Ръководство за глобална навигация

Използване на лентата за глобална навигация на нашия уеб сайт

1. Как да откриете подменютата в нашата лента за глобална навигация

1.1. За да откриете подменютата на даден елемент в нашата лента за глобална навигация, натискайте клавиша Tab, докато стигнете до елемента.

Подменютата ще се покажат автоматично, след като натиснете клавиша Enter върху елемента.

Например, за да откриете подменютата на „Мобилни телефони“, натискайте клавиша Tab, докато стигнете до елемента. Ще откриете множество подменюта, като например „Смартфони, таблети, смарт аксесоари, други аксесоари“, когато натиснете клавиша Enter върху елемента

1.2. За преглед на поделементите на дадена група в нашата лента за глобална навигация натиснете клавиша Tab, когато основният елемент е във фокус.

Например, за да отидете до поделементите на „Смартфони“, натиснете клавиша Tab, когато фокусът на клавиатурата е върху този елемент.

1.3 За да отидете до следващата група в нашата лента за глобална навигация, натискайте клавиша Tab, докато разгледате всички поделементи на текущата група. Следващият елемент на фокус ще бъде следващата група.

Например, за да отидете до следващата група след „Смартфони, таблети, смарт аксесоари, други аксесоари“, натискайте клавиша Tab, докато разгледате всички поделементи в текущата група. Когато натиснете клавиша Tab от последния поделемент в групата, фокусът на клавиатурата ще е върху следващата група (Samsung Pay).

1.4 За да се върнете на предишния елемент в нашата лента за глобална навигация, задръжте клавиша Shift и натиснете клавиша Tab веднъж. По този начин фокусът на клавиатурата ще е върху следващия елемент. Можете да натиснете Shift + Tab няколко пъти, за да се върнете назад колкото пъти е необходимо.

Например, за да се върнете към „Смартфони“, когато фокусът на клавиатурата е върху „Таблети“, натиснете
Shift + Tab веднъж.  

2. Как да използвате функцията за търсене в нашата лента за глобална навигация

2.1. За фокусиране върху търсенето в нашата лента за глобална навигация натискайте клавиша Tab, докато преминете през всички налични опции на менюто и фокусът на клавиатурата е върху иконата „Търсене“, след което натиснете клавиша Enter.

2.2. За да въведете термин в полето за търсене в нашата лента за глобална навигация, натиснете клавиша Tab веднъж, когато фокусът на клавиатурата е върху иконата „Търсене“.

Това ще отмести фокуса от иконата „Търсене“ към полето за търсене. Тогава ще можете да въведете ключовата дума, която искате да намерите.

2.3. За да прегледате предложенията за търсене в нашата лента за глобална навигация, натискайте клавиша Tab, след като сте въвели ключова дума в полето за търсене, докато фокусът на клавиатурата е върху първото предположение в списъка.

В този момент можете да отидете до следващите предложения чрез повторно натискане на клавиша Tab.

2.4 За търсене на предложена дума в нашата лента за глобална навигация натиснете клавиша Enter, когато фокусът на клавиатурата е върху даден предложен термин за търсене.

Това ще ви отведе до страница с резултати от търсенето с продукти и съдържание, които отговарят на предложената ключова дума.

2.5. За търсене на точната дума, която сте въвели в лентата за глобална навигация, натиснете клавиша Enter, след като приключите с въвеждането на ключова дума в полето за търсене.

Това ще ви отведе в страница с резултати от търсенето с продукти и съдържание, които отговарят на въведената ключова дума.

3. Как да получите достъп и да използвате вашата количка за пазаруване в нашата лента за глобална навигация (за страни, предлагащи опция за онлайн пазаруване)

3.1. За да видите артикулите в количката за пазаруване в нашата лента за глобална навигация, натискайте клавиша Tab, за да преминете през елементите на менюто, докато фокусът на клавиатурата е върху количката за пазаруване. В този момент натиснете клавиша Enter, за да разширите съдържанието на количката за пазаруване и да покажете продуктите в количката.

Обърнете внимание, че връзката към количката за пазаруване ще се появи в нашата лента за глобална навигация, след като сте добавили продукти към нея.

3.2. За да премахнете артикул от количката за пазаруване в нашата лента за глобална навигация, натиснете клавиша Tab многократно, когато количката за пазаруване е разширена, докато фокусът на клавиатурата е върху опцията „Премахване от количката“. В този момент натиснете клавиша Enter, за да премахнете артикула от количката.

Обърнете внимание, че връзката към количката за пазаруване ще се появи в нашата лента за глобална навигация, след като сте добавили продукти към нея.

3.3. За да преминете към заплащане на стоките в нашата лента за глобална навигация, натиснете клавиша Tab многократно, когато количката за пазаруване е разширена, докато прегледате всички продукти в количката. Когато фокусът на клавиатурата е върху последния елемент, натиснете клавиша Tab, за да преместите фокуса на клавиатурата към опцията „Към финализиране“.

Обърнете внимание, че връзката към количката за пазаруване ще се появи в нашата лента за глобална навигация, след като сте добавили продукти към нея.

Ръководство за меню „Филтриране“

Използване на менюто „Филтриране“ на нашия уеб сайт

1. Как да получите достъп или да прескочите менюто „Филтриране“

1.1. За достъп до менюто „Филтриране“ натискайте клавиша Tab, докато фокусът на клавиатурата е върху „Филтриране на елемент“. В този момент можете да натиснете клавиша Tab отново, за да отидете в първата опция на менюто.

1.2. За да пропуснете менюто „Филтриране“, натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато фокусът на клавиатурата е върху „Филтриране на елемент“.

Това ще мести фокуса на клавиатурата в различните групи за филтриране. Когато фокусът на клавиатурата е върху последната група за филтриране, натиснете клавиша Tab още веднъж, за да напуснете меню „Филтриране“ и да продължите към следващия елемент на страницата.

2. Как да преглеждате и избирате опции за филтриране

2.1. За разширяване на група за филтриране и показване на опциите й за филтриране в нашето меню „Филтриране“ натиснете клавиша Enter, когато фокусът на клавиатурата е върху групата за филтриране.

Това ще разшири групата за филтриране и ще покаже нейните опции за филтриране.

2.2. За да отидете директно на първата опция за филтриране на група за филтриране в меню „Филтриране“, натиснете клавиша Tab веднъж, когато фокусът на клавиатурата е върху групата за филтриране.

Това ще премести фокуса към първата опция за филтриране на тази група.

2.3. За да отидете до следващата група за филтриране в меню „Филтриране“, натиснете клавиша Tab веднъж, когато фокусът на клавиатурата е върху предишната група. Ако групата за филтриране е разширена, първо трябва да натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато първо не преминете през всички налични опции за филтриране в рамките на тази група.

2.4. За да отидете до следващата група за филтриране в меню „Филтриране“, натиснете клавиша Tab веднъж, когато фокусът на клавиатурата е върху предишната група. Ако групата за филтриране е разширена, първо трябва да натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато първо не преминете през всички налични опции за филтриране в рамките на тази група.

2.5. За да отидете до предишна опция за филтриране или група в меню „Филтриране“, задръжте клавиша Shift и натиснете клавиша Tab веднъж. По този начин фокусът на клавиатурата ще е върху следващия елемент. Можете да натиснете Shift + Tab няколко пъти, за да се върнете назад колкото пъти е необходимо.

2.6. За да изберете опция за филтриране, натиснете клавиша за интервал веднъж. За да отмените избора на опция за филтриране, натиснете клавиша за интервал повторно.

3. Как да изчистите всички избрани филтри

3.1. За достъп до опцията „НУЛИРАНЕ НА ФИЛТРИТЕ“ в меню „Филтриране“ натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато не преминете през всички налични филтри. Когато фокусът на клавиатурата е върху последния филтър, натиснете клавиша Tab, за да преместите фокуса на клавиатурата върху опцията „НУЛИРАНЕ НА ФИЛТРИТЕ“.

3.2. За да изчистите всички избрани филтри в меню „Филтриране“, натиснете клавиша Enter веднъж, когато фокусът на клавиатурата е върху опцията „НУЛИРАНЕ НА ФИЛТРИТЕ“. Това ще изчисти всички опции за филтриране, които са избрани преди това.

Ръководство за връзки за пропускане

Използване на връзки за пропускане на нашия уеб сайт

1. Достъп и използване на връзки за пропускане

1.1. Преминаване към съдържанието. Тази връзка за пропускане е първата връзка, която ще видите на всички страници, когато натиснете клавиша Tab. Ако искате да пропуснете нашата лента за глобална навигация и да отидете директно на раздела със съдържанието на всяка страница, натиснете клавиша Enter, когато фокусът на клавиатурата е върху връзката „Преминаване към съдържанието“.

1.2. Преминаване към помощ при достъпността. Тази връзка за пропускане е втората връзка, която ще видите на всички страници, когато правите преглед с клавиша Tab. Ако искате да пропуснете цялата страница и да отидете директно на връзката за помощ при достъпността в менюто в долния колонтитул, натиснете клавиша Enter, когато фокусът на клавиатурата е върху връзката „Преминаване към помощ при достъпността“.