Екологичните правила на Samsung Electronics и свързаните материали са предоставени по-долу.

Правила и насоки
  • Правила за околната среда, здравето и безопасността 156 KB ИЗТЕГЛЯНЕ
  • Стандарти за контрол на субстанции, използвани в продуктите 1,26 MB ИЗТЕГЛЯНЕ
  • Декларация за спазване на REACH SVHCs (Европейски разпоредби за химическите вещества) 163 KB ИЗТЕГЛЯНЕ
  • Система за събиране на отпадъчни продукти по регион 94 KB ИЗТЕГЛЯНЕ
  • Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот 362 KB ИЗТЕГЛЯНЕ
  • Изисквания за партньорите за рециклиращи услуги 180 KB ИЗТЕГЛЯНЕ
  • Екодизайн & Енергиен Стикер 1,1 MB НАУЧИ ПОВЕЧЕ
Вижте още Затваряне
Състояние на сертифициране на продуктите
Екологична информация за продуктите
Състояние на сертифициране на работните обекти