Milieubewuste werklocaties

Milieubewuste werklocaties

Onze milieubewuste
werklocaties bestaan
in harmonie met de natuur

Onze milieubewuste werklocaties bestaan in harmonie met de natuur

Een vrouw zit op een fauteuil in een grote, luchtige kantoorruimte ingericht met planten en een weelderige muur voorzien van wijnstokken en groen. Een vrouw zit op een fauteuil in een grote, luchtige kantoorruimte ingericht met planten en een weelderige muur voorzien van wijnstokken en groen.

Alle werklocaties van Samsung Electronics hebben een certificatie gekregen voor een milieubeheer en passen als zodanig Ecomanagement toe. Maar onze inspanningen voor het milieu stoppen niet bij de grenzen van de werklocatie. Op al onze werklocaties identificeren we milieuproblemen en komen we met oplossingen. Door de oorzaak van het probleem te achterhalen en preventieve maatregelen te nemen voor het hele systeem van de werklocatie, zorgen we ervoor dat deze oplossingen niet slechts tijdelijk, te laat of niet voldoende zijn. Buiten de werklocaties werken we met veel enthousiasme samen met de plaatselijke gemeenschappen aan het behoud van de biodiversiteit om het ecosysteem in stand te houden.

We passen duurzaam milieubeheer toe op alle werklocaties

Om Ecomanagement te beoefenen, heeft Samsung Electronics werklocaties beheerd op basis van internationale milieubeheerstandaarden.

Een netjes verzorgde Samsung-werkplek met bomen, bloemen, struiken en grasvelden, tegen een helderblauwe hemel. Een netjes verzorgde Samsung-werkplek met bomen, bloemen, struiken en grasvelden, tegen een helderblauwe hemel.

KPI Milieubewuste werklocaties

Certificeringspercentage milieubeheersysteem

Achieved

100%

bereikt in
2019

* 36 wereldwijde productielocaties met ISO 14001- en OHSAS 18001-
certificeringen

We passen duurzaam milieubeheer toe op alle werklocaties

Om Ecomanagement te beoefenen, heeft Samsung Electronics werklocaties beheerd op basis van internationale milieubeheerstandaarden. Al onze vestigingen over de hele wereld hebben de ISO 14001-certificering voor milieubeheer van de International Organization for Standardization en de ISO 50001-certificering voor het energiebeheersysteem. Bedrijven die deze certificeringen hopen te behalen, moeten milieubewuste principes voor bedrijfsbeheer hebben, en niet te vergeten concrete milieudoelstellingen en actieplannen.

Bedrijven moeten een nauwgezette evaluatie doorstaan ​​van verschillende uitvoeringsmogelijkheden, zoals de mogelijkheid om middelen toe te wijzen voor het implementeren van een gedetailleerd actieplan en het vermogen om relevante taken efficiënt uit te voeren. Om de certificeringen te behouden, moeten bedrijven bovendien elk jaar een controleaudit krijgen en elke drie jaar een hercertificeringsaudit. Alle productielocaties van Samsung Electronics hebben al deze strenge certificeringsprocessen met succes doorstaan, maar in plaats van genoegen te nemen met de status quo, hebben we normen opgesteld die nog strenger zijn dan deze internationale certificeringsvereisten en beheren we onze werklocaties dienovereenkomstig. Daarnaast hebben we het Global EHS (Environment, Health & Safety) Center en het Global CS (Customer Satisfaction) Center onder directe leiding van de CEO om de organisatie systematisch en organisch te laten werken.

Verlaging van F-Gas voor
Samsung-locaties in Korea

Een staafdiagram met de geaccumuleerde F-gasreductiestatus van Samsung-locaties in Korea en een cirkeldiagram met de reductie van broeikasgasemissies in 2019. Geaccumuleerde F-gasreductiestatus (Eenheid: 10.000 ton CO2eq). 374 in 2016, 561 in 2017, 750 in 2018, 938 in 2019. Vermindering van broeikasgasemissies. Uitbreiding van het gebruik van hernieuwbare energie; 36%. Behandeling met verwerkte F-gassen; 35%. Introductie van energie-efficiënte faciliteiten; 12%. Verbetering van de efficiëntie van het productieproces; 9%. Verhoogde efficiëntie van de faciliteit; 7%. Andere; 0,4%. Optimalisatie verlichting; 0,1%. Een staafdiagram met de geaccumuleerde F-gasreductiestatus van Samsung-locaties in Korea en een cirkeldiagram met de reductie van broeikasgasemissies in 2019. Geaccumuleerde F-gasreductiestatus (Eenheid: 10.000 ton CO2eq). 374 in 2016, 561 in 2017, 750 in 2018, 938 in 2019. Vermindering van broeikasgasemissies. Uitbreiding van het gebruik van hernieuwbare energie; 36%. Behandeling met verwerkte F-gassen; 35%. Introductie van energie-efficiënte faciliteiten; 12%. Verbetering van de efficiëntie van het productieproces; 9%. Verhoogde efficiëntie van de faciliteit; 7%. Andere; 0,4%. Optimalisatie verlichting; 0,1%.

2019 Vermindering van GHG-uitstoot

Strikt beheer van chemische stoffen volgens de lokale wetgeving en interne regelgeving

Om mogelijke ongevallen als gevolg van het beheer van chemische stoffen te voorkomen, wordt elke fase, van aankoop tot verwijdering, systematisch beheerd. Onze werknemers die op elk van onze werklocaties met chemische stoffen omgaan, zijn verplicht vóór de aankoop een voorafgaande evaluatie van de chemische stof uit te voeren. We registreren en gebruiken chemische stoffen nadat is beoordeeld of ze geschikt zijn voor gebruik. Na gebruik wordt chemisch afval veilig verwijderd via afzonderlijke procedures voor de behandeling van chemisch afval.

Een schema van het 5-stappen-proces voor het beheer van chemische stoffen, Fase 1, Voorlopige evaluatie van chemische stoffen. Stap 1, Voorafgaande evaluatie van chemische stoffen. Verzoek van de betrokken afdeling, voorlopige evaluatie door deskundigen op basis van het veiligheidsinformatieblad (MSDS), de garantiebrieven voor de chemische stof en de bevestigingsbrieven (LOC). Beraadslaging over de resultaten van de evaluatie, met als resultaat goedkeuring voor gebruik of afkeuring. Beoordeling van het optimale beheersproces door analyse van de gevaarlijkheid en het gevaar voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid (EHS). Stap 2, Aankoop. Stap 2, Inventarissysteem. Stap 3, Magazijnregistratie (plaats van gebruik). Stap 4, Gebruik (voorraadbeheer). Stap 5, Verwijdering. Een schema van het 5-stappen-proces voor het beheer van chemische stoffen, Fase 1, Voorlopige evaluatie van chemische stoffen. Stap 1, Voorafgaande evaluatie van chemische stoffen. Verzoek van de betrokken afdeling, voorlopige evaluatie door deskundigen op basis van het veiligheidsinformatieblad (MSDS), de garantiebrieven voor de chemische stof en de bevestigingsbrieven (LOC). Beraadslaging over de resultaten van de evaluatie, met als resultaat goedkeuring voor gebruik of afkeuring. Beoordeling van het optimale beheersproces door analyse van de gevaarlijkheid en het gevaar voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid (EHS). Stap 2, Aankoop. Stap 2, Inventarissysteem. Stap 3, Magazijnregistratie (plaats van gebruik). Stap 4, Gebruik (voorraadbeheer). Stap 5, Verwijdering.

Om de aarde gezond te houden, ondersteunen we initiatieven voor het behoud van biodiversiteit

De leiding en de werknemers van Samsung Electronics nemen deel aan activiteiten om voor een gezond ecosysteem te zorgen. Samsung Electronics deelt de basisfilosofie achter activiteiten om de biodiversiteit te behouden, voert campagnes om het bewustzijn van het belang ervan te vergroten en moedigt actieve deelname van ons leiderschap en onze medewerkers aan.

Een close-up van een otter op een rivieroever. Een close-up van een otter op een rivieroever.

Beleid van Samsung Electronics inzake het behoud van biodiversiteit

Filosofie

Samsung Electronics erkent de voordelen en het belang van het ecosysteem en de biodiversiteit.
Om effecten die schadelijk zijn voor de biodiversiteit te minimaliseren, nemen we actief deel aan initiatieven voor het behoud van ecosystemen.

Actieplannen

 • Ervoor zorgen dat alle medewerkers
  het behoud van de biodiversiteit als
  een van de-belangrijkste waarden
  van Ecomanagement erkennen.

 • Beoordelen en analyseren
  van de impact van een product op het ecosysteem en de biodiversiteit tijdens zijn levenscyclus en ernaar streven eventuele negatieve effecten tot een minimum te beperken.

 • Prioriteit geven aan regio’s
  met een hoge biodiversiteitswaarde
  op alle werklocaties in Zuid-Korea en
  in het buitenland, en activiteiten ondernemen voor het behoud van de
  biodiversiteit die voldoen aan de
  lokale behoeften.

 • Voortdurend communiceren met
  werknemers, lokale gemeenschappen, NGO’s en andere belanghebbenden
  en bijdragen aan het verbeteren van de
  inspanningen voor het behoud van de
  biodiversiteit van lokale gemeenschappen.

Bescherming van de leefgebieden van bedreigde diersoorten

We hebben bedreigde diersoorten en hun leefgebieden geïdentificeerd in regio's waar onze productielocaties zich bevinden, en we voeren campagnes voor het behoud van de biodiversiteit met relevante organisaties, waaronder lokale gemeenschappen, openbare instellingen en de academische wereld.

Endangered species near worksites in Korea

 • Suwon City

  • Amphibians

   1

 • Yongin City

  • Amphibians

   2

  • Insects

   1

 • Hwaseong City

  • Birds

   12

  • Amphibians

   2

  • Insects

   1

  • Plants

   2

 • Asan City

  • Birds

   5

  • Amphibians

   2

  • other

   1

 • Gwangju City

  • Mammals

   2

  • Birds

   1

  • Fish

   1

  • Insects

   1

  • Plants

   2

 • Gumi City

  • Mammals

   1

  • Birds

   1

  • Fish

   1

  • Insects

   1

  • Plants

   2

  • Other

   1

Behoud van witnekkraanvogels - Het herstel van Jaepyeong
(Jaedurumi + Haepyeong Wetlands)

In 2013 tekende de werklocatie van Samsung Electronics in Gumi, in de provincie Gyeongsangbuk-do, als eerste in Korea een partnerschap voor het behoud van biodiversiteit met de centrale en lokale overheden en universiteiten. Sindsdien ondersteunen we de kunstmatige inseminatie van twee paar bedreigde witnekkraanvogels (Koreaans natuurmonument nr. 203) die vanuit Nederland werden ingevoerd. In april 2016 heeft het Bird Ecological Environment Research Institute de vogels succesvol kunnen kweken. Dit zal helpen om het ecosysteem van de Haepyeong Wetlands, een habitat voor trekvogels, te herstellen en levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit.

Behoud van kustzandduinen

Op onze Onyang-werklocatie in de provincie Chungcheongnam-do werken we sinds 2008 samen met het Geum River Basin Environmental Office om de zandduinen aan de kust te behouden, waar twee bedreigde diersoorten leven, de Chinese zilverreiger en de Mongoolse Racerunner. Momenteel ondersteunen we in Boyreong City activiteiten zoals het schoonmaken van de oceaan, het verwijderen van invasieve uitheemse planten en het beschermen van de zandduin van Sohwang, terwijl we in Asan de aanleg van zilvergras-habitats ondersteunen.

Uitroeiing van buitenlandse vissoorten / planten

Onze werklocaties Giheung en Hwaseong in de provincie Gyeonggi-do voeren elk jaar activiteiten uit voor het behoud van ecosystemen in de Osan- en Woncheonri-rivierstromen, waarbij ze uitheemse soorten uitroeien, de wilde dieren voeren en campagnes lanceren om het milieu te beschermen.