Философия

Това, което обещаваме

Нашето обещание да работим отговорно като водеща глобална компания.

 

Samsung е отдадена на спазването на местните закони и разпоредби, както и на прилагането на стриктен глобален кодекс на поведение за всички служители. Компанията вярва, че етичното управление е не само инструмент за реагиране на бързите промени в глобалната бизнес среда, но също и средство за изграждане на доверие у различните й заинтересовани страни, включително клиенти, акционери, служители, бизнес партньори и местни общности. Поставяйки си за цел да стане една от най-етичните компании в света, Samsung продължава да обучава служителите си и да поддържа системи за мониторинг, като същевременно провежда справедливо и прозрачно корпоративно управление.

Философията и целите на Samsung

Samsung следва проста бизнес философия: посвещаване на своите талантливи служители и технологии на създаването на превъзходни продукти и услуги, които допринасят за по-добро глобално общество. За постигането на това Samsung оценява високо своите хора и технологии.

1Основни елементи на управлението  

 • На базата на човешките ресурси и технологиите

  · Разширяване на развитието на човешките ресурси и технологичното превъзходство чрез управленски принципи
  · Увеличаване на синергичния ефект на цялата система на управление чрез човешки ресурси и технологии

2Цели на компанията (Вътрешни цели)  

 • Създаване на най-добрите продукти и услуги

  · Създаване на продуктите и услугите, които дават на клиентите най-голяма удовлетвореност
  · Запазване на 1-вата позиция в света в съответния бизнес сектор

3Цели на компанията  

 • И принос към обществото

  · Допринасяне към общите интереси и обогатяване на живота
  · Изпълняване на мисията от член на общността