Kim, Ki Nam

Това изображение е профилна снимка на Ki Nam Kim, CEO, Samsung Electronics.

ㆍВицепрезидент & CEO [2018~настоящем]
ㆍВицепрезидент & Директор, решения за устройства
ㆍПрезидент & CEO [2018]
ㆍПрезидент & Директор, решения за устройства [2017~2018]
ㆍПрезидент и Ръководител, Semiconductor Business [2014 г.-2017 г.]
ㆍПрезидент и Ръководител, Memory Business [2013 г.-2014 г.]
ㆍГлавен изпълнителен директор, Samsung Display Co., Ltd. [2012 г.-2013 г.]
ㆍПрезидент и Ръководител, Samsung Advanced Institute of Technology [2010 г.-2012 г.]

Това изображение е профилна снимка на Ki Nam Kim, CEO, Samsung Electronics.

Kim, Hyun Suk

Това изображение е профилна снимка на Hyun Suk Kim, CEO, Samsung Electronics.

ㆍПрезидент и Главен изпълнителен директор [2018 г.-до момента]
ㆍПрезидент и Ръководител, Consumer Electronics [2017 г.-до момента]
ㆍРъководител, Visual Display Business [2011 г.-2017 г.]
ㆍРъководител, Product Strategy Team, Visual Display Business [2011 г.-2011 г.]
ㆍРъководител, R&D Team, Visual Display Business [2009 г.-2011 г.]

Това изображение е профилна снимка на Hyun Suk Kim, CEO, Samsung Electronics.

Koh, Dong Jin

Това изображение е профилна снимка на Dong Jin Koh, CEO, Samsung Electronics.

ㆍПрезидент и Главен изпълнителен директор [2018 г.-до момента]
ㆍПрезидент и Ръководител, IT & Mobile Communications [2017 г.-до момента]
ㆍПрезидент и Ръководител, Mobile Communications Business [2015 г.-до момента]
ㆍРъководител, Научноизследователска и развойна дейност в областта на мобилните комуникации, Mobile Communications Business [2014 г.-2015 г.]
ㆍРъководител, Екип за стратегически технологии, Mobile Communications Business [2011 г.-2014 г.]
ㆍРъководител, Development Management Team, Mobile Communications Business [2007 г.-2011 г.]

Това изображение е профилна снимка на Dong Jin Koh, CEO, Samsung Electronics.