Filosofie

Onze belofte

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een toonaangevende, internationale onderneming

Belangrijkste afbeelding van Visie > Filosofie
 • Filosofie

Samsung streeft ernaar om alle lokale wetgeving en richtlijnen na te leven en alle medewerkers aan een strenge, internationale gedragscode te onderwerpen. Wij geloven dat een ethisch bedrijfsbeleid niet alleen nodig is om te kunnen reageren op de snelle veranderingen in de internationale bedrijfsomgeving, maar ook om het vertrouwen van onze stakeholders te winnen, zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers, partners en lokale gemeenschappen. Samsung heeft zich als doel gesteld een van de meest maatschappelijk verantwoorde ondernemingen ter wereld te worden en investeert daarom voortdurend in personeelsopleidingen en controlesystemen, terwijl het een eerlijk en transparant ondernemingsbeleid voert.

De vijf bedrijfsprincipes van Samsung

Om zijn inspanningen op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap als internationaal bedrijf te benadrukken heeft Samsung Electronics in 2005 'De vijf bedrijfsprincipes van Samsung' geïntroduceerd. Deze principes vormen de basis van de internationale gedragscode van het bedrijf, de naleving van juridische en ethische normen en de invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming.

1Wij houden ons aan wettelijke en ethische normen.

 • Wij respecteren de waardigheid en diversiteit van individuen.

  We respecteren de fundamentele rechten van alle mensen. Dwangarbeid, uitbuiting en kinderarbeid zijn onder alle omstandigheden verboden. We discrimineren niet op basis van nationaliteit, etnische herkomst, geslacht, religie enz. en behandelen alle aandeelhouders en betrokken partijen als klanten of medewerkers.

 • We concurreren eerlijk en respecteren de juridische en bedrijfsethische normen.

  We houden ons aan de wetten en richtlijnen van andere landen en regio's, respecteren eerlijke concurrentie op de vrije markt. We maken geen oneerlijke winsten op basis van onwettelijke middelen of twijfelachtige handelsethiek. We geven of ontvangen geen geschenken, vergoedingen of andere gunsten terwijl wij onze bedrijfsactiviteiten ontplooien.

 • Wij houden alle boekhoudkundige gegevens nauwkeurig en op een transparante wijze bij.

  Alle transacties worden zorgvuldig gedocumenteerd en beheerd zodat alle aandeelhouders kunnen zien dat onze bedrijfsactiviteiten voldoen aan de internationale boekhoudkundige normen en de boekhoudkundige richtlijnen van elk land. Wij zijn – zoals wettelijk voorgeschreven – transparant met onze bedrijfsinformatie en de belangrijkste aspecten van ons management, waaronder financiële veranderingen binnen de onderneming.

 • Wij oefenen geen politieke invloed uit en blijven neutraal.

  We respecteren de politieke rechten en beslissingen van individuen, maar zijn binnen de onderneming niet politiek actief. We gebruiken de middelen, medewerkers, faciliteiten enz. van de onderneming niet voor politieke doeleinden.

2Wij handhaven een duidelijke organisatiecultuur.

 • Wij houden ons persoonlijke en openbare leven strict gescheiden van onze bedrijfsactiviteiten.

  Als er een conflict ontstaat tussen de onderneming en een individu, krijgen de juridische belangen van de onderneming prioriteit. We streven geen persoonlijke belangen na door middel van de eigendommen van de organisatie of onze positie en zijn niet betrokken bij ongepaste activiteiten zoals misbruik of verduistering van bedrijfsmiddelen. Wij zijn op geen enkele wijze betrokken bij verhandelbare effecten, zoals het kopen of verkopen van aandelen op basis van informatie waar we beroepshalve toegang toe hebben.

 • We beschermen en respecteren het intellectueel eigendom van de onderneming en van anderen.

  Intellectuele eigendommen en vertrouwelijke informatie worden niet zonder voorafgaande toestemming of goedkeuring naar buiten gebracht. Wij respecteren het intellectueel eigendom van anderen en zijn niet betrokken bij inbreukmakende handelingen zoals onbevoegd gebruik, reproductie, distributie, wijzigingen, enz.

 • Wij creëren een gezonde werkomgeving.

  We tolereren geen gedrag dat een gezonde relatie tussen collega's in de weg kan staan, zoals seksuele intimidatie, financiële transacties of geweld. We vormen geen allianties die de samenwerking binnen de groep kunnen verstoren en we organiseren geen besloten groepen.

3We respecteren onze klanten, aandeelhouders en medewerkers.

 • Klanttevredenheid staat steeds centraal.

  We leveren producten en diensten die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten. We hebben een eerlijke en open relatie met onze klanten en staan open voor suggesties en klachten. Ook respecteren wij de informatie die we van hen ontvangen.

 • Wij streven naar een aandeelhoudersgericht management.

  Wij verschaffen onze aandeelhouders langdurige voordelen door redelijke investeringen en de verbetering van onze operationele efficiëntie. We creëren stabiele en betrouwbare voordelen door solide bedrijfsactiviteiten en verbeteren de marktwaarde van onze onderneming. We respecteren bovendien de rechten, redelijke eisen en ideeën van onze aandeelhouders.

 • We spannen ons in om de 'levenskwaliteit' van onze medewerkers te verbeteren.

  We creëren gelijke kansen voor alle medewerkers en behandelen hen eerlijk op basis van hun kwaliteiten en prestaties. Wij stimuleren de voortdurende zelfontplooiing van onze medewerkers en helpen hen met de ontwikkeling die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Daarnaast zorgen we voor een werkomgeving waarin iedereen zelfstandig en creatief kan werken.

4Wij vinden milieu, veiligheid en gezondheid zeer belangrijk.

 • We streven naar een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

  We voldoen aan de internationale milieu-eisen, de hieraan gerelateerde wetgeving, en alle ondersteunende statuten en interne richtlijnen. We proberen de ecologische voetafdruk van onze activiteiten, zoals ontwikkeling, productie, verkoop enz., zoveel mogelijk te beperken en we zijn koplopers op het gebied van het efficiënt gebruik van grondstoffen, zoals recycling van grondstoffen.

 • Wij hechten veel waarde aan de menselijke veiligheid en gezondheid.

  Wij houden ons aan de internationale richtlijnen inzake veiligheid, de hieraan gerelateerde wetgeving, en alle ondersteunende statuten en interne richtlijnen. We houden ons aan de veiligheidsvoorschriften, zorgen voor een comfortabele werkomgeving en proberen ongevallen en nalatigheid tegen te gaan.

5Wij zijn een maatschappelijk verantwoorde onderneming.

 • We komen onze fundamentele verplichtingen als maatschappelijke onderneming na.

  We streven ernaar om het vertrouwen in de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de onderneming als onderdeel van de regionale gemeenschap te versterken. We willen een veilige werkomgeving creëren en erkennen onze verantwoordelijkheid als belastingbetaler.

 • De relaties met onze zakelijke partners zijn gericht op co-existentie en gezamenlijk succes.

  We ontwikkelen wederkerige relaties op basis van wederzijds vertrouwen met onze zakelijke partners, en erkennen hen als strategische bondgenoten. We streven naar gezamenlijke groei en het verbeteren van de concurrentiepositie van onze partners door middel van ethische en rechtmatige ondersteuning.

 • We respecteren bestaande sociale en culturele verschillen en streven naar een coöperatief management (wederzijdse welvaart/samenwerking).

  We respecteren de wetten, cultuur en waarden van regionale gemeenschappen en dragen bij aan de levenskwaliteit. We willen ook bijdragen aan een gezonde samenleving door middel van maatschappelijke initiatieven zoals theoretisch en artistiek onderzoek, cultuur, sportieve activiteiten enz. We nemen actief deel aan diverse sociale projecten door middel van vrijwilligerswerk, rampbestrijding enz.