Ръководство за линкове за бърз достъп

Използвай линкове за бърз достъп на нашия сайт

Достъп и използване на линкове за бърз достъп

СТЪПКА 1

Премини към съдържание: Тази връзка за пропускане е първата връзка, която срещаш на всички наши страници, когато натиснеш клавиша Tab. Ако искаш да пропуснеш нашата глобална лента за навигация и да се преместиш директно към секцията със съдържание на страницата, натисни клавиша Enter, когато фокусът е върху връзката „Прескочи към съдържанието“.

Изображение, показващо черна лента „Прескачане до съдържание“, се показва над логото на SAMSUNG в областта на GNB след натискане на клавиша TAB на samsung.com. Изображение, показващо черна лента „Прескачане до съдържание“, се показва над логото на SAMSUNG в областта на GNB след натискане на клавиша TAB на samsung.com.
СТЪПКА 2

Бутон за помощ за преминаване към достъпност: Тази връзка за прескачане е втората връзка, която срещаш на нашите страници с функция с висок контраст, когато разглеждаш с помощта на бутона Tab. Ако искаш да прескочиш цялата страница и да се преместиш директно към бутона с висок контраст в менюто на долната част, натисни клавиша Enter, когато фокусът е върху връзката „Помощ за бутон за пропускане на достъп“.

Изображение, показващо черна лента „Помощ за прескачане на достъпността“, се показва над логото на SAMSUNG в областта на GNB след натискане на клавиша TAB на samsung.com. Изображение, показващо черна лента „Помощ за прескачане на достъпността“, се показва над логото на SAMSUNG в областта на GNB след натискане на клавиша TAB на samsung.com.

Оценка и използване на линкове за бърз достъп на мобилни устройства