Всяка година Samsung Electronics задава стратегии и цели за Еко управление. Ние разкриваме прозрачно и подробно нашите инициативи за Еко управление, включително емисии на парникови газове, информация за екологични продукти, екологични CSR дейности и програми за комуникация със заинтересованите страни. Освен това предлагаме редица канали за комуникация, чрез които ангажираните страни могат бързо да намерят желаната информация и да я разберат лесно. Разделът „Околна среда“ на Samsung.com е друг начин, по който комуникираме с различни специалисти на базата на методология (materiality analysis), която задава приоритети, свързани с проблемите на околната среда и устойчивото развитие.

Ние провеждаме кампании, популяризиращи важността на околната среда

От образование за околната среда за бъдещите поколения до дейности с участие на потребителите – Samsung Electronics провежда разнообразни екологични кампании, за да повиши осведомеността сред обществото за важността на околната среда и за постигане на по-широк консенсус.

През 2017 г. представителната екологична образователна кампания на Samsung „Училище „Планетата първо”” (“First Planet School”), започнала през 2012 г., прерасна в онлайн кампанията „Зелено предизвикателство” („Green Challenge”). „Зелено предизвикателство”, в коeто могат да участват ученици от началните училища в цяла Южна Корея, насърчава децата да извършват ежедневни дейности за опазване на планетата ни чрез различни екологични мисии. Като продължава да провежда екологичната образователна кампания за бъдещите поколения, Samsung ще помогне на нашите деца по-добре да разберат важността от опазване и съхраняване на околната среда.

Снимка на деца, участващи в зелено училище „Планетата първо” (“PlanetFirst”)

За трета поредна година Samsung Electronics America спонсорира предизвикателството в партньорство с Клуба на момчетата и момичетата на Америка (BCGA) и програмата „ENERGY STAR” (Енергийна звезда) на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, за да повиши информираността относно енергийната ефективност и екологичните проблеми и да позволи на младите хора да предприемат лесни действия за опазване на климата. През 2017 г. участие взеха 162 клуба в САЩ (увеличение от 8% спрямо 2016 г.), а деца на възраст 11-13 год. участваха в 1499 екологични състезания.

Снимка на младежи, участващи в състезанието „Климатично предизвикателство за супезвезди” (Climate Superstars Challenge) в Северна Америка

„Сподели светлината – момент тъмнина ще създаде лъч надежда за други хора и за нашата планета.”

На 21 март 2018 г., комплексът на Samsung в Сувон, заедно с още 44 производствени и търговски клона на компанията, участваха в кампанията „Изгаси осветлението в глобалното село” („Global Village Lights Off”), за да се присъединят към усилията за намаляване на парниковите газове и да споделят светлината на надеждата с региони, изправени през недостиг на електричество.

Със средствата, спестени от кампанията, и дарения от служителите ние изработихме 1000 светодиодни соларни комплекта. Комплектите бяха изработени от служители на Samsung
и дарени на хората от остров Мактан във Филипините и Фитсанулок в Тайланд,
за да могат жителите на селата и студентите да разполагат с удобно осветление през нощта.

Снимка на работни обекти в Южна Корея, включили се в инициативата „Изгаси осветлението”

Ние се ангажираме активно в глобални инициативи

В целия свят се стартират инициативи в търсене на устойчиво развитие сред резките промени на нашата Земя и околна среда. Samsung Electronics се присъединява към такива движения и се ангажира да защитава разнообразните ценности, които те изповядват. Някои от инициативите, в които участваме:

Изображение с лого на CDP, RBA и CEM

Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP събира и разкрива информация за дейностите на компания по отношение на климатичните промени. Samsung Electronics е отличена за своето разкриване на информация за действията си в отговор на климатичните промени, като получава най-висока оценка – Leadership A (Лидерство А), седем последователни години от 2010 до 2016 г.

Responsible Business Alliance (RBA)
Като член на RBA, Samsung Electronics спазва Кодекса на поведение на RBA и нейните стандарти по отношение на околната среда, здравеопазването и безопасността, и труда като част от управлението на нашите работни обекти и доставчици. Всички доставчици, които работят със Samsung Electronics редовно следят своите практики съгласно критериите на RBA, за да идентифицират проблеми и да ги разрешават.

Clean Energy Ministerial (CEM)
Като един от основателите на Clean Energy Ministerial – глобален форум за популяризиране на политики и споделяне на най-добри практики за ускоряване на глобалното преминаване към чиста енергия, Samsung е поела ангажимент за намалява на интензивността на емисиите на парникови газове (нормализирани по продажби) от съоръженията ни в глобален мащаб със 70 процента спрямо нивото от 2008 година и да запази сертифицирането си по ISO 50001 за всички производствени обекти в глобален мащаб.

Никой глас не е твърде малък, за да се застъпи за околната среда.
Моля, свържете се с нас по имейл (eco.sec@samsung.com) с всякакви въпроси или коментари за екологичните политики на Samsung Electronics.

Снимка на използван смартфон на Samsung Electronics