Философия

Това, което обещахме

Нашето обещание да работим отговорно като водеща глобална компания

Ключово визуално изображение за философията и визията

Samsung е отдадена на спазването на местните закони и разпоредби, както и на прилагането на стриктен глобален кодекс на поведение за всички служители. Компанията вярва, че етичното управление е не само инструмент за реагиране на бързите промени в глобалната бизнес среда, но също и средство за изграждане на доверие у различните й заинтересовани страни, включително клиенти, акционери, служители, бизнес партньори и местни общности. Поставяйки си за цел да стане една от най-етичните компании в света, Samsung продължава да обучава служителите си и да поддържа системи за мониторинг, като същевременно провежда справедливо и прозрачно корпоративно управление.

Ценностите, които определят духа на Samsung

Samsung вярва, че придържането към силни ценности е ключът към добрия бизнес. Затова тези основни ценности заедно със стриктен кодекс на поведение са в основата на всяко решение, което компанията взима.

Samsung вярва, че придържането към силни ценности е ключът към добрия бизнес. Затова тези основни ценности заедно със стриктен кодекс на поведение са в основата на всяко решение, което компанията взима. Хората, съвършенството, промяната, почтеността, съвместното благоденствие – това е духът на Samsung Samsung вярва, че придържането към силни ценности е ключът към добрия бизнес. Затова тези основни ценности заедно със стриктен кодекс на поведение са в основата на всяко решение, което компанията взима. Хората, съвършенството, промяната, почтеността, съвместното благоденствие – това е духът на Samsung

Хора

Казано просто, една компания – това са нейните хора. Ние в Samsung сме отдадени на това, да осигуряваме на своите хора множество възможности да достигнат пълния си потенциал.

Съвършенство

Всичко, което правим в Samsung, е водено от непоклатима страст за съвършенство и не постижения от непоколебима отдаденост на разработването на най-добрите продукти и услуги на пазара.

Промяна

Още от самото си създаване ние сме насочили погледа си към бъдещето, предугаждайки нуждите и изискванията на пазара, за да можем да насочваме компанията ни към дългосрочен успех.

Почтеност

Работата по етичен начин е основата на нашия бизнес. Всичко, което правим, се ръководи от морален компас, който гарантира справедливост, зачитане на всички заинтересовани страни и пълна прозрачност.

Съвместно благоденствие

Samsung е отдадена на това, да стане социално и екологично отговорен корпоративен гражданин във всички свои общности в целия свят.