eco-Partner
Milieubeleid van producten, opleiding en training en het gebruik van gevaarlijke stoffen controleren.
Uitsluitend zakendoen met leveranciers met Eco-Partnercertificering.

Uitvoerig evaluatieproces

Afbeelding van een uitgebreid evaluatieproces (evaluaties het hele jaar door, zelfverbetering, evaluatie, follow-up management) in grafische weergave in supplychain

Partnerschapsprogramma's

Dankzij onze bedrijfsfilosofie 'De competitieve koers van Samsung Electronics komt voort uit de competitieve koers van onze leveranciers' breiden we onze win-winbeleidsinitiatieven steeds verder uit. Daarbij betrekken we zowel binnenlandse als buitenlandse leveranciers. We beschikken over een breed gamma aan programma's om financiering, opleiding en innovatie te ondersteunen, zodat onze leveranciers de internationale concurrentie kunnen aangaan.

 • This image describe funding in partner collaboration programs This image describe funding in partner collaboration programs
  • KRW 823,2 miljard
  • Investeringen in het Mutual Growth Fund

  Funding

  Fondsen oprichten ter waarde van 1 biljoen KRW met commerciële banken

 • This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs
  • 13.089 personen
  • Deelnemers aan leverancierstraining

  Vaardigheden van werknemers vergroten

  Opleidingen over leiderschap, vakkennis, internationaal zakendoen en andere onderwerpen via onze trainingsfaciliteit, exclusief voor leveranciers

 • This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs
  • 479 companies
  • Leveranciers die Smart Factory-ondersteuning hebben ontvangen

  Innovatie-initiatieven

  Bijna 1000 leveranciers in het hele land ondersteunen, evenals kmo's zonder zakelijke relatie met Samsung, om hun productiecapaciteit te verbeteren voor het einde van 2017

[Resultaten van onze belangrijkste partnerschapsprogramma's in 2016]

* We helpen onze primaire en secundaire leveranciers om hun klachten kenbaar te maken via ons directe telefoonnummer (+82-80-200-3300), via e-mail (ssvoc@samsung.com), via een online meldsysteem op het partnerschapsportaal (www.secbuy.com), via leveranciersbesprekingen ter plaatse en via diverse uitwisselingsbijeenkomsten.

Arbeidsomstandigheden bij leveranciers

Bij Samsung doen we er alles aan om het mensenrechtenbeleid door te voeren in de hele supplychain, internationale afspraken over mensenrechten na te leven om veiligheid op de werkvloer te garanderen, en ons te houden aan de gedragscode van de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). We controleren regelmatig al onze leveranciers volgens de onderzoekscriteria van de EICC om problemen vast te stellen en de benodigde verbeteringen door te voeren. We stimuleren onze primaire leveranciers om een veilige werkomgeving te creëren, en via hen vloeit dit streven door naar onze secundaire leveranciers. Op die manier creëren we een gezond ecosysteem in onze hele supplychain.

Supplier Work Environment
<h3>Arbeidsomstandigheden bij leveranciers</h3> <dl> <li>Zelfcontrole</li> <li>Alle primaire leveranciers voeren jaarlijks zelfcontroles uit</li> </dl> <dl> <li>Audits ter plaatse</li> <li>Cruciale leveranciers worden geselecteerd op basis van transactievolume en resultaten van zelfcontrole, en worden ter plaatse geauditeerd</li> <li>Gedurende het hele jaar worden speciale audits uitgevoerd van het aannemen van stagiairs en studenten tijdens vakantieperiodes</li> </dl> <dl> <li>Audits door derden</li> <li>Een EICC-gecertificeerde auditor voert evaluaties uit bij willekeurig geselecteerde leveranciers</li> <li>Verbeteringseisen naar aanleiding van auditresultaten worden binnen drie maanden geïmplementeerd</li> </dl>

Beleid conflictmineralen

Bij Samsung hebben we het gebruik verboden van mineralen die onethisch zijn gewonnen in de Democratische Republiek Congo of in een van de andere negen aangrenzende conflictgebieden (tantalium, tin, wolfraam en goud). Daarbij maakt het handelscompliancesysteem (Trade Compliance System, TCS), dat is ontwikkeld op basis van de zorgvuldigheidsrichtlijnen van de OESO, deel uit van ons geïntegreerde inkoopsysteem. Daarbij voeren we bij al onze leveranciers onderzoek uit naar het gebruik van conflictmineralen door middel van de Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) die beschikbaar is via het TCS. We delen informatie over conflictmineralen realtime met al onze leveranciers om te garanderen dat ze geen materialen gebruiken die conflictmineralen bevatten.
Bovendien hebben we ons aangesloten bij de Conflict-Free Council die is opgericht door de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) samen met de GeSI (Global e-Sustainability Initiative) om samen te werken met andere internationale instanties en de problematiek rondom conflictmineralen in de gehele supplychain aan te pakken. Het resultaat van deze inspanningen is dat in 2016 100% van de ertssmelterijen met wie we zakendoen zich hebben aangesloten bij het Conflict Free Smelter Program (CFSP).

CFSP-certificering van smelterijen in de supplychain betreffende conflictmineralen

(per eind december 2016)

Toegekende CFSP-certificeringen CFSP-certificeringen in behandeling Totaal
Tantalium (Ta) 46 - 46
Tin (Sn) 64 11 75
Wolfraam (W) 38 - 38
Goud (Au) 88 7 95