MagicIWB S2

SMART Signage Solutions

MagicIWB S2

MagicIWB S2
ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
Оптимизиране на сътрудничеството чрез софтуера за интерактивно споделяне на знания MagicIWB S2 на Samsung

Оптимизиране на сътрудничеството чрез софтуера за интерактивно споделяне на знания MagicIWB S2 на Samsung

    С разширяването на полето на действие на корпоративните и правителствени среди извън местните граници и нарастващата им свързаност в световен мащаб споделянето на идеи и сътрудничеството чрез различни мрежи и съоръжения е от все по-съществено значение. Информация, която е от съществено значение, трябва да бъде леснодостъпна за различни групи от потребители по всяко време. За да оптимизират тези вътрешни и външни взаимодействия, организациите и ИТ отделите се нуждаят от интуитивни решения за зали за срещи, които ефективно да поддържат сътрудничеството, многофункционалността и клиентската ангажираност. С предлагането на гъвкаво и цялостно решение софтуерът за управление на съдържанието MagicIWB (Интерактивна бяла дъска) за SMART Signage на Samsung революционизира ангажираността и ефективността на презентациите, като трансформира традиционните срещи в динамични изживявания. MagicIWB притежава интерактивен сензорен екран и осигурява Full HD съдържание с високо качество на образа, което завладява вниманието на гледащия и осигурява директен достъп за множество потребители до обогатено съдържание. За да задоволи нуждите при различни начини на използване, мощният интерактивен софтуер на Samsung е разработен като две различни услуги – MagicIWB S2 за бизнес и правителствени нужди и MagicIWB I2 за обучение.* Софтуерът MagicIWB S2 е удобно вграден в конкретни IWB дисплеи на Samsung, включително DME-BR и DME-BM, докато опционалният и по-усъвършенстван MagicIWB I2 съвместим чрез използване на модула за добавка (Plug-in Module, PIM) или допълнителен компютър. Чрез софтуерните решения MagicIWB на Samsung потребителите разполагат с необходимите им усъвършенствани инструменти за подпомагане на сътрудничеството и ангажираността при презентации, както и на тяхната ефективност, наред с по-ниски общи оперативни разходи (total cost of operation, TCO).

Подобряване на сътрудничеството при срещи с помощта на лесния за използване софтуер за интерактивна бяла дъска

Подобряване на сътрудничеството при срещи с помощта на лесния за използване софтуер за интерактивна бяла дъска

    Създаден да отговори на взискателността на която и да е корпоративна и правителствена среда, цялостният и вграден софтуер MagicIWB S2* на Samsung подобрява ефикасността, като предлага мощен пакет, който не изисква отделен и специално предназначен за целта компютър. MagicIWB S2 осигурява безпроблемна комуникация при презентационни срещи на живо и във виртуална среда чрез сензорна интерактивност без наличието на компютър, управление на файловете от един-единствен източник, инструменти за споделяне на мултимедийно съдържание и постоянна свързаност със системи за видеоконференции. Освен това потребителите могат да свързват собствените си устройства, включително ноутбуци и таблети, към дисплеите IWB на Samsung чрез специалната програма MagicIWB Agent. Предлагаща лесен за използване интерфейс, програмата MagicIWB Agent дава на потребителите възможност за комуникация в реално време за по-оптимизирана и ефективна работа. Чрез интеграцията на тези възможности в една мултифункционална платформа, интегрираният софтуер MagicIWB S2 за дисплеите IWB на Samsung стимулира ефективната работа и бизнес функционалността вследствие на по-бързото вземане на решения и разрешаване на проблемите и като резултат подобрен бизнес процес и намалени разходи. 


*Софтуерът MagicIWB S2 на Samsung е безплатно вграден в IWB дисплеите DME-BR (65-, 75- и 82-инчовите модели) и DME-BM (82-инчовия модел). MagicIWB S2 е съвместим и с другите модели на IWB дисплеите от сериите DHE, DBE и DME на Samsung срещу лицензна такса.

Достъп, актуализиране и споделяне на съдържанието на срещи от съществено значение навсякъде и по всяко време

Достъп, актуализиране и споделяне на съдържанието на срещи от съществено значение навсякъде и по всяко време

    Софтуерът MagicIWB S2 на Samsung предлага многофункционалност и издига стандартните презентации до нивото на ангажиращи и съвместни дискусии чрез включването на лесни за използване функции, интерактивно визуално съдържание и възможности за редактиране в реално време. Основните характеристики включват: 

• Рисуване върху всякакъв източник на съдържание: софтуерът IWB позволява на потребителите да рисуват върху всеки избран източник на съдържание, който се появява на сензорния дисплей. Даже когато външно съдържание се показва в прозорец като "картина в картината" (PiP), потребителите могат да рисуват и върху него. Тази усъвършенствана използваемост позволява подчертаването върху екрана на критичните дискусионни точки, което прави презентациите по-динамични и продуктивни. 

•Преглед и разглеждане на съдържание: браузърът за съдържание на MagicIWB S2 позволява лесен достъп до изображения и аудио-, видео- и документални файлове от вътрешни и външни източници за съхраняване. За оптимизиране на съвместната работа преди, по време на и след дискусията браузърът за вече използвани файлове поддържа намирането на използваното досега съдържание, например шаблони за срещи, за да може да бъде използвано отново. 

• Заснемане, съхраняване и споделяне на съдържание: потребителите могат да споделят съдържание, включително изображения, с други участници, притежаващи портативни устройства с активирана програма MagicIWB Agent. Потребителите могат също да отварят на IWB дисплея файлове от други участници, да допълват с тях презентациите и да споделят тези файлове с по-широка група. Отделно от това софтуерният бутон за заснемане на екрана предлага лесен начин за заснемане на бележки от срещата в същия момент. След това бележките от срещата лесно могат да се изпратят по имейл чрез съответната функция. 

• Плаващо меню: всички основни функции на IWB дисплея на Samsung, включително инструментите за рисуване и изтриване, могат да бъдат намерени в плаващото меню на MagicIWB S2. За допълнително удобство плаващото меню може виртуално да бъде поставено на което и да е място на екрана.