Milieu

Milieu

PlanetFirst:
onze planeet is
onze prioriteit

PlanetFirst:
onze planeet is
onze prioriteit

Waardesysteem voor eco-beheer

Samsung Electronics legde in 1992, met de Samsung Environmental Declaration, de basis voor ecomanagement als filosofie voor de 21e eeuw. Sindsdien zijn we verder gegaan dan het louter passief naleven van milieuvoorschriften en -wetten. We hebben Ecomanagement in daden omgezet door onze klanten milieuvriendelijke oplossingen aan te bieden en de weg te wijzen naar een duurzame toekomst. Een gezond milieu is essentieel voor onze toekomst.

Filosofie

We dragen bij aan
het behoud van het
menselijk leven
en het wereldwijde
milieu door middel
van zakelijke praktijken
die mens en natuur
respecteren.

Visie

We bieden nieuwe
duurzame
ervaringen aan onze
klanten
klanten
van innovatieve
milieubewuste
producten en technologieën
en
leiden de
duurzame toekomst van de
mondiale samenleving.

Klimaatverandering bedreigt onze hele wereld. We zetten ons voortdurend in om emissies tot een minimum te beperken en meer gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Klimaatactie

Nu handelen voor een duurzame, koolstofarme toekomst

Een panoramisch uitzicht op een bergachtig groen bos aan de rand van een stilstaand meer. Een panoramisch uitzicht op een bergachtig groen bos aan de rand van een stilstaand meer.

Elektronica kan milieuvriendelijker worden gemaakt.
Bij Samsung Electronics houden we altijd rekening met het milieu bij het ontwikkelen van al onze producten, beginnend in de planningsfase.
We streven naar het gebruik van geavanceerde technologie die het leven gemakkelijker en milieuvriendelijker maakt.

Milieubewuste producten

Ontworpen voor een gezonde planeet

Een man zit aan een bureau met een laptop en smartphone. Hij schetst een ontwerp op papier met een potlood en kijkt lachend naar het computerscherm. Een man zit aan een bureau met een laptop en smartphone. Hij schetst een ontwerp op papier met een potlood en kijkt lachend naar het computerscherm.

Door middel van innovatieve technologie streven we ernaar om betere producten te maken met minder middelen, en manieren te vinden om afval en producten aan het einde van hun levensduur opnieuw te gebruiken.

Efficiënt gebruik van grondstoffen

Naar een circulaire economie:
onze instandhoudingsstrategieën

Een close-up van de handen van een persoon die binnenin een gedemonteerde smartphone met metalen pincet werkt. Een close-up van de handen van een persoon die binnenin een gedemonteerde smartphone met metalen pincet werkt.

We zetten ons in voor milieubehoud; op onze werklocaties en daarbuiten. Door allesomvattende oplossingen te vinden en preventieve maatregelen te nemen, zorgen we voor milieubewuste werklocaties. Daarnaast werken we buiten onze eigen locaties samen met lokale gemeenschappen om de biodiversiteit van het ecosysteem in stand te houden.

Milieubewuste werklocaties

Samenleven
met de natuur

Een vrouw zit op een fauteuil in een grote, luchtige kantoorruimte ingericht met planten en een weelderige muur voorzien van wijnstokken en groen. Een vrouw zit op een fauteuil in een grote, luchtige kantoorruimte ingericht met planten en een weelderige muur voorzien van wijnstokken en groen.

Onze inspanningen voor duurzaamheid worden geleid door sterke milieuprincipes

Milieugegevens

Voor meer informatie kunt u onze beleidsregels en richtlijnen downloaden

Tekst luidt "Milieugegevens: download ons beleid en onze richtlijnen voor meer informatie" op een blauwe achtergrond. Tekst luidt "Milieugegevens: download ons beleid en onze richtlijnen voor meer informatie" op een blauwe achtergrond.