Разнообразие и приобщаване

Разнообразие и растеж

Ние създаваме бъдещето чрез насърчаване на култура на разнообразието за стимулиране на устойчив растеж.

 

В кухнята на Samsung

Именно защото сме различни, всеки от нас е специален.
Приемането на разнообразието носи със себе си различен опит и гледни точки, които ни помагат да изградим едно по-добро бъдеще.

 
Тази графика от 4 части показва. Първата: 42% към края на 2014 година, 46% към края на 2015 година, 44% към края на 2014 година в графиката за общо между 2014 и 2016 година. Втората: 17,0% към края на 2014 година, 17,1% към края на 2015 година, 17,4% към края на 2016 година в графиката за инженери жени в технологични отдели между 2014 и 2016 година. Третата: 30,0% към края на 2014 година, 29,4% към края на 2015 година, 29,1% към края на 2016 година в графиката за продавачи жени в отделите за продажби между 2014 и 2016 година. Четвъртата: 4,2% към края на 2014 година, 5,0% към края на 2015 година, 6,3% към края на 2016 година в графиката за жени лидери на ръководни позиции между 2014 и 2016 година.

В кухнята на Samsung
ГРС в Samsung(Групи за ресурси за служители)

Всички наши служители имат уникална стойност и таланти, и ние вярваме, че насърчаването на това разнообразие е изключително важно за продължаващите иновации.
Разнообразни групи за създаване на мрежа от контакти се създават, за да могат служителите да се свързват в интерес на подобряване на професионалното им развитие и създаване на по-приобщаваща култура.

Образование

Ние осигуряваме средства на нашите хора да управляват разнообразието, като повишаваме информираността, преформулираме начините на мислене и прилагаме на практика приобщаването.

Обучение и развитие

Ние осигуряваме средства на нашите хора в цялата организация да управляват ефективно разнообразието и насърчаваме приобщаваща култура, която създава бизнес стойност.

ГРС в Samsung - групи за ресурси за служители
Стремим се да определяме и удовлетворяваме неосъзнатите пориви.
<h3>информационна графика за разнообразието и приобщаването в раздел образование.</h3> <ul> <li>Първата: Подробностите за лично ниво гласят „Научаване повече за себе си и за другите“.</li> <li>Втората: Подробностите за ниво лидер гласят „Водене по пътя“. Последната: Подробностите за ниво екип гласят „Развиване на разнообразни и приобщаващи взаимоотношения“.</li> <li>Последната: Подробностите за ниво екип гласят „Развиване на разнообразни и приобщаващи взаимоотношения“.</li> </ul>