На устройство Gear S3 може ли да се направи екранна снимка?

Можете да направите екранна снимка на Gear S3 следвайки по-долните стъпки: 

1 Задръжте натиснат бутонът за „Включване” и през това време плъзнете пръста върху екрана от ляво на дясно, както е показано със стрелката на долното изображение.
Задръжте натиснат бутонът за Включване и през това време плъзнете пръста върху екрана от ляво на дясно, както е показано със стрелката на долното изображение
2 Можете да видите екранната снимка в приложението „Галерия” на устройството Gear S3.
Можете да видите екранната снимка в приложението Галерия на устройството Gear S3

Благодарим Ви за обратната връзка