Екологичносъобразни продукти

Нашите екологичносъобразни продукти помагат за една здрава планета

Ключово визуално изображение за страницата „Екологичносъобразни продукти“

Samsung Electronics отдава най-висок приоритет на околната среда – от момента на стартиране на планирането на продукта до крайното му изхвърляне. Нашият Eco-design Process, възприет през 2004 година, анализира цялостно потенциалното въздействие върху околната среда на даден продукт. Ние правим всичко възможно, за да правим продуктите си както функционални, така и екологичносъобразни – от пестене на ресурси и създаване на нови, иновативни продукти до подсигуряване на лесното им рециклиране при излизането им от употреба. Затова нашите продукти са признати в целия свят като екологичносъобразни.

Видеоклип за екологичносъобразните продукти на Samsung Electronics

2020 г. KPI: Разработване на екологичносъобразни продукти

Разработване на екологичносъобразни продукти

Тази информационна графика съдържа 2020 г. KPI: Еко управление. Целта е да постигане на над 90% дял на разработването на екологичносъобразни продукти.

Подобряване на енергийната ефективност на продуктите

Тази информационна графика съдържа 2020 г. KPI: Еко управление. Целевия процент енергоспестяване е 65%.

Eco-design Process взима предвид въздействието на даден продукт върху околната среда, започвайки от етапа на дизайн на продукта

Eco-design Process е метод на екологично оценяване, използван по време на етапа на планиране на продукта. Ние разглеждаме цялостно въздействие на даден продукт върху околната среда на всеки етап – от дизайн на продукта до логистика, разпространение и връщане. Чрез този процес ние идентифицираме конкретните характеристики на даден продукт в съответствие с екологичносъобразни практики, като например използването на минимално количество ресурси в производството, елиминиране на ненужните опаковки, ефикасно разпространение и ефективно рециклиране на продукти при излизането им от употреба.
По отношение на хладилниците Eco-design Process ни помогна да заменим изтъняваща озоновия слой субстанция с екологичносъобразен хладилен агент. Освен това постихнахме технологичен напредък чрез използването на компресор, който свежда до минимум загубите на енергия, като бързо осигурява единствено достатъчно количество охладен въздух, за да поддържа храната свежа. По тези начини Eco-design Process дава възможност на Samsung Electronics да предлага продукти, които отчитат въздействието върху околната среда и същевременно улесняват живота.

Приложение на процеси за екологичен дизайн (Eco Design Processes) в Galaxy Note 8 и QLED телевизорите

Иновациите в Galaxy Note8 изцяло промениха функционалността на смартфоните. А иновациите по отношение на екологичността на продукта не бяха изключение. Galaxy Note 8 е създаден с подобрени екологични характеристики, тъй като е съобразен с нашия процес за екологичен дизайн, който не само отговаря на екологичните стандарти на различните държави, но и взема под внимание потенциалния ефект върху околната среда отвъд регулаторните изисквания. QLED телевизорите на Samsung използват технология с квантови точки без кадмий, надхвърляща техническите ограничения на конвенционалните технологии с квантови точки, чиято ефективност налага използването на кадмий. В резултат от тези усилия Galaxy Note 8 получи Златен рейтинг от Инструмента за оценяване на въздействието на електронните продукти върху околната среда (EPEAT), a QLED телевизорите получиха Наградата за иновативност в устойчивото управление на материалите на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (US EPA) през януари 2017 г.

Това е свързано с екологичния смартфон Galaxy S8. В средата е снимка отпред и отзад на Galaxy S8. До снимката са показани данни за екологичните технологии. По-долу са подробностите. Първо, използвани са рециклирани пластмаси – 20% в зареждащия калъф (PC) и 30% във вътрешната поставка (PS+PET). Второ, 50% от кутията на уреда (по отношение на теглото) са съставени от рециклирана хартия. Трето, за печат са използвани мастила на растителна основа, като например мастило от соево масло без разтворители. Четвърто, намалено е използването на потенциално вредни за околната среда субстанции, като например PVC, антимон, бромирани и хлорирани забавители на горенето. Пето, енергийната ефективност на зарядното устройство е подобрена: високоскоростно зарядно устройство (5 V/2 A, 9 V/1,67 A) с 0,02 мощност в режим на готовност. Енергийната ефективност на зарядното устройство е 86%. При батерията с капацитет 3500 mAh са използвани технологии ultra power-saving mode и adaptive fast charging заради ниската консумация на енергия. Накрая, Galaxy S8 постигна успешно сертификати за екологичносъобразност, като например Carbon Trust във Великобритания, Vitality Leaf в Русия, Sele Colibri в Бразилия, UL и EPEAT в САЩ и FSC-сертифицирана хартия.
Това е свързано с екологичния смартфон Galaxy S8. В средата е снимка отпред и отзад на Galaxy S8. До снимката са показани данни за екологичните технологии. По-долу са подробностите. Първо, използвани са рециклирани пластмаси – 20% в зареждащия калъф (PC) и 30% във вътрешната поставка (PS+PET). Второ, 50% от кутията на уреда (по отношение на теглото) са съставени от рециклирана хартия. Трето, за печат са използвани мастила на растителна основа, като например мастило от соево масло без разтворители. Четвърто, намалено е използването на потенциално вредни за околната среда субстанции, като например PVC, антимон, бромирани и хлорирани забавители на горенето. Пето, енергийната ефективност на зарядното устройство е подобрена: високоскоростно зарядно устройство (5 V/2 A, 9 V/1,67 A) с 0,02 мощност в режим на готовност. Енергийната ефективност на зарядното устройство е 86%. При батерията с капацитет 3500 mAh са използвани технологии ultra power-saving mode и adaptive fast charging заради ниската консумация на енергия. Накрая, Galaxy S8 постигна успешно сертификати за екологичносъобразност, като например Carbon Trust във Великобритания, Vitality Leaf в Русия, Sele Colibri в Бразилия, UL и EPEAT в САЩ и FSC-сертифицирана хартия.
Оценявания на въздействието върху околната среда на основни продукти

Samsung Electronics извършва оценявания на въздействието върху околната среда на основни продукти, като прилага стриктни международно одобрени стандарти за сертифициране. Ние възприемаме критерии за оценяване от сертифицирането „Eco-Label“ на правителството на Южна Корея, Инструмента за оценяване на въздействието на електронни продукти върху околната среда (EPEAT) на САЩ и стандартите за сертифициране на устойчиво развитие на Асоциацията на производителите на домакински уреди (AHAM) на САЩ.
Като част от нашата отдаденост на екологичносъобразността разработихме също и индикатор за показване на степента на разработване на нашите екологичносъобразни продукти, и периодично публикуваме резултатите. Samsung Electronics ще продължи да работи, за да може над 90% от новоразработените ни продукти да бъдат екологичносъобразни до 2020 година.

Вредни за околната среда субстанции във всички продукти се управляват стриктно, за да бъдат безопасни за използване

Съгласно принципа „никакви компромиси по екологични въпроси“ Samsung Electronics управлява стриктно вредни за околната среда субстанции. В съответствие с по-строгите международни екологични разпоредби установихме „Стандартите за контрол на субстанции, използвани в продуктите“ и извършваме цялостни предварителни проверки и последващо управление на всички компоненти и суровини, които се използват. Доброволно формулирахме планове за намаляване на използването не само на ограничени субстанции, но също и на потенциално вредни за околната среда такива, като например поливинил хлорид (PVC), бромирани забавители на горенето (BFRs), берилий и антимон. Същевременно непрекъснато намаляваме използването на вредни за околната среда материали в продуктите.
Samsung Electronics управлява проактивно вредни за околната среда субстанции от 2004 година – две години преди Директивата за ограничаване на опасните вещества (RoHS) на ЕС. Стимулът за установяване на строга вътрешна система за управление, преди ЕС да издаде директивата си, бе философията за управление на Samsung Electronics, която набляга на околната среда. От 2005 година насам изградихме лаборатория за анализиране на вредни за околната среда субстанции и летливи органични съединения, и установихме система за самонаблюдение. Нещо повече, бяхме сертифицирани като упълномощена тестова лаборатория от Федералния институт за проучване и тестване на материали (BAM) на Германия, с което получихме признание за нашата надеждност и опит в анализа на химически субстанции.
Samsung Electronics осъзнава, че околната среда има важна стойност за бъдещето, и възприехме свои собствени стандарти, които са по-строги от международните изисквания по отношение на проверката и управлението на опасни субстанции. Нашите Стандарти за управление на опасни субстанции са категоризирани в 4 класа и ние съответно изследваме и подобряваме продуктите си, за да ги правим по-безопасни и екологичносъобразни.

Снимка за управление на вредна за околната среда субстанция чрез използване на XRF
Историята на Samsung Electronics по отношение на управлението на вредни за околната среда субстанции
2018 · Планове за ограничаване на използването на 4 вида фталати (DEHP, BBP, DBP, DIBP) във всички компоненти
2016 · Ограничаване на използването на 4 вида фталати (DEHP, BBP, DBP, DIBP) в нови компоненти
2015 · Забранено използването на хексабромоциклододекан (HBCD) и нонилфенол
2013 · Пуснати в продажба продукти без фталати и антимон (някои компоненти на лаптопи, телевизори, монитори и продукти за домашно кино)
2012 · Пуснати в продажба продукти без PVC (някои компоненти на лаптопи, телевизори, монитори и продукти за домашно кино)
· Забранено използването на хлорирани забавители на горенето в мобилните телефони и MP3 плейърите
2011 · Пуснати в продажба мобилни телефони без никакви берилиеви съединения
2010 · Забранено използването на кобалтов хлорид
· Пуснати в продажба новоразработени мобилни телефони, фотоапарати и MP3 плейъри без никакви BFR и PVC
2008 · Забранено използването на перфлуорооктан сулфонова киселина (PFOS) и антимонови съединения
· Пуснати в продажба мобилни телефони без никакви BFR и PVC (някои модели)
2006 · Създадени планове за намаляване на използването на BFR и PVC
2005 · Забранено използването на PBB и PBDE в продуктите и на BFRs в опаковъчните материали
· Разработено техническо дърво за намаляване на използването на BFR (подобряване на веригата за доставки)
2004 · Напълно премахване на кадмий (Cd), олово (Pb), живак (Hg) и хексавалентен хром (Cr6+)
2003 · Въвеждане на Стандартите за контрол на субстанции, използвани в продуктите
  • Стандарти за контрол на субстанции, използвани в продуктите 1,26 MB ИЗТЕГЛЯНЕ
  • REACH SVHC Декларация 163 KB ИЗТЕГЛЯНЕ

Samsung Electronics вярва, че вредните за околната среда субстанции трябва също да бъдат стриктно контролирани във веригата за доставки. Ако доставчиците използват вредни за околната среда субстанции в суровините, компонентите и продуктите, които предоставят, и не ги обработват правилно, нашите крайни продукти няма да бъдат екологични. Следователно, за да предотвратим използването на вредни за околната среда субстанции от нашите доставчици и да направим възможно стриктното управление на субстанциите, ние въведохме системата за сертифициране Eco-Partner.

Samsung Electronics продължава да проучва начини за пестене на енергия

Samsung Electronics непрекъснато се стреми да произвежда продукти с висока енергийна ефективност, които използват по-малко енергия за по-добра производителност. Ако даден продукт може да осигурява дори още по-изключителна производителност, използвайки по-малко енергия, то клиентите могат да спестят разходи за електроенергия. Използва се по-малко енергия за производството на захраневане, което води до по-ниски емисии на парникови газове. В резултат на това, че използвахме иновативни, енергийно ефективни технологии за нашите продукти, успяхме да намалим консумацията на енергия на продуктите ни с 36% спрямо 2008 г.이전보다 더 높은 성능의 제품을 이전보다 절반의 С други думи, успяхме да създадем по-ефективно работещ продукт, използвайки два пъти по-малко енергия. Но нашата работа не свършва дотук – ние продължаваме изследванията си, за да разработваме революционни технологии, които ще намалят още повече използването на енергия.

Продукти на Samsung Electronics с екологосъобразни технологии
Продуктово изображение на LED телевизор

LED TV (UE65MU9000)


· Етикет на ЕС за енергийна ефективност A+ (A++ до E)
· Има режим за пестене на енергия
· Дизайн без винтове
(Подобрена производителност, подобрена възможност за рециклиране)
· Използване на 21% захарна тръстика за пликовете за аксесоари

Продуктово изображение на Galaxy Note8

Смартфон (Galaxy Note8)


· Използва високоефективни зарядни устройства (20% рециклирана пластмаса, 86% ефективност на зареждане, 0,02W в режим на изчакване)
· Има режим за ултра-спестяване на енергия
· Използва материали на биологична основа
(Жак за слушалки_биологичен найлон, опаковка_захарна тръстика и продукти, производни на бамбук

Продуктово изображение на хладилник (DRF427500AP)

Хладилник (DRF427500AP)

· Сертификат ENERGY STAR®
· Тройно метално охлаждане
· Гъвкав температурен контрол (Хладилник ↔ Фризер)
· Хладилен агент без HFC (R600a)
- Първият вграден хладилник в САЩ, който не използва HFC.

Памет 20nm 8GB HBM2 DRAM-базирана 2-ро поколение Продуктово изображение на Aquabolt

Памет (20nm 8GB HBM2 DRAM-базиран Aquabolt от 2-ро поколение)


∙ 2,7 пъти по-висока енергийна ефективност. (Работи с 2,4Gb/s)
- Сравнение: 8Gb GDDR5 графична DRAM, работи с 8Gb/s
∙ Първата разработена в света HBM2 DRAM с 2.4Gb/s 8GB
∙ С технология на създаване, оптимизираща преноса на сигнали, и технологии за контрол на нагряването
∙ 1,5 пъти по-висока скорост на пренос на данни в сравнение с 1-во поколение HBM2
∙ За пръв път в света скорост на обработка на данни от 1,2TB/s , оборудвана с четири 8GB модула

Продуктово изображение на пералня Quick Drive

Пералня (Quick Drive)

· Етикет на ЕС за енергийна ефективност A+++ (A+++ до D)
∙ Съкращава времето за пране с 51%, като комбинира въртящия се диск на пералня с горно зареждане с пералня с предно зареждане
∙ Технологията Auto Optimal Wash добавя оптимално количество перилен препарат и омекотител за тъкани в зависимост от състоянието на прането

Продуктово изображение на електрическа сушилня

Сушилня (DV90M53A0Q*)

∙ Високоефективна сушилня с инверторна топлинна помпа
∙ 99,9% въздушна стерилизация за влажно и сухо пране
∙ Лесен за проверка индикатор за нивото на водата

Усилията за екологичносъобразност на Samsung Electronics са признати в целия свят

Продуктите на Samsung Electronics са отличени за тяхната екологичност в много държави, включително САЩ, европейски държави, Китай и Бразилия, където са получили сертификати за екологичност, като например еко маркировки и етикети за въглеродни емисии. Това стана възможно благодарение на нашите усилия за изучаване и разработване на продукти, които поставят околната среда на първо място чрез използване на усъвършенствани технологии. Но работата ни не е приключила – Samsung Electronics ще продължи да се стреми към постигане на визията „PlanetFirst“, като дава приоритет на Земята и околната среда. Ние ще положим всички усилия, за да улесняваме живота и същевременно да го правим екологично устойчив.

Това е изображение на основни глобални еко маркировки и етикети на сертификати за въглеродни емисии, постигнати от Samsung Electronics. Samsung Electronics постигна сертификати от Южна Корея, Китай и Тайван в Азия, Швеция, Русия и северноевропейските държави в Европа, САЩ, UL, CSA в Северна Америка, Бразилия в Централна и Южна Америка. Етикетите за сертификати за въглеродни емисии са от „Carbon Footprint Labelling“ (Етикети за въглероден отпечатък) в Южна Корея и Carbon Trust (Тръст за въглероден отпечатък) във Великобритания. „Carbon Footprint Labelling“ (Етикети за въглероден отпечатък) в Южна Корея имат отношение към въглеродните емисии, продукти с ниско количество въглеродни емисии и продукти с неутрални въглеродни емисии.
Това е изображение на основни глобални еко маркировки и етикети на сертификати за въглеродни емисии, постигнати от Samsung Electronics. Samsung Electronics постигна сертификати от Южна Корея, Китай и Тайван в Азия, Швеция, Русия и северноевропейските държави в Европа, САЩ, UL, CSA в Северна Америка, Бразилия в Централна и Южна Америка. Етикетите за сертификати за въглеродни емисии са от „Carbon Footprint Labelling“ (Етикети за въглероден отпечатък) в Южна Корея и Carbon Trust (Тръст за въглероден отпечатък) във Великобритания. „Carbon Footprint Labelling“ (Етикети за въглероден отпечатък) в Южна Корея имат отношение към въглеродните емисии, продукти с ниско количество въглеродни емисии и продукти с неутрални въглеродни емисии.

Пестене, по-дълго използване и повторно използване

Фоново изображение на страницата „Ефективно използване на ресурсите“