Samsung Smart Signage Platfoarm (SSSP) 4.0

SMART Signage Solutions

Samsung Smart Signage Platform (SSSP) 4.0

Samsung Smart Signage Platform (SSSP) 4.0
ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

Мощност и удобство по време на работа

Интеграцията със софтуерната платформа Tizen разширява възможностите на потребителите да създават и споделят динамично съдържание в SSSP 4.0. Усъвършенствано графично ядро придава на платформата разширени възможности за анимация с поддръжка на автоматично движещ се текст и едновременно получаване на видеосъдържание от няколко източника без прекъсване. В допълнение ОС Tizen осигурява на SSSP 4.0 сензорна навигация без наличието на компютър, което прави превъртането в опциите от менюто и в браузърите по-лесно и удобно за потребителите.

Мощност и удобство по време на работа

Разработка на интегрирани приложения

Надминавайки предишните хардуерни възможности, ОС Tizen позволява на партньорите да разработват и внедряват модерни уебприложения директно в SSSP 4.0. Чрез интегрирания комплект за разработка на софтуер разработчиците имат директен достъп до набор от приложни програмни интерфейси (API) за JavaScript, за да разработват приложения, пригодени за специфичните нужди на техните партньори. За допълнително удобство потребителите могат да използват платформата с отворен код на SSSP 4.0 и съвместимостта й с HTML5, за да създават приложения по-бързо и по-прецизно.

Разработка на интегрирани приложения

Мащабируемост и сигурност

Оптимизирана за разширяемост според бизнес нуждите, SSSP 4.0 позволява разработка на приложения и управление от разстояние без нарушаване на сигурността. Интегрираната мултиплатформена среда Node.js с отворен код дава възможност за управление на партньорски приложения от страната на сървъра и в мрежата, за да се разширят безпроблемно сътрудничеството и възможностите за интеграция на съдържанието. По този начин ОС Tizen използва цялостна архитектура за сигурност, като осигурява защитен обмен на информация в рамките на системата, платформата и нивата на приложенията, което прави SSSP 4.0 идеална за сектори от рода на финансово-разплащателния или IoT, за които конфиденциалността е от решаващо значение.

Мащабируемост и сигурност

Цялостно управление от разстояние

SSSP 4.0 на Samsung дава възможност на потребителите да управляват съвкупността си от обозначения чрез централен отдалечен сървър и да извършват промени за цели групи или индивидуални дисплеи, използвайки за целта собствени устройства от което и да е място. За по-нататъшно опростяване на процеса потребителите могат да използват свързаността с отворен API за синхронизиране на платформата с техните собствени решения за управление на съдържание (content management solutions, CMS), както и за пълен и контролируем преглед на съответния хардуер и съдържанието за дисплея.

Цялостно управление от разстояние