Duurzame toeleveringsketen

Duurzame toeleveringsketen

Wij zorgen ervoor dat onze
materialen op ethische en
verantwoorde wijze worden
ingekocht

Wij zorgen ervoor dat onze materialen op ethische en verantwoorde wijze worden ingekocht

Wij ondersteunen onze leveranciers om een sterkere concurrentiepositie op te bouwen
en zo een gezond zakelijk ecosysteem en een duurzame toeleveringsketen tot stand te brengen

Wij ondersteunen onze leveranciers om een sterkere concurrentiepositie op te bouwen en zo een gezond zakelijk ecosysteem en een duurzame toeleveringsketen tot stand te brengen

Een close-up van de handen van een groep mensen waarvan de palmen bovenop elkaar zijn gestapeld in een coöperatief gebaar. Een close-up van de handen van een groep mensen waarvan de palmen bovenop elkaar zijn gestapeld in een coöperatief gebaar.

In samenwerking met onze leveranciers over de hele wereld werken wij voortdurend aan een duurzaam zakelijk ecosysteem op basis van een filosofie van eerlijkheid, openheid en gezamenlijke bloei.
Wij helpen onze leveranciers om de wereldwijde wetten en normen na te leven en hun verantwoordelijkheden op sociaal en milieugebied na te komen. Wij hanteren ook een risicobeheersysteem
om schendingen van de mensenrechten en milieueffecten van het mijnbouwproces in risicogebieden in te beperken.

Beheersstrategie voor de toeleveringsketen

Economie

We waarborgen een integrale competitiviteit als het gaat om kosten, leveringen, kwaliteit, technologie en human resources om de synergie, snelheid en efficiëntie van onze leveranciers te vergroten en een zakelijk ecosysteem te creëren dat duurzame groei mogelijk maakt.

Een pictogram van een staafdiagram met een pijl erboven om de economische groei te illustreren. Een pictogram van een staafdiagram met een pijl erboven om de economische groei te illustreren.

Sociaal

We verwachten dat de internationale standaarden en regelgeving op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, ethiek en problematiek omtrent mineralen in conflictgebieden worden nageleefd, om een open en transparant systeem voor managementsverantwoording op te bouwen waarbij alle belanghebbenden van de toeleveringsketen betrokken zijn.

Een icoon van een wereldbol om sociaal beheer te illustreren. Een icoon van een wereldbol om sociaal beheer te illustreren.

Milieu

We werken uitsluitend samen met leveranciers met Eco-Partner-certificering, zodat we de milieu-impact van hun onderdelen, ruwe grondstoffen en productieproces kunnen evalueren en beheersen.

Een icoon van een klein blad op een stengel om milieubeheer te illustreren. Een icoon van een klein blad op een stengel om milieubeheer te illustreren.
 • Leveranciersoperaties

 • Samenwerking met
  partners

 • Arbeidsomstandigheden
  bij leveranciers

 • Beleid rond
  conflictmineralen

Leveranciersoperaties

Bij Samsung Electronics streven we naar strategische partnerschappen met vooraanstaande leveranciers. Hieraan ligt wederzijds vertrouwen ten grondslag. Daarom verloopt ons leveranciersregistratiesysteem voor nieuwe leveranciers volgens een eerlijk en transparant proces. Bovendien voeren we jaarlijkse beoordelingen uit om de concurrentiepositie van onze leveranciers te verbeteren en de relevante risico's te beperken. Eender welk bedrijf dat haar gedifferentieerde technologische capaciteiten onder de aandacht wil brengen en in zee wenst te gaan met Samsung mag steeds zijn nieuwe businessvoorstellen posten op ons aanbestedingsportaal (www.secbuy.com). Ons International Procurement Center (IPC) fungeert als bemiddelingscentrum en brengt ons in contact met uitmuntende leveranciers overal ter wereld in regio's die van strategisch belang zijn.

Een Koreaanse man en een blanke man die een kostuum dragen, staan buiten en schudden de handen. De blanke man houdt een aktetas vast in de andere hand. Een Koreaanse man en een blanke man die een kostuum dragen, staan buiten en schudden de handen. De blanke man houdt een aktetas vast in de andere hand.

Vereisten voor de registratie van nieuwe leveranciers

 • Milieu en veiligheid

  Leveranciers opdragen om te voldoen aan de criteria in 22 artikelen over o.a. veiligheid op de werkvloer, brandveiligheid en blusmaterialen, gezondheid op de werkvloer, gevaarlijke stoffen en milieuvriendelijke gebouwen. Negen verplichte compliancefactoren: brandveiligheid en blusmaterialen, gevaarlijke stoffen en afval, riool- en afvalwaterfaciliteiten, enz.

 • Arbeidsrechten

  Leveranciers opdragen om te voldoen aan de criteria in 20 artikelen, waaronder vrijwilligerswerk, naleving van voorschriften over werkuren en verbod op discriminatie.
  Drie verplichte compliancefactoren: verbod op
  kinderarbeid, garantie van minimumloon en verbod op onmenselijke behandeling.

 • Eco-Partner

  Milieubeleid van producten, opleiding en training en het gebruik van gevaarlijke stoffen controleren. Uitsluitend zakendoen met leveranciers met Eco-Partner certificering.

Jaarlijks evaluatieproces en -criteria voor leveranciers

 • 01

  Zelfevaluatie het
  hele jaar door

  Leveranciers voeren een
  zelfevaluatie uit op basis
  van de evaluatiepunten
  die verband die verband
  concurrentiepositie en
  duurzaamheid van het bedrijf.

 • 02

  Zelfverbetering

  Leveranciers stellen zelfstandig de benodigde
  verbeteringen vast en voeren deze uit.
  Samsung
  bewaakt risico's en geeft feedback

 • 03

  Beoordeling

  Leveranciers worden aan het eind van elk jaar
  op de hoogte gesteld
  van hun definitieve beoordelingsresultaten

 • 04

  Opvolgingsbeheer

  Leveranciers ontwikkelen en implementeren verbeteringsplannen,
  waarbij Samsung
  ondersteuning biedt

Evaluatiepunten voor de concurrentiepositie van de onderneming

 • Technologie

  Eigendom van
  technologieoctrooien en
  O&O-investeringen

 • Kwaliteit

  Faalpercentages en
  certificering van
  kwaliteitsbeheersystemen

 • Reactiesnelheid

  Betrokkenheid bij onze
  beleidslijnen en activiteiten
  voor innovatie

 • Levering

  Tijdige levering en
  tijdige verzending

 • Kosten

  Toename van de
  transactiewaarde en
  concurrentievermogen op
  het gebied van kosten

Evaluatiepunten voor duurzaamheid

 • EHS

  Veiligheid op de werkplek
  en internationale
  certificering

 • Financieel

  Kredietwaardigheid en
  schuldratio

 • Wetgeving (sociaal)

  Arbeids- en mensenrechten op de werkplek en bestrijding van corruptie

Onze partners ondersteunen om het beste uit z ichzelf te halen

Om trouw te zijn aan onze bedrijfsfilosofie dat 'de concurrentiepositie van Samsung Electronics te danken is aan de concurrentiepositie van onze leveranciers',
breiden we onze win-winbeleidsinitiatieven steeds verder uit. Daarbij betrekken we zowel binnenlandse als buitenlandse leveranciers. We beschikken over een breed
gamma aan programma's om financiering, opleiding en innovatie te ondersteunen, zodat onze leveranciers de internationale concurrentie het hoofd kunnen bieden.

 • KRW

  974

  miljard

  Investeringen in het
  Win-Win Cooperation
  Fund

  Financiering

  Fondsen oprichten ter waarde van KRW 1 biljoen bij
  commerciële banken

 • 16,756

  mensen

  Deelnemers aan
  leverancierstraining

  Vaardigheden van werknemers vergroten

  Opleidingen over leiderschap, vakkennis, internationaal zakendoen en
  andere onderwerpen via onze trainingsfaciliteit, exclusief voor leveranciers

 • 375

  bedrijven

  Leveranciers die Smart Factory-ondersteuning
  hebben ontvangen

  Innovatie initiatieven

  1.000 leveranciers en kleine en middelgrote
  ondernemingen zonder zakenrelaties met Samsung in het
  hele land helpen hun productiecapaciteit te verbeteren

[Resultaten van onze belangrijkste win-winprogramma's in 2020]

We helpen onze rechtstreekse en tweedelijnsleveranciers om hun klachten kenbaar te maken via ons directe telefoonnummer (+82-80-200-3300), via e-mail ssvoc@samsung.com), via een online meldsysteem ( op het leveranciersportaal (www.secbuy.com), via leveranciersconsulten ter plaatse en via diverse uitwisselingsbijeenkomsten.

Gedragscode en gids voor leveranciers

Wij stemmen onze gedragscode voor leveranciers af op die van de RBA en melden updates aan onze leveranciers. Wij stellen ook een gids ter beschikking om hen te helpen de gedragscode na te leven en het nalevingsbeheer in de praktijk te brengen.

Een veilige werkplek voor iedereen scheppen

Wij controleren regelmatig al onze leveranciers in overeenstemming met de verificatienormen van de RBA (Responsible Business Alliance) om problemen op te sporen en de nodige verbeteringen aan te brengen. Hoewel wij onze rechtstreekse leveranciers aanmoedigen om een veilige werkplek te creëren, strekt dit engagement voor veiligheid op de werkplek zich via de rechtstreekse leveranciers uit tot onze tweedelijnsleveranciers.

Zelfevaluatie

Jaarlijkse zelfevaluatie van alle rechtstreekse leveranciers aan de hand van een checklist op basis van 85 RBA-criteria

Audits ter plaatse

Audits ter plaatse bij leveranciers met een hoog risico om
verbeterpunten vast te stellen.

Leveranciers met een hoog risico: hoge impact
op basis van bedrijfsvolume of afhankelijkheid,
gevestigd in een geopolitiek gebied met een hoog risico,
lage score bi zelfbeoordeling of
betrokken bij een beschuldiging

Uitgevoerd door onafhankelijk
toegewijd auditpersoneel, onder leiding van
RBA-gecertificeerde auditors

Vierkantswortel van het totale
aantal werknemers van de leveranciers die zijn bevraagd

Audits door derde partijen

RBA-gecertificeerde externe auditbedrijven
selecteren willekeurig leveranciers en
voeren initiële audits uit op basis van
RBA-criteria

Alleen de selectie van het doelwit
aankondigen en het
specifieke tijdschema niet delen om
accuratere audits te garanderen sinds 2015

Onmiddellijk actie ondernemen voor
taken die onmiddellijk kunnen
worden aangepakt. Resultaten geverifieerd via afsluitende audits

Onze leveranciers

Verantwoorde inkoop van mineralen

Het mineraalbeheersysteem van Samsung Electronics is gebaseerd op de zorgvuldigheidsrichtlijnen van OESO voor verantwoorde productieketens voor mineralen uit conflictgebieden en risicogebieden. We beheren de smelterijen in onze productieketen via de leveranciers waarmee we werken. We delen ons overzicht van smelterijen actief met verschillende belanghebbenden, waaronder onze klanten. Daarnaast stimuleren we leveranciers om samen te werken met smelterijen die zijn gecertificeerd door het RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) en eisen we van niet-gecertificeerde smelterijen in onze toeleveringsketen dat zij zich laten certificeren door het RMAP. In het Rapport rond verantwoorde delfstoffen, dat onder meer een lijst van smelterijen bevat, wordt uiteengezet welke inspanningen Samsung Electronics levert om de negatieve sociale en milieueffecten van mijnbouwactiviteiten, die vatbaar zijn voor schending van de mensenrechten en vernietiging van het milieu, tot een minimum te beperken.

Het zorgvuldigheidsproces voor mineralen van Samsung Electronics op basis van de zorgvuldigheidsrichtlijnen van de OESO

Een close-up van iemands handen met dikke handschoenen aan, die een kleine stapel grijsgekleurde ruwe mineralen vasthoudt. Een close-up van iemands handen met dikke handschoenen aan, die een kleine stapel grijsgekleurde ruwe mineralen vasthoudt.
 • Rapport verantwoorde delfstoffen van Samsung Electronics
  1.2 MB

Lijst van smelterijen en raffinaderijen

(As of the end of Dec., 2020)

Certificering
voltooid
Certificering
in behandeling
Totaal
Tantaal
(Ta)
38 - 38
Tin
(Sn)
53 - 53
Wolfraam
(W)
42 - 42
Goud
(Au)
107 - 107
※ Kobalt
(Co)
- - 27