Ефективно използване на ресурсите

Пестене, по-дълго използване и повторно използване

Ключово визуално изображение за страницата „Ефективно използване на ресурсите“

Още от Индустриалната революция икономическият растеж се съпътства от безразсъден добив употреба на природни ресурси. Експертите предупреждават за екологичните проблеми вследствие от този добив и бъдещото изчерпване на ресурсите. Samsung Electronics е наясно с тези предупреждения и прилага широк набор от съответни мерки.
В процеса на разработване и производство на продуктите ние използваме ресурсите ефективно чрез технологични иновации и намираме начини за повторно използване на неизбежните отпадъци и излезлите от употреба продукти. Ще продължим да полагаме усилия да създаваме по-добри продукти с по-малко ресурси, както и да преобразуваме отпадъците от електронни продукти в използваеми ресурси.


KPI за ефективно използване на ресурсите

Šiame informaciniame paveikslėlyje pateikta pasaulinis produktų atgavimo progresas ir tikslai. Suminis atkurtas kiekis nuo 2009 m. 2030 m. tikslas yra 7,5 mln. tonų pasaulio mastu.

Кумулативно връщане на отпадъци от електронни продукти в глобален мащаб

Šiame informaciniame paveikslėlyje pateikti plastiko naudojimo tikslai ir suminis atkurtas kiekis nuo 2009 m. 2030 m. tikslas yra 500 000 tonų.

Използване на рециклирана пластмаса

Šiame informaciniame paveikslėlyje parodytas padidėjęs popierinių pakuočių iš tvarių šaltinių naudojimas; o 2020 m. tikslas yra 100 %. Popierinės pakuotės iš tvarių šaltinių nurodo į „Sustainable Forest“ sertifikuotą popierių ir perdirbto popieriaus turinį.

Използване на хартиени опаковки с устойчив произход

paveikslėlyje pateikta pasaulinis produktų atkūrimo progresas ir tikslai. Suminis atkurtas kiekis nuo 2009 m. 2030 m. tikslas yra 7,5 mln. tonų pasaulio mastu.

Степен на рециклиране на отпадъците в различните локации на Samsung.

Šiame informaciniame paveikslėlyje pateikti išvalyto vandens naudojimo intensyvumo tikslai, normalizuoti pagal vienetą/KRW. 2020 m. suminio kiekio tikslas yra 50 tonų/100 mln. KRW.

Интензивност на използването на вода

Целта ни е кръгова икономика, при която ресурсите непрекъснато се използват повторно

За да защити намиращата се в криза околна среда и да използва ресурсите по-ефективно, Samsung Electronics полага усилия, съсредоточени върху кръговата икономика. Като преминава отвъд традиционната практика за еднократно използване и последващо изхвърляне на ресурсите, Samsung се стреми да осигури повторната им употреба чрез връщане, използване отново и рециклиране на продуктите след излизането им от употреба. Разработили сме методи на производство с минимално използване на ресурси чрез ограничаване на вида на използваните материали и оптимизиране на процеса на изработване. Като събираме излезлите от употреба продукти, възстановяваме ценни материали. Чрез тази кръгова икономика Samsung ограничава количеството естествени ресурси, необходими за производството, намалява парниковите газове и замърсяването от изгарянето на отпадъци и предотвратява замърсяването на почвата и подпочвените води, причинявано от сметищата.

Но най-добрият начин за пестене на ресурси преди всичко е създаването на качествени, дълговечни продукти. С подобряването на устойчивостта на нашите продукти преди пускането им на пазара чрез поредица строги тестове за надеждност и с предоставянето на удобно сервизно обслужване, включително редовно обновяване на софтуера, Samsung удължава жизнения цикъл на своите продукти, за да допринесе още за постигане на кръгова икономика.

Кръгова икономическа структура, възприета от Samsung Electronics

 

Ние вдъхваме нов живот на излезли от употреба продукти

Рециклирането е важно в една кръгова икономическа система, а за рециклирането е изключително важно връщането на използваните продукти. Кръговото използване на ресурси е възможно само ако излезлите от употреба продукти не се изхвърлят, а се използват за извличане на ресурси, сортират се и се обработват повторно. Samsung провежда глобалната програма „Re+“ за отговорно връщане на излезли от употреба продукти.
Като част от програмата „Re+“ ние поставихме контейнери за събиране на няколко места, посещавани често от клиентите. Отпадъците от електронни продукти могат да бъдат изхвърляни безплатно, а събираните продукти се използват повторно и рециклират за създаването на продукт, който може да се използва отново. Разположихме контейнери за събиране в Galaxy Studios в Чили, Австралия и Швеция през 2017 г. и събрахме отпадъците от електронни продукти от тези пазари. Освен това отделяме значително време за разговори с посетителите за представяне на програмата „Re+“ и подчертаване на важността на рециклирането. За да подобри ефективността на усилия си за рециклиране, Samsung налага най-високи стандарти на своите партньори в рециклирането и следи отблизо нивата на връщане и рециклиране на продукти в държавите, в които има присъствие. В резултат на това от 2009 г. до 2017 г. успяхме да съберем 3,12 милиона тона продукти.

Това е изображение за програмата „Re+“ на Samsung Electronics. „Re+“ е най-представителната програма за ефективно използване на ресурсите на Samsung Electronics.

Центърът за рециклиране в Асан (Asan Recycling Centre), създаден и ръководен от Samsung, е един от представителните примери за усилията на компанията по отношение на рециклирането. Всички основни метали и пластмаси, излизащи от центъра за рециклиране, се използват отново за създаването на електронни продукти. От създаването си през 1998 г. центърът рециклира бракувани електронни продукти. Само през 2017 г. той е обработил 357 000 хладилници, перални машини, климатици и IT устройства, като е сепарирал 25,365 тона основни метали (стомана, мед, алуминий и др.) и пластмаса за рециклиране. Пластмасата от бракуваните електронни продукти, сортирана в центъра за рециклиране в Асан, се предоставя на производители на пластмаса, които я преобразуват за повторно използване. Като използва съвместно създадена технология, центърът за рециклиране в Асан е създал затворена система за рециклиране, която прави възможно използването на преработена пластмаса в продуктите на Samsung. През 2017 г. 1 500-те тона рециклирана пластмаса, произведена чрез тази затворена система, бяха използвани за хладилници, климатици и перални на Samsung. Като се вземе предвид и преработената пластмаса, получена от други източници, приблизително 35 000 тона са били използвани за направата на битова техника, телевизори, монитори и зарядни за мобилни телефони. Медта се отделя от основните компоненти (проводници, компресори и др.), рециклира се и се използва за създаването на други електронни продукти. Друг пример представлява кобалтът, който е един от основните ресурси, използвани в батериите на мобилните телефони. За да бъде рециклиран, кобалтът се извлича от литиево-йонните батерии и се използва отново като суровина за батерии. Освен това ние продължаваме да правим различни опити да осъществим затворен цикъл на рециклиране на основни метали, като например да използваме алуминия, получен от излезли от употреба телефони, за рамки за определени модели телевизори през 2017 г.

Това изображение показва затворения процес на рециклиране на бракувана пластмаса в центъра за рециклиране в Асан.

След използването на даден ресурс, той се връща, рециклира и използва отново.

В стремежа си да избегне еднократната употреба и изхвърляне на ресурси Samsung провежда различни дейности за създаване на затворена система за рециклиране, позволяваща използването, връщането, рециклирането и повторното използване на ресурси. За целта анализираме състава на произвежданите от нас продукти и проучваме рисковете от различни гледни точки, включително непрекъснатост на доставките, отражение върху околната среда, икономическо и социално отражение, за да подобрим нивото на рециклиране на ресурси.

Това изображение показва обичайния състав на мобилните телефони, които съдържат 35,1% пластмаса, 20,2% алуминий, 10,6% стомана, 10,0% мед, 8,6% кобалт и 15,5% други материали.
Световни практики за връщане след употреба и рециклиране
 • КанадаКанада
 • КолумбияКолумбия
 • ЕвропаЕвропа
 • ВиетнамВиетнам
 • ТайванТайван
 • САЩСАЩ
 • ПеруПеру
 • ИндияИндия
 • Южна КореяЮжна Корея
 • АвстралияАвстралия
 • Коста РикаКоста Рика
 • БразилияБразилия
 • КитайКитай
 • ЯпонияЯпония
 • ЮАРЮАР
* 2016
Южна Корея

· Мрежа за връщане на използвани стоки (посредством центровете за директна връзка с доставчиците)
· Работещ център за рециклиране в
· Асан Безплатно извозване от дома

Япония

· Участие в консорциуми на тема връщане и рециклиране на продукти

Китай

· Система на връщане на използвани стоки и рециклиране

Тайван

· Участие в национална система за рециклиране

Виетнам

· Контейнери за доброволно връщане на използвани стоки в центровете за обслужване на клиентите

САЩ

· Програми за връщане на използвани стоки във всичките 50 щата

Европа

· Система на връщане на използвани стоки и рециклиране в 37 страни.

Индия

· Програма за доброволно връщане на използвани стоки
· Безплатно извозване от дома

Австралия

· Връщане и рециклиране на използвани телевизори, компютри, и принтери
· Програма за доброволно връщане на използвани мобилни телефони

ЮАР

· Контейнери за доброволно връщане на използвани стоки в центровете за обслужване на клиентите

Канада

· Програми за връщане на използвани стоки във всичките 10 провинции

Колумбия, Перу, Коста Рика, Бразилия

· Програми за доброволно връщане на използвани стоки

 • Списък с институции за връщане и рециклиране по държава 92 KB ИЗТЕГЛЯНЕ
 • Списък с институции за рециклиране на опаковки и батерии в европейските държави 166 KB ИЗТЕГЛЯНЕ

Ние преобразуваме производствените отпадъци в ресурси

Количеството отпадъци, които се получават от разработването на продуктите до процеса на производство, е значително. При сложни електронни устройства с многобройни компоненти дори опаковките, които се изхвърлят от всяка част, са значително количество. В края на даден проект множеството пилотни продукти, използвани за усъвършенстване на продукта, се изхвърлят. Ако всички те бъдат изгаряни или заравяни, околната среда ще бъде замърсявана, а ресурсите – изчерпани. Като преработва отпадъците чрез екологично отговорна рециклираща компания, Samsung увеличава степента на повторно използване на материалите, подходящи за рециклиране, като през 2016 г. постигна общата си цел за рециклиране от 95% от отпадъците, четири години по-рано от планираното.

Тази информационна графика демонстрира процеса на обработване на отпадъците. Суровините след използване се изпращат в центъра за рециклиране, а отпадъците се доставят за обработване, рециклиране, изгаряне и депониране. eatment process. The raw material after use sent to the recycling center, the waste is delievered for treatment, recycling, incineration, and landfill.

Ние се стремим да разработваме екологични материали,
за да можем да рециклираме повече ресурси

Екологичните материали се създават чрез рециклиране на ресурси, които са използвани преди или чрез обработване на материали, които могат да бъдат използвани като заместители на природните ресурси. По този начин се намалява натоварването върху околната среда. Samsung Electronics е отдадена на намаляване на използването на природни ресурси и увеличаване на количеството отпадъци, които се рециклират, чрез проучване и разработване на различни начини за използване на рециклирани материали и материали на растителна основа.
Например, ние използваме опаковъчни материали, изработени от рециклирана хартия, пълнеж от естествен камък и захарна тръстика, благодарение на което те нямат никакво въздействие върху околната среда към момента на изхвърляне. За продукти, които изискват голямо количество опаковъчни материали поради размера си, като например хладилници, използваме материал, който може да бъде използван повече от 40 пъти, и това намалява значително консумацията на ресурси. Нещо повече, през 2016 година използвахме рециклирана пластмаса, събрана от отпадъци от електронни продукти, в 5% от общата пластмаса, необходима за създаването на нови продукти.

Приложение на екологични материали
Снимка на PCM пластмаса

PCR пластмаса
* PCR: Рециклирана след потребление

· Прилага се за всички зарядни за смарт устройства от Galaxy Note 4 (20%)

Фолио от биопластмаса с екстракти от захарна тръстика

Фолио от биопластмаса с екстракти от захарна тръстика

· Намалява емисиите на парникови газове с 25% в сравнение с предишните фолиа от пластмаса на петролна основа
· Използва се като опаковъчен материал за аксесоари за телевизори

Снимка на пластмаса, съдържаща каменно брашно

Пластмаса, съдържаща каменно брашно

· Частична замяна на полипропилен (PP) с пълнеж от естествен камък, което спестява 40% от ресурсите на петролна основа
· Спестени около 500 тона ресурси на петролна основа на година
· Очаква се това да доведе до 15% намаляване на въглеродните емисии

Снимка на опаковъчни материали на хладилник, които може да се използват повторно

Опаковъчни материали на хладилник, които може да се използват повторно

· Екологични опаковъчни материали, изработени от разширен полипропилен, които може да се използва повече от 40 пъти
· Елиминиране на използването на тиксо и стиропор, което води до 99,7% намаляване на общото количество летливи органични съединения (TVOC) – ефект, който се равнява на засаждането на 63 000 дървета

Удължаване на живота на продуктите

Удължаване живота на продуктите чрез обслужване на клиентите и подобрена устойчивост.

Samsung Electronics се стреми да подобри устойчивостта на своите продукти, като провежда различни тестове, като например тестове за здравина, устойчивост при падане и продължителност на живота във фазата на разработване на продуктите, така че клиентите ни да могат по-дълго да разчитат на тяхното надеждно функциониране. В допълнение към международните стандарти ние провеждаме и тестове за максимална издръжливост, като например тестове чрез свободно падане под различен ъгъл и при различен материал на подовете, както и тестове за водоустойчивост в различни условия.
Samsung също така се стреми да сведе до минимум смяната на частите и поправките заради повреда на продукта. Освен това съсредоточаваме усилията си в това да удължим живота на продуктите, като предоставяме бърза диагностика и ремонт от технически експерти. За целта предлагаме удобни възможности за сервизен ремонт чрез вземане на продукта от адрес или донасянето му от клиента и непрекъснато разширяваме мрежата от оторизирани сервизни центрове на Samsung, за да предоставим по-бърза и по-точна диагностика и сервизни услуги.

Изображение на тест за устойчивост на мобилен телефон
„Пригодяване за нова употреба на Galaxy”
- Превръщане на стари мобилни телефони в нови IoT устройства

Проектът за пригодяването за нова употреба (upcycling) на Galaxy започна с идеята на един служителите ни старите телефони Galaxy да бъдат преработени в IoT устройства с нови функции. През 2017 г. бяха предложени различни IoT концепции, например интелигентни системи за видеонаблюдение, хранилки за домашни любимци и звънци на входни врати, като бяха разработени над 50 прототипа. Преработването на мобилните телефони в IoT устройства не само удължава живота на самия смартфон, но и намалява необходимостта от използване на ресурси за производство на нови IoT устройства, което в крайна сметка съхранява съществуващите естествени ресурси. Тази проста, но иновативна, идея за преработване на Galaxy има потенциала да реши бъдещи проблеми с отпадъците, поради което в началото на 2018 г. получи Наградата за иновативност в устойчивото управление на материалите на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ.

Изображение на стар мобилен телефон, който се използва като ново IoT устройство

Запазване, повторно използване и рециклиране на ценни водни ресурси

В отговор на все по-сериозната глобална криза на водните ресурси и като част от нашите усилия за опазване на околната среда Samsung Electronics създаде стратегията 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Намаляване, Повторно използване, Рециклиране) за водните ресурси. Ние предотвратяваме загубите на водни ресурси като подменяме стари клапани, за да се спрат течовете и като разработваме усъвършенствани контролни модули, за да се използва само необходимото количество. Освен това променихме процесите си, така че водата да може да се използва повторно, а потреблението ѝ да се намали. Преди водата, използвана в един процес, не можеше да бъде използвана повторно в друг, тъй като всеки процес изискваше вода с различен стандарт. След като стандартизирахме водата обаче, вече можем да я използваме повторно в няколко процеса. Благодарение на тези усилия през 2017 г. успяхме да използваме повторно 56 154 тона вода, което е с 16% повече от предходната година, а количеството повторно използвана вода представляваше 46,6% от общото потребление на вода.
Продължаваме да търсим различни начини за намаляване на потреблението ни на вода на база интензивност (тон/100 милиона южнокорейски вона) на 50 до 2020 година от текущото ниво от 60.

Тази информационна графика показва правилата за водните ресурси. Горната част е основната философия, а долната – насоки за действие. Основната философия на Samsung Electronics отчита, че водните ресурси са важни за поддържането на устойчиво общество и бизнес, и това допринася за изпълняването на нашата социална отговорност като глобална компания да защитаваме тези ресурси. Насоките за действие са 1) стремеж за свеждане до минимум на рисковете за водните ресурси при управлението на бизнеса, 2) отчитане на важността на водните ресурси като част от нашата корпоративна култура, 3) активно сътрудничество при спазването на обществените правила за водните ресурси и 4) разкриване на нашите правила и дейности, свързани с водните ресурси.
Нашите екологичносъобразни работни обекти съществуват съвместно с природата
Фоново изображение на страницата „Екологичносъобразни работни обекти“