Факти и числа

Ключови статистики, данни и още

Нека споделим с гордост постиженията си по отношение на подобряването на управлението на устойчивото развитие в Samsung Electronics.

 
Customer value enhancement information
Подобряване на стойността за клиентите 2015 2016 2017
Удовлетвореност на клиентите (%) 83.7 84.0 83.9
Съотношение на кариерното развитие в областта на удовлетвореността на клиентите (собствена програма за сертифициране)
-сертифицирани служители1) (Точка)
97 95 95.8
 • 1) Сред всички служители, свързани с удовлетвореността на клиентите
Екологично и безопасно работно място 2015 2016 2017
Честота на възникване 2)3) 0.240 0.227 0.086
Честота на наранявания 2)4) 0.045 0.044 0.017
 • 2) Въз основа на всички местни служители и служители в чуждестранни производствени дъщерни дружества
 • 3) (Брой наранявания ÷ Брой годишни работни часове) x 1 000 000
 • 4) (Брой ранени работници ÷ Брой работници) x 100
Sustainable supply chain information
Устойчива верига за доставки 2015 2016 2017
Доставчици, оценени като отлични (%) 70 70 60
Инвестиции във фонда за партньорско сътрудничество
(100 милиона южнокорейски вон)
8,649 8,232 8,228
Участници в обучения за доставчици (брой хора) 12,694 13,089 16,209
Доставчици от 1-во ниво (брой хора) 11,002 12,673 12,687
Доставчици от 2-ро ниво (брой хора) 1,692 416 3,522
Бенефициенти на програмата Smart Factory 5)
(брой компании)
120 479 487
Доставчици на Samsung (брой компании) 24 39 66
Малки и средни предприятия без бизнес транзакции със Samsung
(брой компании)
96 440 421
Първоначални проверки от трети страни на
работната среда на доставчиците6)(брой случаи)
170 190 214
Проверки на място за управление
на конфликтни минерали на доставчиците6) (брой случаи)
483 163 252
 • 5) Целта е подкрепа за повече от 1000 компании до 2017 година
 • 6) Акумулирани от 2013 година
employees information
На първо място хората 2015 2016 2017
Общо служители (брой хора) 325,677 308,745 320,671
Южна Корея 96,902 93,204 96,458
Югоизточна Азия/Югозападна Азия/Япония 140,437 134,486 145,577
Китай 44,948 37,070 34,843
Северна Америка/Централна и Латинска Америка 23,947 25,988 25,814
Европа/ОНД 15,487 14,445 14,711
Близък Изток 2,998 2,810 2,592
Африка 958 842 676
Съотношение на служителите жени 7) (%) 46 44 45
Средно часове обучение на човек 8) (брой часове) 78 71 73.5
Разходи за обучение на човек9) (1000 южнокорейски вон) 1,335 1,198 1,137
 • 7) Обхват на събирането на данни: Местни служители
 • 8) Въз основа на онлайн/офлайн обучение
 • 9) Общо разходи за обучение ÷ общ брой служители в Южна Корея
Employees who received compliance information
Управление на съответствието 2015 2016 2017
Служители, които са получили обучение за съответствие7)10)
(брой хора)
190,919 210,229 260,032
Служители, които са получили антикорупционно обучение 7)
(брой хора)
320,399 313,590 317,965
 • 7) Въз основа на общия брой служители в глобален мащаб
 • 10) Включително редундантност
Corporate Citizenship information
Корпоративна социална отговорност 2015 2016 2017
Общо разходи за управление на корпоративна социална отговорност
(в милиони южнокорейски вон)
523,395 444,789 385,571
Общо работни часове на служители в местни и глобални обекти
(брой часове)
1,044,847 1,083,849 1,259,893
Акумулиран брой бенефициенти на смарт
училище на Samsung(брой хора)
667,326 1,401,776 2,228,150
Брой програми смарт училище на Samsung11)
(брой програми)
2,360 3,231 3,587
Разходи за технологичния институт на Samsung
(брой хора)
39,659 74,192 85,388
 • 11) Акумулирани от 2013 година

Изтегляне на отчета