Стратегия

С вяра в потенциала

Създаваме по-светло бъдеще с твоя неограничен потенциал

 
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

Нашият подход

Тази информационна графика показва концепцията на нашия подход към корпоративната социална отговорност.
  • Насочен към хората
  • Иновативен
  • Фундаментален
  • Проактивен
Тази информационна графика показва концепцията на нашия подход към корпоративната социална отговорност.
  • Насочен към хората
  • Иновативен
Тази информационна графика показва концепцията на нашия подход към корпоративната социална отговорност.
  • Фундаментален
  • Проактивен

Нашите области на фокусиране

Целта ни е да създаваме положителна промяна чрез програмите ни за корпоративна социална отговорност, базирани на нуждите на глобалното общество и отговарящи на основните ни компетенции като водеща технологична компания в глобален мащаб.

 

Образование

Ние помагаме на ученици от целия свят да получат достъп до по-добро образование, като създаване възможности за учене чрез ИТ технологии.

  Смарт училище   Решения за утрешния ден
 

Заетост и общност

Ние подкрепяме професионалното обучение за млади хора, което да ги подготвя за значима работа и по-добро бъдеще.

  Технологичен институт   Нанум село
 

Здраве и медицина

Ние помагаме на хората да живеят по-здравословен живот, като предлагаме технологичния си опит за осигуряване на по-добър достъп до решения и услуги за здравеопазване.

  Стимулиране на грижата