Какво представлява Add Wash на моята перална машина Samsung Add Wash?

Характеристиката AddWash

Когато иконката AddWash  е осветена, програмата за пране може да бъде спряна и можете да добавите дрехи или омекотител в барабана. Вратата за допълнително добавяне се отваря над 130°, за да имате по-лесно достъп при добавянето на елементите в барабана.

1 Натиснете бутона „Старт/Пауза”, за да прекъснете временно програмата.
2 Натиснете в горната страна на вратата за допълнително добавяне, докато се чуе звук за отключване на тази врата. Дръпнете леко дръжката на вратата за допълнително добавяне, след което вратата ще се отвори сама.
Дръпнете леко дръжката на вратата за допълнително добавяне, след което вратата ще се отвори сама
3 След като се отвори вратата, можете да добавите дрехи или омекотител в барабана.
4 Затворете вратата за допълнително добавяне докато се чуе звук за блокиране.
5 Натиснете отново „Старт/Пауза”, за да продължи програмата.

Внимание: Не въвеждайте прекалено голямо количество дрехи през вратата за допълнително добавяне. Възможно е да се повреди.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка