Околна среда

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

Да поемем нашата част от отговорността за планетата

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. се стреми да намали неблагоприятното въздействие върху околната среда на всички свои продукти, като се ангажира в различни инициативи в Европа, като например EPEE (Европейско сътрудничество за енергия и околна среда) и EHPA (Европейска асоциация за топлинни помпи).

Намаляване на парниковите газове

Въз основа на новаторското европейско законодателство, насочено към намаляването на емисиите на парникови газове, Samsung добавя нов вид хладилен агент в жилищната серия на климатиците си. С нисък ПГЗ (потенциал на глобално затопляне) от 675 R32 е екологично решение за производството на климатици.

Екологичност на климатиците на Samsung Climate

Управление на нашите Е–отпадъци

За да изпълним задълженията си към околната среда, в Samsung внедрихме системи за обратно приемане, които съответстват на актуалните закони за рециклиране, като например Директивата за ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване), нормативен акт, който задава целите при събиране, рециклиране и възстановяване.

Екологичност на климатиците на Samsung Climate

Директива за батериите

Samsung се съобразява с Директивата за батериите на ЕС – закон, който регулира производството и изхвърлянето на батерии.

Екологичност на климатиците на Samsung Climate

Опаковка, която не вреди на околната среда

Спазваме програмата за съответствие на опаковката за всяка страна, в която се продават продуктите на Samsung. Чрез тези инициативи ние гарантираме, че винаги, когато е възможно, опаковката на нашите продукти се използва повторно, възстановява се или се рециклира безплатно за всички потребители.

Екологичност на климатиците на Samsung Climate

Екопроектиране и енергийни етикети

Екопроектиране и енергия за екологична околна среда на климатиците на  Samsung Climate

Сертифицирана екологичност

Доброволното етикетиране означава продуктите, за да могат потребителите лесно да ги откриват. Samsung е сред получилите най-голям брой сертификати с външна проверка в бранша на глобалната електроника.

Сертификати

Свържете се с нас

Искате ли да научите повече за климатичните системи на Samsung? Ще се радваме, ако ни потърсите.

За климатичните решения на Samsung

Samsung революционизира света на климатизацията чрез спечелили награди климатични системи, които са признати в цял свят за тяхната иновация и ефективн