Privacybescherming

Privacybescherming

Wij beschermen
zorgvuldig de persoonsgegevens
van consumenten

Wij beschermen zorgvuldig de persoonsgegevens van consumenten

Een close-up van de handen van een man. Hij draagt een zakelijk pak en zit aan een bureau met een laptop en smartphone. Een close-up van de handen van een man. Hij draagt een zakelijk pak en zit aan een bureau met een laptop en smartphone.

Om de persoonsgegevens van consumenten te beschermen, heeft Samsung richtlijnen voor gegevensbescherming geïntroduceerd en volgen wij de lokale beleidsregels die de relevante wetten en voorschriften van elk land weerspiegelen. Daarnaast trainen wij onze medewerkers voortdurend met behulp van ons handboek voor gegevensbescherming, ons privacybeschermingsbeleid inzake gegevensuitwisseling met derden en andere richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens. Ook zullen wij ons blijvend actief inzetten om werknemers het belang van de bescherming van persoonsgegevens in te laten zien en beleidslijnen en voorschriften juist toe te passen.

3 kernprincipes

Keuze

Samsung Electronics respecteert het recht van de gebruiker om keuzes te maken over het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. Daarom laten wij gebruikers beslissen of wij hun gegevens mogen verzamelen, gebruiken en delen met derden wanneer ze onze producten en diensten gebruiken.

Een pictogram van een smartphone met een vinkje op het scherm en een symbool van een persoon aan de rechterkant. Een pictogram van een smartphone met een vinkje op het scherm en een symbool van een persoon aan de rechterkant.

Transparantie

Persoonsgegevens worden aangewend om consumenten een betere ervaring te bieden wanneer ze de diverse producten en diensten van Samsung Electronics gebruiken.

Een icoon van een smartphone met een symbool van een tekstbericht op het scherm. Een icoon van een smartphone met een symbool van een tekstbericht op het scherm.

Beveiliging

Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van onze mobiele telefoons, Smart TV’s en andere producten en diensten worden veilig beschermd door middel van maatregelen zoals encryptie. Zo hebben wij voor onze mobiele telefoons vingerafdruk- en gezichtsherkenningstechnologie ontworpen en toegepast, zodat klanten hun persoonsgegevens veilig kunnen raadplegen via hun telefoon.

Een pictogram van een smartphone met het symbool van een hangslot op het scherm. Een pictogram van een smartphone met het symbool van een hangslot op het scherm.

Het beheer van de bescherming van persoonsgegevens

 • 01

  Verkenning

  Wij volgen wereldwijde trends
  voor de bescherming van persoonsgegevens
  door gerelateerde wet- en
  regelgeving te analyseren en
  doordat wij lid zijn van verschillende internationale verenigingen1)

 • 02

  Beleidsvorming en
  training

  Wij ontwikkelen beleid voor de
  bescherming, van persoonsgegevens
  en richtlijnen voor de
  verwerking en uitbesteding van die gegevens.
  Daarnaast hebben wij
  een proces voor de respons op inbreuken op
  persoonsgegevens en trainen
  wij werknemers

 • 03

  Uitvoering van
  programma’s

  Wij voeren programma’s
  uit voor de bescherming van persoonsgegevens
  per bedrijfsdivisie en regio

 • 04

  Audits en
  verbeteringen

  Wij voeren audits uit met
  betrekking tot de implementatie van het
  beleid en de activiteiten voor de bescherming van persoonsgegevens Begeleiden van actiepunten
  voor verbetering op basis van de
  bevindingen

1) Samsung Electronics is in 2015 lid geworden van de
International Association of Privacy Professionals (IAPP)

Organisatiestructuur voor de bescherming van persoonsgegevens

Global Privacy Office
 • Ontwikkelt strategieën, beleidslijnen en relevante processen om persoonsgegevens.
  te beschermen
 • Biedt juridisch advies en ondersteuning bij kwesties met betrekking tot persoonsgegevens
 • Onderzoekt en neemt maatregelen om beveiligingsproblemen met betrekking tot onze producten
  en diensten te voorkomen
 • Zorgt voor werknemerstrainingen met het oog op bewustmaking
Privacybescher
mingskantoren in bedrijfsdivisies
 • Voeren audits uit op vlak van de bescherming van persoonsgegevens en geven training
  aan bedrijfsdivisies
 • Reageren snel op problemen
Privacybesch
ermingskantoren in regionale kantoren
 • Voeren audits uit op vlak van de bescherming van persoonsgegevens en geven training
  aan de
  hoofdkantoren van de regio’s
 • Reageren snel op problemen
Privacy Steering Committee
 • Neemt besluiten over belangrijke beleidslijnen en beschermin
  gsmaatregelen in verband
  met de bescherming van persoonsgegevens
 • Deelt de agenda die door elke product- en bedrijfsdivisie is vastgesteld en bespreekt oplossingen

Privacy Legal Management
System (PLMS)

Om te voldoen aan de gerelateerde regelgeving voor persoonsgegevens, hanteren wij een Privacy Legal Management System (PLMS). In combinatie met het beheersysteem voor productonderzoek en -ontwikkeling en de levenscyclus van producten, onderzoekt het PLMS de veiligheidsrisico’s van de bescherming van persoonsgegevens in elke fase van de levenscyclus van de producten en diensten, van planning, ontwikkeling en gebruik tot stopzetting, en voorkomt het systeem risico’s op voorhand. Bovendien verstrekken wij regelmatig nieuwsupdates en referentiemateriaal, zodat werknemers op de hoogte blijven van de laatste trends op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

3 mannen en 2 vrouwen zitten aan een tafel in een kantoor en werken samen aan 2 laptops. 3 mannen en 2 vrouwen zitten aan een tafel in een kantoor en werken samen aan 2 laptops.

Training in bescherming
van persoonsgegevens

Alle werknemers, inclusief ons topmanagement, moeten elk jaar een verplichte training over de bescherming van persoonsgegevens volgen. Daarnaast bieden wij een gespecialiseerd offline trainingscurriculum voor werknemers die tijdens hun dagelijkse taken met persoonsgegevens in aanraking komen.

Het zijprofiel van een man die aan een bureau zit en een online opleidingsprogramma op een desktopcomputer afwerkt, met zijn hand op de computermuis. Het zijprofiel van een man die aan een bureau zit en een online opleidingsprogramma op een desktopcomputer afwerkt, met zijn hand op de computermuis.

Samsung Privacy Portal

Wij respecteren het recht van onze klanten om zelf keuzes te maken
over het gebruik van hun persoonlijke informatie.

In 2019 hebben wij het Samsung Privacy Portal gelanceerd, een speciale website met een uitgebreid overzicht van hoe wij persoonsgegevens beheren. Op deze website kunnen klanten de status controleren van apparaten en diensten die aan hun Samsung-account zijn gekoppeld en ons meest recente privacybeschermingsbeleid bekijken.

Een grafische illustratie van een smartphone met een vingerafdruk op het scherm, een tablet met een sleutelgat-symbool op het scherm en een laptop met een gebruikersprofiel en wachtwoord op het scherm. Boven de apparaten staan pictogrammen van een persoon, een winkelmandje, een locatiepin, een microfoon en een wolk. Een grafische illustratie van een smartphone met een vingerafdruk op het scherm, een tablet met een sleutelgat-symbool op het scherm en een laptop met een gebruikersprofiel en wachtwoord op het scherm. Boven de apparaten staan pictogrammen van een persoon, een winkelmandje, een locatiepin, een microfoon en een wolk.