Filosofie

Onze belofte

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een toonaangevende, internationale onderneming

Belangrijkste afbeelding van Visie > Filosofie
  • Filosofie

Samsung streeft ernaar om alle lokale wetgeving en richtlijnen na te leven en alle medewerkers aan een strenge, internationale gedragscode te onderwerpen. Wij geloven dat een ethisch bedrijfsbeleid niet alleen nodig is om te kunnen reageren op de snelle veranderingen in de internationale bedrijfsomgeving, maar ook om het vertrouwen van onze stakeholders te winnen, zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers, partners en lokale gemeenschappen. Samsung heeft zich als doel gesteld een van de meest maatschappelijk verantwoorde ondernemingen ter wereld te worden en investeert daarom voortdurend in personeelsopleidingen en controlesystemen, terwijl het een eerlijk en transparant ondernemingsbeleid voert.

De pijlers van het motto van Samsung

Samsung gelooft dat strenge waarden bijdragen aan goede bedrijfsresultaten. Daarom liggen deze kernwaarden, naast een strenge gedragscode, aan de basis van alle beslissingen die binnen de onderneming worden genomen.

Samsung is ervan overtuigd dat het hanteren van sterke waarden heel belangrijk is om goed zaken te kunnen doen. Daarom vormen deze kernwaarden, samen met een strikte gedragscode, de basis voor elke beslissing die de organisatie neemt. Personen, uitmuntendheid, verandering, integriteit en gezamenlijke welvaart vormen de geest van Samsung Samsung is ervan overtuigd dat het hanteren van sterke waarden heel belangrijk is om goed zaken te kunnen doen. Daarom vormen deze kernwaarden, samen met een strikte gedragscode, de basis voor elke beslissing die de organisatie neemt. Personen, uitmuntendheid, verandering, integriteit en gezamenlijke welvaart vormen de geest van Samsung

Medewerkers

Kort gezegd, het succes van een onderneming wordt bepaald door de mensen die er werken. Daarom geeft Samsung zijn medewerkers alle ruimte om zich maximaal te ontplooien.

Uitmuntendheid

Alles wat Samsung doet, komt voort uit een gedrevenheid en passie voor uitmuntendheid en een voortdurend verlangen om de allerbeste producten en diensten te ontwikkelen.

Verandering

Van bij het begin, heeft Samsung zich altijd al gericht op de toekomst. Wij anticiperen op de behoeften en vraag van de markt, om het langetermijnsucces van onze onderneming te waarborgen.

Integriteit

Ethisch ondernemen ligt aan de basis van onze bedrijfsvoering. Alles wat we doen, wordt gestuurd door een moreel kompas dat eerlijkheid, respect voor alle aandeelhouders en volledige transparantie garandeert.

Wederzijdse welvaart

Samsung wil een maatschappelijke en milieubewuste onderneming zijn in alle gemeenschappen waar de onderneming actief is.