Процедура за измерване на времето на използване на батерията

Октомври 02. 2018

Стандарти за показване на процедурата за измерване на уебсайта

 

※ Забележка: Времето на използване на батерията зависи от настройките и употребата на устройството.

Обърнете внимание, че конкретните резултати могат да се различават от времето, показано на уебсайта, в зависимост от конкретното състояние на връзка с мрежата и компонентите. 

А. Средно време на използване

Тестът за установяване на средното време на използване е проведен, като са взети предвид операторът на безжичната връзка и регионът. Проведен е в лабораторни условия с прилагане на мрежа като LTE/WCDMA и др. Средното време на използване се изчислява в съответните условия след настройване на канала и честотата.

  • 60 известия, 40 проверки на SMS / съобщения и други,
  • 60 проверки на часа, 130 проверки на списъка с менюта на ден
  • Средното време на използване включва 30-минутна тренировка на открито, входящи/изходящи обаждания, възпроизвеждане на музика и много други действия, при условие че устройството Gear е сдвоено с телефон Galaxy
  • Средното време може да варира в зависимост от конкретното състояние на връзката с мрежата, компонентите, функционалните настройки, силата на сигнала, наличието на шум, периода на използване на устройството и много други фактори.  

Б. Максимално време на използване

Тестът за определяне на максималното време на използване е проведен, вземайки предвид оператора на безжичната връзка и региона. Проведен е в лабораторни условия с прилагане на мрежа като LTE/WCDMA и др. Максималното време на използване се изчислява в съответните условия след настройване на канала и честотата.

Максималното време на използване включва 40 известия, 30 проверки на SMS/съобщения и други, 20 проверки на часа и други дейности на ден

Максималното време на използване може да варира в зависимост от конкретното състояние на връзката с мрежата, компонентите, функционалните настройки, силата на сигнала, наличието на шум, периода на използване на устройството и много други фактори. 

В. Време на възпроизвеждане на аудио

Тестът за измерване на времето на възпроизвеждане на аудио е проведен при сдвояване на слушалки чрез Bluetooth, за възпроизвеждане на музика, съхранявана в смарт часовник.

Тестът е проведен при сдвояване на слушалки с Bluetooth с устройството, възпроизвеждане на плейлист във формат на файла Mp3 (192Kbps) и при изключен LCD дисплей – измерва се консумацията на ток и времето за използване се изчислява на база капацитета на батерията на устройството.

Файловете за възпроизвеждане са стандартни файлове за възпроизвеждане, създадени от Samsung Electronics.

Времето на възпроизвеждане може да варира в зависимост от конкретното състояние на връзката с мрежата, компонентите, функционалните настройки, силата на сигнала, наличието на шум, вида файл за възпроизвеждане, периода на използване на устройството и много други фактори. 

Г. Време на използване за тренировки

Тестът за тренировки на закрито е проведен при сдвояване с телефон Galaxy чрез Bluetooth. Тестът за тренировки на открито се извършва с модела на смарт часовник, без сдвояване с телефон Galaxy, но с включен GPS.

Времето на използване за тренировка може да варира в зависимост от конкретното състояние на връзката с мрежата, компонентите, функционалните настройки, силата на сигнала, наличието на шум, периода на използване на устройството и много други фактори.

Списък Няма предишна страница Следващ