Какво представлява Add Wash на моята перална машина Samsung Add Wash?

Характеристиката AddWash

Когато иконката AddWash  е осветена, програмата за пране може да бъде спряна и можете да добавите дрехи или омекотител в барабана. Вратата за допълнително добавяне се отваря над 130°, за да имате по-лесно достъп при добавянето на елементите в барабана.

1 Натиснете бутона „Старт/Пауза”, за да прекъснете временно програмата.
2 Натиснете в горната страна на вратата за допълнително добавяне, докато се чуе звук за отключване на тази врата. Дръпнете леко дръжката на вратата за допълнително добавяне, след което вратата ще се отвори сама.
Дръпнете леко дръжката на вратата за допълнително добавяне, след което вратата ще се отвори сама
3 След като се отвори вратата, можете да добавите дрехи или омекотител в барабана.
4 Затворете вратата за допълнително добавяне докато се чуе звук за блокиране.
5 Натиснете отново „Старт/Пауза”, за да продължи програмата.

Внимание: Не въвеждайте прекалено голямо количество дрехи през вратата за допълнително добавяне. Възможно е да се повреди.

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас