Достъпност
за
телевизори

Достъпност за телевизори Достъпност за телевизори

Визия

Гласово
ръководство

Чрез гласовото ръководство телевизорът може ти да прочете текст от екрана и да предостави гласова обратна връзка за избраната сила на звука, текущия канал и информация за програмата. То също чете на глас всичкия текст от електронната програма на телевизиите (EPG). Гласовото ръководство функционира за всяко меню в телевизора, можеш да настройваш тембъра и тона на гласовото ръководство според предпочитанията ти.

Поглед отпред към гласовото ръководство на телевизор QLED Поглед отпред към гласовото ръководство на телевизор QLED

Звуково описание

Звуковото описание (AD) е услуга, предоставяна от някои телевизионни програми, която чрез допълнително излъчен звуков канал предоставя гласово описание на сцената с цел по-добро разбиране.

Поглед отпред на звуковото описание на телевизор QLED Поглед отпред на звуковото описание на телевизор QLED

Висок контраст

Режимът за висок контраст конфигурира телевизора така, че да показва всички менюта в бял или жълт шрифт на плътен черен фон. Това предоставя максимален контраст и четимост на текста и е изключително полезно, ако имаш някакви зрителни затруднения.

Поглед отпред към телевизор QLED с висок контраст Поглед отпред към телевизор QLED с висок контраст

Уголемяване

Уголемяването ти дава възможност да виждаш важните елементи на екрана с уголемен, приближен ефект.

Поглед отпред на телевизор QLED с уголемяване Поглед отпред на телевизор QLED с уголемяване

Учебно
дистанционно
управление

Учебното дистанционно управление е нова функция, чрез която телевизорът преминава в режим за обучение, за да ти помогне да извлечеш максимума от изживяването по време на гледане. В този режим телевизорът ти помага като ти казва всеки път, когато натиснеш някой бутон от дистанционното управление, какво прави той. Чрез тази функция потребители със зрителни проблеми или слепота могат бързо да научат разположението и действието на бутоните върху дистанционното управление, без това да повлияе на нормалната работа на телевизора.

Поглед отпред към учебно дистанционно управление на телевизор QLED Поглед отпред към учебно дистанционно управление на телевизор QLED

Екран за
изучаване на
менютата

Изучи менютата на екрана на телевизора. При задействане на тази функция телевизорът ще ти каже структурата и характеристиките на менютата, които избираш.

Поглед отпред към екрана за изучаване на менютата на телевизор QLED Поглед отпред към екрана за изучаване на менютата на телевизор QLED

Чернобял образ

Можеш да променяш цветовете на телевизора, така че образът да бъде чернобял, за да се очертаят по-ясно контурите на образите, които заради цветовете изглеждат мъгливо.

Поглед отпред на телевизор QLED с чернобял образ Поглед отпред на телевизор QLED с чернобял образ

Инверсия на цветовете

Можеш да сменяш цвета на текста и фона, които се виждат на екрана, за да ти е по-лесно да ги четеш.

Поглед отпред на инверсията на цветовете на телевизор QLED Поглед отпред на инверсията на цветовете на телевизор QLED

Виж цветовете

Благодарение на приложението SeeColors „Виж цветовете‟ хора, които имат проблеми с различаването на цветовете, ще могат да се насладят на пълния спектър цветове на екраните на телевизорите Samsung QLED.

Поглед отпред към функцията „Виж цветовете‟ на телевизор QLED Поглед отпред към функцията „Виж цветовете‟ на телевизор QLED

Слух

Звук с много канали на възпроизвеждане

Благодарение на възможността за възпроизвеждане на звука чрез множество канали можеш да конфигурираш канала за възпроизвеждане на звука от телевизора, когато свържеш с телевизора слушалки чрез Bluetooth. Можеш да избереш дали да насочиш звука към множество устройства с независимо управление на звука. Ако даден член от семейството има проблеми със слуха и има нужда да слуша със собствени слушалки, ще може да го направи чрез функцията за възпроизвеждане на звука чрез множество канали, без това да повлияе на звука от високоговорителите на телевизора.

Поглед отпред към функцията за звук с много канали на възпроизвеждане на телевизор QLED Поглед отпред към функцията за звук с много канали на възпроизвеждане на телевизор QLED

Субтитри

Някои програми предоставят субтитри. Диалогът се изобразява като текст на екрана на телевизора.

Програмата за излъчване може да варира в зависимост от района.
Наличността на субтитри може да варира в зависимост от обстоятелствата на компанията, която прави излъчването.

Поглед отпред към субтитри на екрана на телевизор QLED Поглед отпред към субтитри на екрана на телевизор QLED

Програмата за излъчване може да варира в зависимост от района.
Наличността на субтитри може да варира в зависимост от обстоятелствата на компанията, която прави излъчването.

Уголемяване на жестомимичен превод

Функцията за уголемяване на жестомимичния превод автоматично разпознава и уголемява зоната, в която се предоставя жестомимичен превод за хората със слухови проблеми. Можеш да определиш зона за жестомимичен превод и да настройваш степента на уголемяването. Зрители със затруднения със зрението могат да използват тази функция, за да приближават конкретна зона.

На телевизора се предава новинарско включване на живо. Предаването се превежда жестомимично в ефир. Прозорецът с жестомимичния преводач автоматично се уголемява, така че зрителите да го виждат по-добре. На телевизора се предава новинарско включване на живо. Предаването се превежда жестомимично в ефир. Прозорецът с жестомимичния преводач автоматично се уголемява, така че зрителите да го виждат по-добре.

Физически увреждания

Настройки за
повторно натискане
на бутон от
дистанционното
управление

Натисни и задръж даден бутон от дистанционното управление, за да го задействаш многократно и без прекъсване, като същевременно забавиш скоростта. Това е полезно, за да се забави непрекъснатото действие при смяна на канала/промяна на силата на звука или да се забави прехвърлянето на редове или колони в хоризонтални или вертикални списъци.

Прозорецът за настройване на повторното натискане на бутон от дистанционното управление е отворен на симулиран телевизионен екран, на който тече телевизионно предаване. Функцията за забавяне на повторното натискане на бутона може да се включва и изключва чрез менюто. Интервалите на повтаряне могат да се променят от подменю. Прозорецът за настройване на повторното натискане на бутон от дистанционното управление е отворен на симулиран телевизионен екран, на който тече телевизионно предаване. Функцията за забавяне на повторното натискане на бутона може да се включва и изключва чрез менюто. Интервалите на повтаряне могат да се променят от подменю.

Общи

Кратки пътища за достъпност

Кратките пътища за достъпност са лесен начин чрез едно кликване да се отвори меню не екрана, чрез което ще можеш да прегледаш или настроиш функциите за достъпност на телевизора. Можеш да активираш повечето функции за достъпност на телевизора чрез натискане и задържане на бутона за звука или за спиране на звука , съответно на интелигентното дистанционно управление или от менюто за достъпност в системните настройки.

 Поглед отпред към краткия път за достъпност на телевизор QLED  Поглед отпред към краткия път за достъпност на телевизор QLED