Заетост и общност

Вяра в обществото

Осигуряване на професионално обучение и инфраструктура за едно по-добро бъдеще

 

Нанум село

Целта ни е да противодействаме на причините за бедността и да положим основите за икономическа независимост, като осигуряваме цялостната инфраструктура, необходима за основен поминък в региони с ниски доходи и непривилегировани региони. Програмата не само подобрява социалната инфраструктура чрез сътрудничество с местните власти, но също така насърчава служителите ни да се ангажират активно в развитието на отделните общности.

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

През 2017 г. ние подкрепихме 41 села с повече от 65 000 жители в 4 държави

Обръщаме внимание на причините за бедността и поставяме основите за икономическа независимост, като предоставяме цялостната инфраструктура, необходима за базовите нужди в непривилегированите райони с ниски доходи.

 

Цифрово село в Африка

Нанум село в Африка, наречено Цифрово село, осигурява цялостната инфраструктура, необходима за основен поминък в региони с ниски доходи и непривилегировани региони.
То осигурява инфраструктура като училища и мобилни здравни центрове в отдалечени области и се захранва от генератор на слънчева енергия.

Това изображение показва информационна графика за цифрово село в Африка в корпоративна социална отговорност>нанум село
 • Захранвано от слънчева енергия интернет училище

  Използване на слънчеви панели, възможност за работа навсякъде, стига да има слънчева светлина

 • Слънчев фенер

  Осигуряване на захранвани със слънчева енергия LED светлини за подобряване на условията на живот в общността

 • Мобилен здравен център

  Елиминиране на икономическите и географски бариери пред здравеопазването чрез дистанционно контролирано устройство в превозното средство

 • Дистанционен медицински център

  Дистанционни сървъри за съхраняване на пациентска информация и споделяне/управление с болницата онлайн

 • Генератор на слънчева енергия

  Енергия с възможност за презареждане и съхранение чрез слънчеви панели

Това изображение показва информационна графика за цифрово село в Африка в корпоративна социална отговорност>нанум село
 • Захранвано от слънчева енергия интернет училище

  Използване на слънчеви панели, възможност за работа навсякъде, стига да има слънчева светлина

 • Слънчев фенер

  Осигуряване на захранвани със слънчева енергия LED светлини за подобряване на условията на живот в общността

 • Мобилен здравен център

  Елиминиране на икономическите и географски бариери пред здравеопазването чрез дистанционно контролирано устройство в превозното средство

Това изображение показва информационна графика за цифрово село в Африка в корпоративна социална отговорност>нанум село
 • Дистанционен медицински център

  Дистанционни сървъри за съхраняване на пациентска информация и споделяне/управление с болницата онлайн

 • Генератор на слънчева енергия

  Енергия с възможност за презареждане и съхранение чрез слънчеви панели

Посети редакцията на Samsung Electronics за още истории