Mobiel werken in een infographic

De medewerker wil mobiel werken [infographic]

De traditionele kantoor-pc heeft veel van zijn pluimen verloren. Mobiel werken, dát is wat medewerkers echt willen. Vandaag en meer nog in de komende jaren. Wat is de huidige status van enterprise mobility...
5 mobile device management-oplossingen

5 uitmuntende mobile device management-oplossingen (en hoe je de knoop doorhakt)

Smartphones en tablets zitten al stevig verankerd in onze werk- en telewerkgewoontes. En wil je jouw steeds minder honkvaste bedrijfsdata veiligstellen...
5 mobile device management-oplossingen
digital security, data security, data security, mobile security

2017: het jaar van de data security [infographic]

Hoe groter de organisatie, hoe groter de kans dat ze al een beleid rond data security uitrolde. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Grofweg een derde van de Europese bedrijven heeft al zo’n policy. Een verhouding...