Обръща ли се посоката на отваряне, на вратата на хладилник Samsung модел 2016 г.?

Съществуват модели хладилници Samsung, на които може да се обърне посоката на вратата и други модели, които нямат тази възможност.



За категорията комбинирани хладилници, в зависимост от кода на модела, можем да разберем дали хладилникът има или не възможност за обръщане на посоката на отваряне на вратите. 



Вратите на комбинираните хладилници, чийто код на модела започва с RB, серияK 2016 г., могат да бъдат обърнати.

Вратите на комбинираните хладилници, чийто код на модела започва с RT, серияK 2016 г., не могат да бъдат обърнати.



По този начин, за комбинираните хладилници от 2016 г., серия К, нито един модел RT няма възможност за обръщане на посоката на вратите, но всички хладилници с моделRB,имат възможност за обръщане на посоката на вратите.


 


Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка