Filosofie

Onze belofte

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een toonaangevende, internationale onderneming.

 
 • Filosofie

Samsung streeft ernaar om alle lokale wetgeving en richtlijnen na te leven en alle medewerkers aan een strenge, internationale gedragscode te onderwerpen. Wij geloven dat een ethisch bedrijfsbeleid niet alleen nodig is om te kunnen reageren op de snelle veranderingen in de internationale bedrijfsomgeving, maar ook om het vertrouwen van onze stakeholders te winnen, zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers, partners en lokale gemeenschappen. Samsung heeft zich als doel gesteld een van de meest maatschappelijk verantwoorde ondernemingen ter wereld te worden en investeert daarom voortdurend in personeelsopleidingen en controlesystemen, terwijl het een eerlijk en transparant ondernemingsbeleid voert.

Filosofie en doelstellingen van Samsung

Samsung volgt een eenvoudige bedrijfsfilosofie: wij willen ons talent en onze technologieën aanwenden om superieure producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een betere internationale samenleving. Om dit te bereiken, hecht Samsung veel waarde aan zijn medewerkers en technologieën.

1Op basis van human resources en technologie  

 • Op basis van human resources en technologie

  · persoonlijke ontwikkeling en technologische innovaties afstemmen op managementprincipes
  · het synergie-effect van het volledige managementsysteem versterken door human resources en technologie

2Ondernemingsdoelstellingen (interne doelstellingen)  

 • De beste producten en diensten ontwikkelen

  · producten en diensten creëren die beantwoorden aan de wensen en behoeften van onze klanten
  · onze toonaangevende positie binnen de sector handhaven

3Ondernemingsdoelstellingen  

 • En bijdragen aan de samenleving

  · bijdragen aan het gemeenschappelijke belang en de levenskwaliteit
  · onze missieverklaring naleven als lid van de samenleving