MagicInfo™ Server 4.0

SMART Signage Solutions

MagicInfo™ Server 4.0

MagicInfo™ Server 4.0
ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
Управление на различни типове дисплеи чрез един общ сървър

Управление на различни типове дисплеи чрез един общ сървър

    Истинската сила на MagicInfo™ Server на Samsung се основава на способността му да предоставя множество мрежови решения за дисплеи, намиращи се в различни среди – на място или отдалечени. Друг отличителен белег на MagicInfo™ Server е неговата съвместимост и капацитетът му за безпроблемна работа със свързани устройства SMART Signage на Samsung, включително самостоятелни дисплеи, дисплеи за видеостени, полувъншни и външни дисплеи, малки дисплеи за обозначение, дисплеи eBoard и други. Сега ИТ мениджърите имат повече възможности от всякога, като са в състояние удобно и своевременно да наблюдават от едно място състоянието на множество дисплеи, разположени на различни места из обекта или в компанията, и да избират да контролират дисплеите в същия момент или според предварително определен график.

Достъп до MagicInfo™ Server практически отвсякъде при наличие на уебвръзка

Достъп до MagicInfo™ Server практически отвсякъде при наличие на уебвръзка

    Всеки дисплей от глобалната Ви мрежа вече може да се управлява отдалечено, ако е разрешен уебдостъп. Удобството и гъвкавостта се подчертават още повече поради възможността администраторите на съдържанието или системите да се свързват с MagicInfo™ Server само чрез въвеждане на IP адрес или URL в адресната лента на уеббраузъра. При използването на потребителския уебинтерфейс на сървъра отговорното за това лице може да извършва всички задачи, свързани с управлението на инфраструктурата за цифрово означение, като например наблюдение и управление на дисплеите, управление на съдържание и графици, анализ на данните от измервания на аудиторията и др.

Отдалечено и централизирано управление на всички системи SMART Signage на Samsung

Отдалечено и централизирано управление на всички системи SMART Signage на Samsung

    Когато конфигурират всичките си Samsung SMART Signage системи за свързване с MagicInfo™ Server, компаниите могат да отключат нови нива на стойността чрез възможността за наблюдение и управление на дисплеите от разстояние. Това намалява неохотата и неефективността, свързани с наблюдението на дисплеите от мястото, където се намират. Наблюдението от разстояние обхваща всичко от включване и изключване на Samsung SMART Signage до осигуряване на качеството на цифровите съобщения чрез наблюдение в реално време на съдържанието, което се възпроизвежда на устройството. MagicInfo™ Server е мостът, който позволява безброй свързани в мрежа дисплеи да бъдат управлявани едновременно.

Допълнителна сигурност и устойчивост благодарение на резервния плейър

Допълнителна сигурност и устойчивост благодарение на резервния плейър

    Резервният плейър допринася за допълнителна сигурност и устойчивост, като осигурява видимостта на Вашето съдържание от жизненоважно значение даже ако даден дисплей се повреди или започне да проявява проблеми. След обозначаване на конкретен дисплей като резервен плейър, възпроизвеждащ съдържание от жизненоважно значение, MagicInfo™ Server се намесва веднага при нужда и възлага на резервния плейър да започне да възпроизвежда приоритетната информация на основния дисплей. Всичко това се случва благодарение на незабавно реагиращите основни функции на MagicInfo™ Server за мониторинг и отстраняване на проблеми в реално време. Когато проблематичният дисплей отново е включен в мрежата на дисплеите, MagicInfo™ Server връща дисплеите към конфигурациите по подразбиране.

Автоматично актуализиране на съдържанието чрез свързване с отдалечени бази данни благодарение на Datalink

Автоматично актуализиране на съдържанието чрез свързване с отдалечени бази данни благодарение на Datalink

    MagicInfo™ Server може да бъде използван от Samsung SMART Signage и за динамичната функция DataLink. DataLink действа като канал за връзка между съдържанието на Вашето решение за дисплеи и отдалечени източници на бази данни. Ще бъдете сигурни, че имате автоматизиран капацитет за предоставяне на актуализирано съдържание, без да е необходимо ръчно и индивидуално да редактирате съдържанието за всеки отделен дисплей, и ще бъдете спокойни, знаейки, че клиентите получават навременна и целенасочена информация, без да е необходимо да се намесвате. MagicInfo™ Server поддържа RSS канал, като позволява на Вашата мрежа от дисплеи да осигурява текстова информация, например финансова или относно метеорологичните условия, ако е необходимо.

Възползвайте се от данните за разпознаване на клиенти с помощта на функцията "Измерване на аудиторията"

Възползвайте се от данните за разпознаване на клиенти с помощта на функцията "Измерване на аудиторията"

    Също като част от Samsung MagicInfo™ Server функцията "Измерване на аудиторията" позволява събирането на данни за разпознаване на клиентите въз основа на възрастта и пола им, когато допълнителната камера на дисплея е инсталирана. Функцията се активира автоматично и работи само при конкретна свързана камера. Софтуерното решение включва две основни функции: "Възпроизвеждане на динамично съдържание" и "Статистически данни".

Мощно управление на дисплеи и съдържание с визуално и технически подобреното ново решение MagicInfo 4.0

Мощно управление на дисплеи и съдържание с визуално и технически подобреното ново решение MagicInfo 4.0

    MagicInfo Server е обновен от версия 3.1 до 4.0. MagicInfo Server 4.0 е визуално и технически подобрен, като в сравнение с предишната версия предлага по-добра функционалност и използваемост. Уеднаквената работа с всички решения MagicInfo осигурява еднакво удовлетворение от лекотата на използване и мощната функция за управление независимо от размера на организацията.
• Напълно нов потребителски интерфейс за по-добра функционалност и използваемост – Еднотипна структура на менюто за цялата софтуерна гама – Интуитивно структурирано меню – Опростено създаване на график чрез GUI – Нов дизайн за уебавторство
• Нови и подобрени функции за по-лесно управление на съдържание – Нов раздел "Хронология" – Бързо редактиране – Директно качване на данни без инсталиране на добавки – Удобна лента за състояние, показваща напредъка на качването на файлове
• Подобрено управление на устройства за централизираното им управление – Лесно маркиране на устройства – Подобрени възможности за търсене – Единна група