MagicIWB I2

SMART Signage Solutions

MagicIWB I2

MagicIWB I2
ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
Lezioni che non paПредоставяне на въздействащи уроци с помощта на усъвършенствания софтуер MagicIWB I2 на Samsungssano inosservate grazie al software avanzato MagicIWB I2 di Samsung

Предоставяне на въздействащи уроци с помощта на усъвършенствания софтуер MagicIWB I2 на Samsung

    Учениците все повече се превръщат в "цифрово поколение" поради широкото присъствие на нови технологии като таблети, четци на електронни книги и смартфони, вследствие на което преподавателите виждат разширени възможности за използване на тези устройства за насърчаване на ангажираността и поддържането на знанията в класната стая. За да гарантират успешен преход към цифровото обучение, развиващите се среди за обучение изискват отворени и гъвкави платформи, които улесняват прилагането му. Чрез безпроблемната комуникация с интелигентни устройства и използването на инструменти за съвместна работа софтуерът за управление на съдържанието MagicIWB (интерактивна бяла дъска) за SMART Signage IWB на Samsung дава възможност на учениците, преподавателите и администраторите да участват в по-динамичен учебен процес и да се възползват от него.  MagicIWB притежава интерактивен сензорен екран и осигурява Full HD съдържание с високо качество на образа, което подобрява преподаването и обучението.За да задоволи нуждите при различни начини на използване, мощният софтуер MagicIWB на Samsung е разработен като две различни услуги: MagicIWB I2 за обучение и MagicIWB S2 за бизнес и правителствени нужди. Чрез софтуера MagicIWB I2 потребителите могат да насърчават съвместните, ангажиращи и ефективни дискусии по-лесно и с по-ниски общи разходи.

Споделяне на съвместимо с различни устройства и увлекателно учебно съдържание без прекъсвания или разсейване

Споделяне на съвместимо с различни устройства и увлекателно учебно съдържание без прекъсвания или разсейване

    Създаден да отговори на нарастващите изисквания към образователните среди, обновеният софтуер MagicIWB I2 на Samsung е лесно за прилагане решение с голямо въздействие, което съчетава ефикасност, удобство и гъвкавост в опростен пакет. Усъвършенстваните програми на този софтуер дават възможност на преподавателите за директен контрол над учебната стая, а на учещите се – възможност за комуникация в реално време. IWB дисплеите на Samsung със софтуера MagicIWB I2 се свързват директно с устройствата на преподавателите чрез MagicIWB Manager. Заедно с оптимизирани инструменти за споделяне на документи функциите на програмата за управление на класната стая помагат на преподавателите да стимулират интерактивността по време на дискусиите. Например MagicIWB Manager позволява на учителите да изключват ученици от мрежата, ако е необходимо да задържат вниманието на групата. Освен това софтуерът на MagicIWB Agent свързва ноутбуците и таблетите на учениците с IWB дисплеите на Samsung. MagicIWB Agent разполага с лесен за използване интерфейс, улесняващ съвместната работа на учениците и участието им в дискусиите. Това ориентирано към учениците обучение ускорява и задълбочава разбирането и постиженията, като същевременно осигурява на преподавателите възможност за постоянна оценка на поддържането на знанията. Като резултат MagicIWB I2 насърчава безпрецедентно ниво на взаимодействие между учениците и преподавателите заедно с ефикасна работа, като се достигат нови върхове в обучението.


*MagicIWB I2 е съвместим с всички модели на IWB дисплеите от сериите DBE, DHE, DME, DME-BR и DME-BM. Потребителите обаче трябва да свържат софтуера чрез използване на модул за добавка или допълнителен компютър, след като закупят лиценз, позволяващ достъп до софтуера.

Премахване на ограниченията в обучението чрез оптимизиране на достъпа до съдържание

Премахване на ограниченията в обучението чрез оптимизиране на достъпа до съдържание

    Софтуерът за споделяне на знания MagicIWB I2 на Samsung е предназначен специално за ориентирани към обучението дискусии, като премахва общите бариери и води до по-ефективно взаимодействие между учениците и преподавателите. Съвместимостта на платформата с различни устройства и със специфични за обучението инструменти насърчават сътрудничеството и открития обмен на информация, както и по-ефикасното преподаване. Основните характеристики включват:

• Представяне пред класа без забавяне: преподавателите могат да започнат урока веднага чрез многофункционалния начален екран на MagicIWB I2, като използват режимите "Работа" и "Съдържание". Режимът "Работа" позволява на преподавателите да избират предишно съдържание и проекти или да започнат нови проекти, а режимът "Съдържание" дава възможност на потребителите да търсят и възпроизвеждат съдържание, запазено във вътрешна или външна памет.

• Инструменти за всеки урок: цялостният "Учебен инструментариум" ускорява провеждането на уроците, визуалното обучение и творчеството в учебната стая. С помощта на инструментариума преподавателите и учениците получават бърз достъп до и показване на широка гама от образователно съдържание, наред с транспортир и инструменти за изтриване и рисуване на форми. За приложимост при различни предмети и нива на знание MagicIWB I2 осигурява достъп с едно докосване до пособия за география, математика и различни науки. 

• Бележки в реално време: преподавателите и учениците могат също директно да прибавят универсално видими лепящи бележки към конкретното съдържание благодарение на функцията "Бързи бележки" на MagicIWB I2, съхранявайки актуализации на презентациите на едно и също леснодостъпно място.

• Разпознаване на текст, написан на ръка: за допълнително удобство и използваемост, функцията за разпознаване на ръкописен текст превръща думи, числа и форми в текст върху IWB дисплея. Този текст може да бъде запазен в същия момент за по-ефикасно използване на времето за преподаване.
    Чрез безпроблемно споделяне на файлове и многобройни интерактивни инструменти софтуерът MagicIWB I2 на Samsung синтезира в една-единствена програма множеството елементи, необходими за ефективно обучение. В резултат на това преподавателите могат да предлагат по-организирано и непрекъснато обучение в класната стая.

Подобряване на сътрудничеството при срещи с помощта на лесния за използване софтуер за интерактивна бяла дъска

Насърчаване на съвместната работа и взаимодействието по време на уроци чрез управление на съдържание в реално време

    Мощният софтуер MagicIWB I2 на Samsung увеличава качеството и отзвука на презентациите чрез включването на лесни за използване функции, интерактивно визуално съдържание и възможности за редактиране в реално време. Основните характеристики, насочени към обучението, включват:

• Разширена видимост на съдържанието: MagicIWB I2 представлява развитието на основните функционалности на предишните IWB технологии и предлага по-мощен браузър с по-широка функционалност. При влизане в системата браузърът за потребители извиква специфичните настройки на всеки от презентиращите и запазените планове за уроци, позволявайки на множество потребители да съхраняват съдържание в системата и да имат достъп до него. Оттам браузърните функции на софтуера "Страница", "Съдържание", Използвани файлове и Приложения позволяват на потребителите безпроблемно да преглеждат и избират нови или вече запазени материали, които са най-подходящи за обсъждане на този ден.

• Рисуване върху всякакъв източник на съдържание: софтуерът IWB позволява на потребителите да рисуват върху всеки избран източник на съдържание, който се появява на сензорния дисплей, включително ако се показва в прозорец като "картина в картината" (Picture-in-Picture, PiP). Тази усъвършенствана използваемост позволява подчертаването върху екрана на критичните дискусионни точки, така че съдържанието на презентациите се използва ефикасно.

• Заснемане, съхраняване и споделяне на съдържание: преподавателите и учениците могат да споделят екрани и съдържание, включително музика, снимки, изображения, видеоклипове и документи с други участници, притежаващи портативни устройства с активирана програма MagicIWB Agent. Потребителите могат също да отварят на IWB дисплея файлове от други участници като допълнение към презентациите или за споделяне с по-широка група. Отделно от това софтуерните бутони за заснемане на екрана и на видеокадри предлагат лесен начин за екранни снимки на бележки от срещата и от видеото. След това участниците в класовете могат да изпратят с имейл или да принтират бележките и екранните снимки за по-опростено споделяне. 

• Плаващо меню: всички основни функции на IWB дисплея на Samsung, включително инструментите за рисуване и изтриване, са включени в плаващото меню на MagicIWB S2. Плаващото меню може също да бъде виртуално поставено на което и да е място на екрана.